Jorma Vainionpää

KT, yliopistonlehtori (kasvatustiede)
[Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö]

Osoite töihin:
Kasvatustieteiden yksikkö
Åkerlundinkatu 5
33014 Tampereen yliopisto

Sähköposti:
etunimi.sukunimi[at]uta.fi (ei ääkkösiä)

puh. työ +358 40 190 4185


Opetusaiheet
* tieto- ja viestintätekniikka koulutuksessa
* pro gradujen ja kandidaattitutkielmien ohjaus
* kasvatustieteen perus- ja aineopintojen kursseja
* kasvatustieteen syventävien opintojen kursseja

Tutkimus
* lisensiaatintutkimukseni (2001) tiivistelmä:  [Oppimateriaalit viestintäkasvatuksessa]
* Mediakasvatus 2005. Kehittämistarpeet. [Oikeusministeriön julkaisu 2005:5]
* väitöskirjani (2006):
[Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa]
* Ohjatun harjoittelun palaute (eNorssi 2009)
* Miten matematiikan taidot kehittyvät? [Opetushallituksen julkaisu 2010]
* muu tutkimus- ja julkaisutoiminta: [Katso Tampereen yliopiston SoleCRIS-järjestelmästä]

Linkkejä
* linkkejä [kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin]
* opiskele sähköä [Antti Atomin] kanssa!
* [Tampereen yliopiston] sivut