Kehittämishyrrä pyörii 6.11.2014

Suomessa hallinnollisen kuntakentän ja toiminnallisten alueiden epäsuhtaa on yritetty ratkoa seudullisella kehittämistyöllä, erilaisilla verkostoilla ja yhteisillä kehittämisohjelmilla. Tuloksena on monimutkainen ja vaikeaselkoinen kehittämishyrrä, jossa käytetään valtavasti aikaa public-public -neuvotteluihin ja kehittämistyön hallinnointiin varsinaisen kehittämistyön sijasta. 

Hyrrä pyörii muttei aina etene. Hyrrän ytimestä löytyy varsin usein yksittäisten kuntien intressit, jotka on siirretty kuntatasolta seututasolle ilman, että niitä on sovitettu yhteen. 

Kyynikko voisi sanoa, että riidat on siirretty kuntien väliltä yhteisen organisaation sisälle. Onneksi tulevaisuuden ihannemaailmassa järjestelmä on suoraviivaistettu eikä aikaa enää tuhraannu kuntakentän sisäisiin pieniin peleihin ja valtataisteluihin. Tulevaisuudessa yritykset, yliopistot, kuntalaiset ja muut toimijaryhmät haastavat jatkuvasti kunnan kehittämisnäkemyksen ja ratkaisut. Haaste ei enää kohdistu vallasta kilvoitteluun vaan parempien ratkaisujen löytämiseen.

Sitten sitä herää.

1 (36)

© Markku Sotarauta - est. 1998