Onko Tampereen yliopisto ‘Civic University’? 18.5.2015

Tampereen yliopisto on määritellyt itsensä yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi sivistysyhteisöksi. 

Se ilmoittaa haluavansa tarttua tärkeisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, ja tuottaa sellaista tietoa ja osaamista, joka auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa parantamaan sivistyksellistä, terveydellistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia (Tampereen yliopisto juhlii... 2015).

Tampereen yliopiston profiilin ydin on kuin suoraan kopioitu englantilaisen ‘civic university’ -konseptin määritelmistä. Näin ei tietenkään ole. Historia on sen meille antanut.

Erityisesti Englannissa ‘Civic university’ -ajattelu on nousemassa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi pääosin teknologian siirtoa ja liiketoiminnan tukemista korostaville malleille.  

‘Civic university’ pitää toki huolen teknologian siirrosta ja taloudellisesta kontribuutiostaankin, mutta se ymmärtää uppoutuneensa yhteiskuntaan paljon laajemmin ja syvemmin.

Emeritusprofessori John Goddard on määritellyt yhteiskunnallisesti vaikuttavan ‘civic’ yliopiston seitsemän ulottuvuuden avulla.

 • Päämäärän taju (sense of purpose) - ymmärrys siitä missä asioissa yliopisto on hyvä ja erityisesti mitä varten se on hyvä. Yliopisto toimii määrätietoisesti linkittääkseen sosiaalisen ja taloudellisen vaikuttavuuden tutkimukseen ja opetukseen, ja etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai tunnistettuihin ongelmiin kaikilla aluetasoilla.
 • Aktiivinen vuorovaikutus (active engagement) - yliopisto toimii monissa verkostoissa niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Vuorovaikutuksen ytimessä on jatkuva dialogi sidosryhmien kanssa.
 • Holistinen ote (holistic approach) - yliopiston yhteiskunnallinen rooli koskettaa koko yliopistoa eikä vain joitain tiettyjä yksilöitä, ryhmiä tai yksikköjä.
 • Paikan taju (sense of place) - vaikka yliopisto toimii kansainvälisesti, se ymmärtää oman roolinsa sijantipaikassaan sekä sen, miten paikka vaikuttaa monin tavoin yliopiston ainutlaatuiseen identiteetiin.
 • Valmius investoida (willingness to invest) - yliopistolla on valmius investoida sellaisiin rakenteisiin ja prosesseihin, jotka vahvistavat sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ilman välitöntä akateemista merkitystä. 
 • Läpinäkyvyys ja vastuullisuus (transparency and accountability) kaikissa toiminnoissa sidosryhmien kanssa ja laajemmin yhteiskunnassa.
 • Innovatiiviset metodologiat (use of innovative methodologies) - yliopisto kehittää monenlaisia uusia tapoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. 

‘Civic university’ -ajattelun uuden tulemisen isä emeritusprofessori John Goddard käynnisti vuonna 2011 projektin, jonka tarkoituksena on testata ‘civic’ -ajattelua kahdeksassa eurooppalaisessa yliopistossa, jotka ovat:

 • University College London
 • University of Newcastle
 • University of Tampere
 • Aalto University
 • University of Amsterdam
 • University of Groningen
 • Dublin Institute of Technology
 • Trinity College Dublin

Projektin aineisto koostuu akateemiselle henkilöstölle suunnatusta kyselystä (Tay:ssa 11-12/2012), yliopiston johdon työseminaarista (Tay:ssa rehtorin johtoryhmän seminaari 3/2013) ja osallistuvien yliopistojen symposiumista Newcastlessa (5/2014). Projektin tulokset julkaistaan kirjana heti kun koko paketti saadaan kokoon, toivottavasti 2016. 

On ikävä kiusata ihmisiä pyynnöllä vastata kyselyyn, jos tulokset sen jälkeen katoavat tutkimuksen mustaan aukkoon. Alla olevan linkin takaa löytyy joskus tulevaisuudessa julkaistavan kirjan Tampereen yliopistoa käsittelevän luvun luonnos.

Jotain luettavaa

Tampereen yliopisto juhlii 90 vuotista taivaltaan

Lester, R. & Sotarauta, M. 2007. Innovation, Universities and the Competitiveness of Regions. Technology review,  214/2007. Tekes. Helsinki.

Sotarauta, M. & Lester, R. 2006. Yliopistot sattuman lähteinä ja tarttumapintoina. Kvartti. 2/06. City of Helsinki Urban Facts. 

Newcastle University: a World-Class Civic University 

Goddard, J. 2009. Reinventing the Civic University. Nesta.

Goddard, J. The Civic University and Connecting the Local to Global

© Markku Sotarauta - est. 1998