Opiskelijoiden liikkuvuus Kiinasta Yhdysvaltoihin 29.10.2014

Vuosittain noin 4,5 miljoonaa opiskelijaa lähtee opiskelemaan toiseen maahan, kun vajaat 15 vuotta sitten luku oli alle kaksi miljoonaa. Yli 40 % toiseen maahan suuntaavista opiskelijoista päätyy Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan, Australiaan tai Kanadaan. Yhdysvallat vastaanottaa noin 20 % maailmalla liikkuvista opiskelijoista. (lähde: OECD Education at a Glance; Prof. Kaneko Motohisa). 

Kiinasta maailmalle lähtee enemmän opiskelijoita kuin mistään muusta maasta. Noin 700.000 kiinalaista opiskelee ulkomailla ja heistä joka kolmas USA:ssa. Vastaavasti USA:ssa opiskelevista ulkomaisista opiskelijoista (yli 800.000) hieman vajaa 30 % on Kiinasta. Kaiken kaikkiaan kiinalaiset opiskelijat maksoivat USA:ssa vuosina 2008-2012 yhteensä $4,75 miljardia lukukausimaksuina (lähde: SarahTurner).  

Muutos on suuri kun ottaa huomioon, että 1970-luvulla USA:ssa ei ollut käytännössä lainkaan kiinalaisia opiskelijoita. Erityisen suurta kasvu on ollut tohtoriopiskelijoiden kohdalla. 

droppedImage

Kiinalaiset opiskelevat USA:ssa erityisesti luonnontieteitä, liiketaloudellisia aloja ja insinöörialoja. Samalla on toki huomattava, että Kiinasta valmistuu vuosittain yhtä paljon insinöörejä kuin USA:sta ja Euroopasta yhteensä.

Eniten ulkomaisia opiskelijoita USA:ssa ei ole johtavissa tutkimusyliopistoissa kuten voisi olettaa vaan Purduen, Illinoin, Forth Hayes Staten ja Michiganin yliopistoissa. Sarah Turnerin mukaan erityisen aktiivisia ulkomaisten opiskelijoiden rekrytoijia ovat ne yliopistot, joiden julkinen rahoitus on ollut laskussa, ja/tai jotka sijaitsevat muuttotappioalueilla. 

Opiskelijavirrat kertovat osaltaan globaalin innovaatiotalouden kehityksestä. BRIC-maat yrittävät kiivaasti päästä mukaan sen ytimeen ja yksi osa strategiaa on lähettää opiskelijoita erityisesti Yhdysvaltoihin. Aika monella on professori Carnoyn mukaan takataskussa joko suora tai epäsuora julkinen rahoitus. Oletuksena lienee, että valmistuneet palaavat kotimaahansa ja tuovat osaamisensa mukanaan. Näin ei kuitenkaan aina ole. 

Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 85 % kiinalaisista ja 82 % intialaisista työskentelee USA:ssa (lähde: prof. Carnoy). Sen sijaan yli puolet japanilaisista, korealaisista ja taiwanilaisista palaa kotimaahansa. Tämä kertoo yksinkertaisesti siitä, että kotimaassa pitää olla jotain johon palata. Se taas edellyttää massiivisia ja pitkäjänteisiä panostuksia T&K –infrastruktuuriin. 

Kiinan kehityksestä kertoo jotain se, että vielä 2001 lähes kaikki (98 %) Kiinasta Yhdysvaltoihin lähteneet opiskelijat olivat viisi vuotta valmistumisen jälkeen edelleen USA:ssa. Kiinassa alkaa vähitellen olla mihin palata.

© Markku Sotarauta - est. 1998