Parhaat voimat käyttöön 21.11.2014

Tausta

Hajanaisia ajatuksia tulevaisuuden kunnasta IV

Tulevaisuuden kunta -asiantuntijaryhmän pohdintojen roiskeita

Kyetäkseen jatkuvaan uudistumiseen ja ollakseen uskottava aluekehittäjä tulevaisuuden kunta on paikallisen mielipiteen muodostuksen solmukohta. Se on foorumi, jossa puhutaan, riidellään, sovitaan ja toimitaan. Kunta on demokraattinen yhteisö. Tulevaisuuden kunta saa ja osaa päättää omista asioistaan. Sillä on edelleen itsehallinto. 

Tulevaisuuden kunta on osa järjestelmää, jonka luomisessa oivallettiin, että kuntien itsehallinnon murentaminen ja päätösvallan keskittäminen johtaisi valtavan kunnista Helsinkiin suuntautuvan lobbauskoneiston syntymiseen. Jos tämän päivän Suomessa syytetään Helsinkiä (kansallista päätöksentekoa) monesta, keskitetyssä päätöksenteossa ei voisi mitään ottaa omaan piikkiin. Kun vastuuta keskitetään liiaksi, paikallinen aloitteellisuus ja vastuuntunto kärsivät. 

Ajatus kunnasta jatkuvasti uudistuvana kokonaisuutena, alueensa kehittäjänä ja moninaisena kokonaisuutena haastaa ajoittain esitetyn ajatuksen, että kunta on inhimillinen traditio. Tulevaisuuden kunta ei voi rakentua koko ytimeltään tapojen ja uskomusten siirtämiseen sukupolvelta toiselle. Jotain pitää suodattaa pois, ja jotain ottaa mukaan. 

Tulevaisuuden kuntajärjestelmän taustalla on oivallus siitä, että kunnan rooli inhimillisenä traditiona meni liian pitkälle. Siitä tuli ylläpitävä eikä uudistava järjestelmä. Oivallettiin, että kunta traditiona perustui hallitsevien sukujen, yritysten, politiikkojen jne. valtaan siirtää omia uskomuksiaan ja tapojaan menneestä tulevaan. Kunta avattiin kuin säilykepurkki ja sisältö kaadettiin suurelle tarjottimelle. Se alkoi järjestyä uudestaan ja uudet traditiot löytyä - tulevaisuuden kunta kaivautui esiin. 

Tulevaisuuden kunnan tulisi kiinnostaa ihmisiä ja luottamustehtävistä tulisi käydä kova kilpailu, jotta parhaat paikalliset voimat päätyisivät edustuksellisiin elimiin. Tulevaisuuden julkinen hallinto (ml kunnat) perustuu ajatukseen siitä, että yhteiset asiat tarvitsevat parhaat voimat tulevaisuuden luomiseen ja käsillä olevien ongelmien ratkomiseen. Samalla tulevaisuuden kuntien sisäisten johtamis- ja toimintamallien tulisi poiketa merkittävästi 90-, 00– ja 10 -lukujen opeista.

© Markku Sotarauta - est. 1998