Gradu-seminaari 2020/21

Tavoitteet

  • Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä keskustelua.

  • Seminaarin käytyään opiskelijalla on valmis tutkimussuunnitelma ja gradun tekeminen on hyvässä vauhdissa.

  • Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Työmuodot

  • Työskentely on seminaarimaista ja se edellyttää aktiivista osallistumista

  • Keskustellaan tutkimusongelmista, tavoitteista yms. tutkimuksen teon kannalta keskeisistä asioista

  • Keskustellaan kunkin ideoista, ajatuksista, suunnitelmista, aiheista yms ja tutkimuksen tekemisen käytännöistä

    • Tuotokset: Ideapaperi + tutkimussuunnitelma + gradun käsitteellisen viitekehyksen 1 versio


Ohjelma

7.9 / Aloitus
21.9 / Iiristiina & Tiina
5.10 / Anni, Henna & Olli
12.10 / Tutkimussuunnitelman anatomia
16.11 / Iiristiina & Tiina
23.11 / Anni, Henna & Olli
2021 / Käsitteelliset viitekehykset ja muuta työtä tukevaa

Materiaali