HALKAS999 - Gradu-seminaari

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin käytyään opiskelijalla on valmis tutkimussuunnitelma ja gradun tiedonhankinta- ja kirjoitusprosessi on lähtenyt liikkeelle. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Työskentely on seminaarimaista ja sen yhteydessä käsitellään opiskelijoiden laatimia ideapapereita, tutkimussuunnitelmia ja muita alustuksia. Tarvittaessa pidetään lyhyitä virikeluentoja tutkielman tekemiseen liittyvistä kysymyksistä tai gradujen sisällöllisistä teemoista. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Tapaamiset

Erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti torstaisin 27.9.2018 - 25.4.2019 klo 14.15-15.45 sekä muina mahdollisesti sovittavina aikoina.

Paikka: Pinni A2088

Ohjelma

OSA I - aloitus ja ideapaperit

 • 27.9. Aloitus
 • 18.10 Ideapaperit 
  • Emmi Siirtola
  • Eveliina Seppi
  • Tiina Vilppolahti
 • 25.10 Ideapaperit 
  • Milla Saari
  • Sini Jaatinen
  • Paula Junnola
 • 8.11 Tutkimussuunnitelma + muuta
 • 15.11 Tutkimuksen tekeminen

OSA II - tutkimussuunnitemat

 • 17.1 Tutkimussuunnitelmat
  • Eveliina Seppi
 • 24.1 Tutkimussuunnitelmat
  • Tiina Vilppolahti
  • Milla Saari 
 • 31.1 Tutkimussuunnitelmat
  • Sini Jaatinen 
  • Paula Junnola
 • 14.2 Tutkimussuunnitelmat
  • Emmi Siirtola
  • Sirius Forsman

OSA III - käsitteelliset viitekehykset

 • 28.3 Teoria
  • Milla Saari 
  • Eveliina Seppi
 • 11.4 Teoria
  • Sini Jaatinen 
  • Paula Junnola
 • 18.4 Teoria
  • Emmi Siirtola
  • Sirius Forsman


© Markku Sotarauta - est. 1998