Welcome to the homepage of

Tommi Vehkavaara

Tommi.Vehkavaara[at]uta.fi
University of Tampere - School of Social Sciences and Humanities - PhilosophyThis page is intended for personal use (as a link-collection, sorry, it's poorly categorized), but if you feel interested in it, you are welcome to enter.

A short statement of my professional interests.


Contents:
Some papers
Contact info
Teaching - Opetus
Links
  - Classics
  - Journals & interesting homepages
Events


Some papers of Tommi Vehkavaara

Working papers and unpublished presentations, comments and criticism are welcome (Tommi.Vehkavaara[at]uta.fi):
Truth and not much anything but the truth? Pragmatistic meaning in Peircean semiotics and its consequences to biosemiotics as a generalised cognitive theory
   (slides of a talk in Seventh Conference of the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS), Lund, Sweden, May 6-8, 2011)
The roles of action in the pragmaticist philosophy
   (slides of a talk in The Third Nordic Pragmatism Conference, Uppsala, Sweden, June 1-2, 2010)
The failure of evolutionary epistemology - lessons to biosemiotics? 
   (slides of a talk in Gathering in Biosemiotics 8, Syros, Greece, June 23-27, 2008)
How Many Concepts of Normative Signs Are Needed?
   (slides of a talk in Applying Peirce, Helsinki, Finland, June 11-13, 2007)
Meaning for Life
   (slides of a talk in Gathering in Biosemiotics 6, Salzburg, Austria, July 5-9, 2006)
Biosemiotics as a science and as an existential philosophy
    (slides of a talk in Gathering in Biosemiotics 5, Urbino, Italy, July 20-24, 2005)
From the motives and methods of biosemiotics to experiential existential naturalism,
    (slides of a talk in Gathering in Biosemiotics 4, Prague, Czech Republic, July 1-5, 2004)
Interactivist naturalization of Peircean semeiotic and biosemiotics,
    (draft of a presentation in ISI-2003, 22-26.7.2003, Copenhagen, Denmark)
Some Conceptual Extensions in Biosemiotics and the Extended Concept of Knowledge,
    (draft of a presentation held in ISISSS-1998, Imatra, Finland)
Diagrams:
Charles Peirce's outline classification of sciences ('final vesion' 1902-1911, compiled by me 2000).
Development of Peirce's classification of sciences - three stages: 1889, 1898, 1903.
Published papers (comments and criticism are still welcome):
    In English:
Semethics (2012)
From the logic of science to the logic of the living. The relevance of Charles Peirce to biosemiotics, (2006)
Limitations on applying Peircean semeiotic - Biosemiotics as applied objective ethics and esthetics (rather than semeiotic)? (2005)
Discussion in International Society for Biosemiotic Studies Open Peer Review and Commentary
- commentaries (by Marcello Barbieri, Donald Favareau, Edwina Taborsky, and Günther Witzany)
- my reply to commentaries
Natural self-interest, interactive representation, and the emergence of objects and Umwelt: An outline of basic semiotic concepts for biosemiotics, (2003)
Why and how to naturalize semiotic concepts for biosemiotics, (2002)
Extended Concept of Knowledge for Evolutionary Epistemology and for Biosemiotics, (1998)
A Metaontology and the Metaphysics of Différance.A Hermeneutical Interpretation of Différance and its relation to metaphysics, (1995/1998)
    In Finnish:
Vailla varmaa perustaa. C. S. Peircen logiikkakäsityksestä ja matematiikanfilosofiasta  
("Without Absolute Certainty and Foundation. On C. S. Peirce's conception about logic and mathematics", 2004)
Filosofisen tiedon luonne ja positiivisen filosofian puolustus,
("The Nature of Philosophical Knowledge and an Apology for Positive Philosophy", 2003.)
Mielen merkillisyydestä, Review-artikkeli: C.S. Peirce: Johdatus tieteen logiikkaan ja muita kirjoituksia, (Vastapaino 2002).
Discussion in Niin & näin 3/2002:
- comment from translator, Markus Lång: Mielettömiä odotuksia eli filosofiaa sanasta sanaan? Vastine Lis. Vehkavaaralle.
- my response: Ideoiden selkeyttämisen puolesta - kommentteja Markus Långin vastineeseen, (2002).
More discussion in Niin & näin 4/2002 and 1/2003.
Evolutionaarinen epistemologia: idea ja esihistoria, ("Evolutionary epistemology: the idea and prehistory", 2001).
In Explanatory Connections ­ Electronic essays dedicated to Matti Sintonen, (eds. Mika Kiikeri & Petri Ylikoski).
Filosofian paluu?, ("Come-back of philosophy?", 2001). Korjattu versio.
Huom! Lehdessä Niin & näin 2/2001 artikkelista julkaistiin toimituksen erehdyksen vuoksi varhaisempi ja korjaamaton versio.
Tietoa ilman uskomuksia, ("Knowledge without beliefs", 1997/2000).
Discussion in Königsberg 3/2000:
- comment from Ilkka Niiniluoto: Uskomuksia ilman tietoa? ("Beliefs without knowledge?"),
- my response: Mitäpä uskomuksilla ilman tietoa? ("No beliefs without knowledge?", 2000).
Sopeutuminen tietoprosessina, ("Adaptation as a knowledge process", 1998).
Huijauksia vai konstruktioita?, ("Cheatings or constructions?", 1997).
Loogisen systemaattisuuden kritiikki. Sympaattinen johdatus Stephen Toulminin filosofiaan,
("A Critic of Logical Systematicity. A Sympathetic Introduction to the Philosophy of Stephen Toulmin", 1997).
   My licenciate thesis (in finnish, pdf-format, vii + 243 pages):
Miten ja miksi meillä on taito toimia tarkoituksenmukaisesti?
("Action-knowledge as an Extended Conception of Knowledge,
or
Toimintatieto laajennettuna tietokäsityksenä
            eli                                                            
How and Why We Have Skills to Act Appropriately?", 1999)

List of my publications


Contact information

Street address:
Kanslerinrinne 1 (building Pinni B, room 4133)
Postal address:
School of Social Sciences and Humanities - Philosophy
FI-33014 University of Tampere
Finland
Phone:
(+358 50) 318 6122 (work)
(+358 45) 2056109 (home)
Home address:
Finninmäenkatu 16 G 7
FI-33710 Tampere
Finland
E-mail:
tommi.vehkavaara[at]uta.fi

Teaching - Opetus:   (back to top)

Kirjatentit (syksy 2012):
FILP2, Logiikka, 5 op.
PHILPE7, Johdatus logiikkaan, 5 op.

- yksi kirjavaihtoeto on verkossa:
     Rantala & Virtanen: Logiikan peruskurssi. (2003, pdf-tiedosto, 96 s. Harjoitustehtäviä tässä.)

Vanhoja luentokursseja ja seminaareja:

Johdatus logiikkaan (vuodesta 1995 alkaen usein)
Logiikan jatkokurssi (ainakin kevät 2004 ja 2011): Perustuu osin teoksen  Rantala & Virtanen: Johdatus modaalilogiikkaan (2004), osaan 1.

Työseminaari: William James: Pragmatism, maalis-huhtikuu 2004 (seuraa ilmoitustaulua).
Työseminaari: Descartes: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (kirjassa Teokset II), kevät 2004.
Lisensiaatti- ja tutukijaseminaari. Ohjelma.
Logiikka I, syksy 2003:
    Logiikan peruskurssi, 3 ov,
    Joukko-opin alkeet, 1 ov (Rantala & Virtanen: Joukko-opin alkeita. 2003) ja
    Predikaattilogiikan semantiikkaa, 1 ov.


Links       (back to top)

University of Tampere - School of Social Sciences and Humanities - Philosophy
 

(Personally) most important links:

Essential organizations etc.:
International society for biosemiotic studies
Gatherings in Biosemiotics
Biosemiotics homepage
The Institute for Interactivist Studies
Commens: Peirce studies site
niin & näin
Zenshindojo ry

Some 'less' essential organizations etc.:
The Uexkull Centre
Konrad Lorenz Institute (KLI)
Naturalisms.org
Nordic Pragmatism Network
The Center Leo Apostel
VCU Complexity Research Group
The Pragmatism Cybrary
Semiosis, Evolution, Energy
Suomen Filosofinen Yhdistys r.y.
Suomen Semiotiikan Seura
Valtakunnallinen filosofian tutkijakoulu

Essential information sources:
Arisbe: The Peirce Gateway
Digital Encyclopedia of Charles S. Peirce
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Principia Cybernetica Web
Web Dictionary of Cybernetics and Systems
Dictionary of Peirce's Terms
The Mead Project - Documents by Others
Biosemiotics
SEED
Semiotica
Sign Systems Studies
Filosofia.fi
Tieteessä tapahtuu

The Freedictionary
Oxford English Dictionary

People (colleagues, teachers, classics - and wife):
Charles S. Peirce
Mark H. Bickhard
Jesper Hoffmeyer
Claus Emmeche

Stefan Artmann
Marcello Barbieri
Sören Brier
John Collier
Kalevi Kull
Howard H. Pattee
Stanley N. Salthe
Alexei Sharov

Donald Campbell: "From Evolutionary Epistemology Via Selection Theory to a Sociology of Scientific Validity" (1997)
James Mark Baldwin
Charles Darwin
William James
Immanuel Kant
Konrad Lorenz
Jacob von Uexkull
 

Satu Hintikka: Feministinen radikaaliterapia (FRT) (2000)

Some miscellanous links:

Philosophy:
EpistemeLinks.com
The Internet Ensyclopedia of Philosophy
The Pragmatism Cybrary
       Web Companion to Pragmatism
Descriptive and Formal Ontology
Dictionary of Philosophical Terms and Names
Dictionary of philosophy and psychology (Baldwin, 1901)
Dictionary of Philosophy of Mind
Meta-Encyclopedia of Philosophy
Naturalisms.org
Nordic Pragmatism Network
The Radical Academy 
Stanford Encyclopedia of Philosophy
The Value of Knowledge: a Miniature Library of Philosophy
Philosophy Pages (from Garth Kemerling)
Contemporary Philosophy of Mind: An Annotated Bibliography
The Philosophical Dictionary (Voltaire) 

Philosophy related pages in Finnish:
Filosofia.fi
Commens: Peirce-verkkosivut
Valtakunnallinen filosofian tutkijakoulu
CONNET - kognitiotieteen ja kognitiivisen teknologian opetusverkosto
Filosofian klassikkokirjasto
niin & näin
Suomen Filosofinen Yhdistys r.y.
      - Ajatus
Tieteellisten seurain valtuuskunta
TORUS - Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto
VIELÄ YKSI ASIA: Sophia- ja etiikkatestit

Semiotics:
IASS - AIS - International Association for Semiotic Studies
International Semiotics Institute (ISI)
The Internet Semiotics Encyclopedia
Introductory models & basic concepts: semiotics
Nordic Association for Semiotic Studies (NASS)
Cyber Semiotic Institute
Open Semiotics Resource Center
Semiotics for Beginners (Daniel Chandler)
"This is semiotics?" (Floyd Merrell)
Umweb

Finnish semiotics:
Commens: Peirce-verkkosivut
Suomen Semiotiikan Seura

 

Philosophy and interpretations of biology and life:

Biosemiotics:
Biosemiotics (from Encyclopedia of Semiotics, pp. 82-85.)
Biosemiotics (from Encyclopedia of Science and Religion, pp. 63-64)
Biosemiotics homepage
Ecosemiotics
Gatherings in Biosemiotics also here
International society for biosemiotic studies
Biosemiosis - blog
Biosemiotics Forum
The Uexkull Centre (Tartu) and Archive (Hamburg)
Semiosis, Evolution, Energy
Zoosemiotics Home Page
Evolutionary epistemology:
Evolutionary Epistemology (by Bradie and Harms)
Konrad Lorenz Institute (KLI)
EE - Evolutionary Epistemology
KLI Theory Lab
Donald Campbell: "From Evolutionary Epistemology Via Selection Theory to a Sociology of Scientific Validity" (1997)
Georg Simmel: "Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnistheorie" (1895)
Philosophy of biology, theoretical biology, etc:
Adaptation and Representation
Biology Online
Biology Online - dictionary
BIOSIS
Biographies of Biologists
Nomenclatural Glossary for Zoology
Introduction to Evolutionary Biology (by Chris Colby)
ISHPSSB - International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology
Journey into the world of phylogenetic systematics
UCMP Glossary
Teleological Notions in Biology (by Colin Allen)
Theoretical Biologists, Philosophers of Biology, etc.
The Tree of Life
The Virtual Laboratory

Cybernetic, Self-organizing, Dynamic, and Complex Systems  -  Micellanous institutes, programs, etc:

CALResCo
The Complexity and Artificial Life/Alife Research Concept
The Center Leo Apostel
Principia Cybernetica Web
Web Dictionary of Cybernetics and Systems
Worldviews: From Fragmentation to Integration
ECOLOGY OF MIND - MIND-ING ECOLOGY
IAS - Information and Autonomous Systems Research Group
The Ilya Prigogine Center
for Studies in Statistical Mechanics and Complex Systems
The Institute for Interactivist Studies
Interactivism eGroup
International Society for the System Sciences (ISSS)
KLI Theory Lab
NetBiochem
Neuroscience for Kids
New England Complex Systems Institute
Guide to Complex Systems
Palaetiology
Radical Constructivism
Santa Fe Institute
VCU Complexity Research Group
Social and cultural evolution
The Bionomics Institute 
SocioSite

Classics of Philosophy:

Thomas Aquinas: Summa Theologica (~1274)
Conversation between d'Alembert and Diderot (1769)
George Berkeley:
- An essay towards a new theory of vision (1732, 4th ed.) (1st ed. 1709.)
Auguste Comte
- The Positive Philosophy (1830-1842) 
- "A General View of Positivism" (1856)
Jacques Derrida:
- "Linguistics and Grammatology" (1967)
- "Speech and writing according to Hegel" (1971)
John Dewey
- The Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays (1910)
- Essays in Experimental Logic (1916)
G. Stanley Hall: "Philosophy in the United States" (1879!)
Hegel by HyperText
- Philosophy of History (1822-6)
Paul-Henri Dietrich d'Holbach: The System of Nature (1770)
David Hume (by Peter Millican)
 
- An Enquiry Concerning Human Understanding (1777 edition)
Edmund Husserl
- "Pure Phenomenology, Its Method and Its Field of Investigation" (1917)
William James
- The Principles of Psychology (1890)
- Pragmatism (1907)
- The Meaning of Truth (1911)
- Essays in Radical Empiricism (1912)
Immanuel Kant
Kant on the Web
Kant Archives
- Critique of Pure Reason 
- Kritik der reinen Vernunft (1781 - A)
- Kritik der reinen Vernunft (1787 - B)
- Prolegomena (1783)
- Kritik der Urteilskraft (1790)
Julien Offray de La Mettrie: Man a Machine (1748)
- "Eulogy on Julien Offray de la Mettrie" by Frederic the Great
James McCosh: The Scottish Philosophy (1875)
George Herbert Mead
Charles S. Peirce:
Arisbe: The Peirce Gateway
Century Dictionary (1889 - many entries by Peirce)
Dictionary of philosophy and psychology (Baldwin, 1901)
Commens: Peirce studies site
     Dictionary of Peirce's Terms
Digital Encyclopedia of Charles S. Peirce
Peirce's outline classification of sciences (1903)
Development of Peirce's classification of sciences: 1889, 1898, 1903.
Robin's Catalogue of the Papers of  Peirce
Karl Popper:
- "A Realist View of Logic, Physics, and History" (1966)
   (from Objective Knowledge, 1972)
Willard Van Orman Quine - QUINOLOGY SITE (by Heikki J. Koskinen)
Frank P. Ramsey: "Truth and Probability" (1926)
Josiah Royce:
- "Recent Logical Inquiries and their Psychological Bearings" (1902)
Friedrich Von Schiller
- "Letters Upon The Aesthetic Education of Man" (1794)
Georg Simmel
Voltaire:
- The Philosophical Dictionary (selection).
- Candide (1759, in English) (also here).
- "Micromegas" (1752, in English).

Classics of Sciences:

Louis Agassiz: "Darwinism - Classification of Haeckel" (1869)
W. Ross Ashby: An Introduction to Cybernetics (1956)
Karl Ernst von Baer
Some works of James Mark Baldwin:
- "A New Factor in Evolution" (1896)
- Dictionary of philosophy and psychology (1901)
- History of Psychology: A Sketch and an Interpretation (1913)
- "Autobiography of James Mark Baldwin" (1930)
Gregory Bateson
Ludwig von Bertalanffy
Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS)
Donald T. Campbell
- "From Evolutionary Epistemology Via Selection Theory to a Sociology of Scientific Validity" (1997)
On the Life of Donald Campbell (by Marshall Segall)
In Memoriam Donald T. Campbell
Writings of Charles Darwin:
Darwin & Darwinism
Works of Charles Darwin
- Origin of Species (1859)
- Decent of Man (1871)
Thomas Henry Huxley
Jean Baptiste Lamarck: Zoological philosophy, vol.1 (1809)
Konrad Lorenz:
- Autobiography
- "On the Virtue of Scientific Humility" (1963)
Thomas Malthus: An Essay on the Principle of Population (1798)
A.H. Maslow: "A Theory of Human Motivation" (1943)
George Herbert Mead
Conwy Lloyd Morgan: Emergent Evolution (1927)
Isaac Newton: The Principia (1687)
Jean Piaget:
- "Genetic Epistemology" (1968)
Claudius Ptolemy: the Geography (2nd century AD)
Robert Rosen
Bibliography
Complexity and Life
Review of Rosen's Work (by Don Mikulecky)
Rosen in cyberspace
Georg Simmel
Jacob von Uexkull:
Jakob von Uexküll-Archiv (Hamburg)
- "An introduction to Umwelt" (1936)
- "The new concept of Umwelt" (1937)
Some Classics of Mathematics (etc.):
Eukleides: Elements (~300 B.C.E.)
Kurt Gödel:
Around Goedel's Theorem (by Karlis Podnieks)
- "The modern development of the foundations of mathematics in the light of philosophy" (1961)
Jules Henri Poincaré:
- "The Relativity of Space" (1897)
- Science and Hypothesis (1905)
Claude E. Shannon:
- "A Mathematical Theory of Communication" (1948)

Journals and yearbooks:

Biological Theory
Biology and Philosophy
Biosemiotics
Cosmos and History
Cybernetics and Human Knowing
Evolution and Cognition (1995-2004)
Entropy
The Human Nature Review
Journal of Memetics
Journal of Theoretical Biology
Nature
niin & näin
Paatos
SATS - Nordic Journal of Philosophy
Science
Scientific American
SEED
Semiotica
Sign Systems Studies
Matematiikkalehti Solmu
Tieteessä tapahtuu
Transactions of the Charles S. Peirce Society
tripleC: cognition " communication " co-operation
 

On-line text-archives:
Online Books Page
CogPrints - Cognitive sciences eprint archive
The Mead Project - Documents by Others
English Server: Philosophy
GREAT BOOKS INDEX
Archive for the History of Economic Thought
Classics of Psychology
Litterature.org - An Online Library of Literature
The MacTutor History of Mathematics archive
Publikationen bei Kassel University Press
Internet History Sourcebooks (ed. Paul Halsall)
  - Ancient - Medieval - Modern
Famous Sociologists
Liberty Library of Constitutional Classics

Tampereen yliopiston tutkielmat
Tampereen yliopiston väitöskirjat

Interesting homepages, articles, etc:

Argyris Arnellos
Peter Cariani
John Collier

John Deely:
- "The Beginning of Postmodern Times, or:
Charles Sanders Peirce and the Recovery of the Signum" (2000)
- "The Impact of Semiotics on Philosophy" (2000)
Olaf Diettrich
Claus Emmeche
- "Ten thoughts on research, ranking, quality and clownery"
Ernst von Glasersfeld
Francis Heylighen
Jesper Hoffmeyer
Brian Josephson
Stuart A. Kauffman
Timo Klemola
Kalevi Kull
Bernd-Olaf Küppers
Koichiro Matsuno
Humberto Maturana
Floyd Merrell: "This is semiotics?"
Ruth G. Millikan
Yair Neuman
Kevin O'Regan
Howard H. Pattee
Ahti-Veikko Pietarinen
Karlis Podnieks:
- Around Goedel's Theorem (1992)
- Introduction to Mathematical Logic (by Vilnis Detlovs, 1964)
Alexander Riegler
Stanley N. Salthe
Alexei Sharov
Alan Sokal articles on Social Text
Konrad Talmont-Kaminski
- "Tetralectics"  (by Hargitai & Farkas & Ropolyi & Veress & Vankó)
Valentin Turchin
- The Phenomenon of Science. A cybernetic approach to human evolution (1977)
Libraries etc:
TAMCAT
TAYK

Dictionaries:
The Freedictionary
Oxford English Dictionary
Century Dictionary (1889)

Biology Online - dictionary
Chemistry A-Z Index
Dictionary of Peirce's Terms
Dictionary of Philosophical Terms and Names
Dictionary of philosophy and psychology (Baldwin, 1901)
Dictionary of Philosophy of Mind
Glossary of Semiotics (from Semiotics for Beginners by Daniel Chandler)
Introductory models & basic concepts: semiotics
IUPAC Compendium of Chemical Terminology
Nomenclatural Glossary for Zoology
The Philosophical Dictionary (Voltaire) 
UCMP Glossary (of biological terms)
Web Dictionary of Cybernetics and Systems

Net - Bookstores:
Amazon books (USA) Amazon books (UK) Amazon books (D)
Barnes&Noble books (USA)
WHSmith (UK)
Estonian Scientific Publications
Granum
Indiana University Press - IUP

Search: 
WWW-hakukoneita ja -hakupalveluja
AltaVista
Google 
YouTube

Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin (Ville Varjonen)
Tampereen yliopisto: tilavaraus
Tatte ry

Osuuspankki - kultaraha
http://www.uta.fi/wwwmail/

Miscellanous: 
HistoryWorld
VideoHelp.com
Climbing, martial arts, etc:
Suomen kiipeilyliitto ry
Kiipeilykerho Vertikaali ry
Slouppi.net - Bouldering and Rock Climbing in Finland
coronn - some topos in Europe
On Sight. Klettern - Erlebnis - Natur - Abenteuer - Sport

Zenshindojo ry
YI QUAN - Essence of kung-fu
ICYMA
National Academy of Kung Fu Wushu & Qi Gong
Kung Fu - The Complete Guide
Kung Fu - Yi Quan
Shen Wu - Xing Yi Chuan

Perry-Castañeda Library - Historical Maps

Etelä-Suomen Kerrostalokyttääjät ry.
Achtung! - Korkeajännityssaksan perusoppimäärä
Salainen tiedekunta


Events - forthcoming ...  (back to top)

Kazimierz Naturalism Workshop 2009, Kazimierz Dolny, Poland, September 4-8, 2009

Gatherings in Biosemiotics 9 , Prague, Czechia, June 30 - July 4, 2009

and past ...

The First International Conference on Kinaesthesia and Motion, Tampere, Finland, October 2-4, 2008

Gatherings in Biosemiotics 8, the island of Syros in Greece, June 23-28, 2008

Applying Peirce - International Conference, Helsinki, Finland, June 11-13, 2007

Gatherings in Biosemiotics 7, Groningen, Netherlands, June 6-9, 2007

Kazimierz Naturalised Epistemology Workshop 2006 (KNEW'06), Kazimierz Dolny, Poland, September 1-5, 2006

Gatherings in Biosemiotics 6, Salzburg, Austria, July 5-9, 2006

Gatherings in Biosemiotics 5, Urbino, Italy, July 20-25, 2005

Gatherings in Biosemiotics 4, Prague, Czech Republic, July 1-5, 2004

Interactivist Summer Institute, ISI 2003, Copenhagen, Denmark, July 22-26, 2003

Gatherings in Biosemiotics 3, Copenhagen, Denmark, July 11-14, 2003

Gatherings in Biosemiotics 2, Tartu, Estonia, June 14-17, 2002

Gatherings in Biosemiotics 1, Copenhagen, Denmark, May 24 - 27, 2001

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGENCE, ECHO III (Emergence, Complexity, Hierarchy, Organisation) Helsinki, Finland - August 3-7, 1998


University of Tampere - Department of History and Philosophy - Philosophy