Pieni purjehdussanasto

                    (
                   (  )
   OOOOOOOOOOOOOOOOO     +  (   )
    OOOOOOOOOO      / +\(  )
     OOOOOO       / + \   \(            
         (   )  /  + \   \       /|
        (mmmmmmmmm)/  +  \   )      / |\        Miita Still-525
         (   ) /   +  \   )     / | \        atnän 
         (   /L-3424+      )    / H | \       säkkk
            / x-95 +      )    /  |  \       t kkk
            /OG-7776 +      )   /L-451|  \      o aiu
           /     +     )\  o    |   \       r r
       /\   /     +     ) \      |______\__     i i
      /\/\ ¤ ¤         +      \        Rose~/
      / /\/\¤ /____________+      \    
_____-----\/-/-¤\______________+___________ __\___  ~~~~ ~~ ~~
\____/   \/  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/   ~~~~ ~~~
~~                   Xantippa /
/~/ ~/  /~ /~/ /~/ /  ~/ /~/  /~/ /~/ /~/   /~/ /~/ /~ / /~///~/
/Ö// /Ö/  /Ö/Ö/ /Ö/ //Ö // 
/Ö/ /Ö/ / Ö/ /Ö / /Ö/ / Ö/ /Ö/  /Ö  / /Ö/ /Ö/ /  Ö/ /Ö/  //Ö/
/Ö/  
/Ö/  /Ö/ Ö
~ 
slangi     suomi svenska English eesti keel Deutsch muu
        
        (+ alla selitystä)
______________________________________________________________________________
    

1, 2, 3     katsastusluokat EU:ssa 1998- (Suomessa 1998.)
        -1997 Suomessa oli A1 = valtameri, A2 = avomeri, 
        B1 = rannikon tuntumaan tarkoitetut veneet, 
        B2 = sisävesiveneet
1        promilleraja vesillä Suomessa 1996-
1,5       promilleraja vesillä Suomessa -1996
5, 6, 8     5,6 ja 8 ovat kaikki komeita perinteisiä puuveneitä, monasti 
        ikääkin veneille on jo kertynyt. Suunnittelu- eli 
        konstruktiotyyppisiä, joissa on keskenään yleensä pieniä eroavuuksia.
        5:n on pienin veneistä ja 8 jo kookas. Merten vinttikoirat, 
        kuutosveneet.
I genoa     etupurje
II genoa    etupurje
III genoa    etupurje
        I on suurin purje pinta-alaltaan ja III pienin. vrt. genoa 
60 nm      60 merimailia = 1 aste     60 sea miles = 1 degree
aalto      laine, aallokko, Suurin yksittäinen aallonmittauspoijun
        Utöstä 25 nm etelään mittaama aalto on ollut 14 metriä
        korkea. vrt. maininki, merkitsevä aallonkorkeus
Afrodite    rakkauden jumalatar
        Kun Kronos sivalsi viikatteella isältään Uranokselta
        poikki hänen miehenkalunsa, joka putosi mereen, meren
        kuohut kokoontuivat sen ympärile ja kuohuista muodostui 
        kaunis Afrodite, rakkauden jumalatar, roomalaisten Venus.
        (Henrikson 1997, 273) Afrodite syntyi meren vaahdosta ja
        kahlasi alastomana maihin Kytheran saarelle (em. 316) 
ahteri     takaosa, aluksen perä
        vrt. peräpeili
Ahti      meren elävä
        "Ahti eli Ahto, rinnakkaisnimeltään Hirska on 
        itämerensuomalaisten vedenhaltija, josta riippui myös 
        kalaonni" (Meri 1983, 107). "Achti wedhest caloa toi" 
        (Agricola 1551). Hiisi, Näkki, Hiiu
ahvenselkä   isopurjeen kaareva takareuna
aika      Meren aika ja aika purjehtiessa on tosiaan suhteellinen.
        "Oli jo kesä ja laivat olivat lähdössä merelle"(Platon VII
        kirje, 345 d). Antiikin kreikkalaisetkin purjehtivat vain
        kesällä.
        "Ajattomuus kuuluu purjehtimisen kuvaan". "Elämme tiukasti
        meren säätelemässä kuluvassa hetkessä".
ajautua     rekata, sortua
ajantasaus   Equation of Time, Eqn. of Time
        Ajantasaus on keskiajan ja tosiajan erotus
        Koska Maa kiertää Aurinkoa eliptisellä radalla ja 
        vielä vaihtelevalla nopeudella, poikkeaa tosiaika 
        (vrt: aurinkokello) keskiajasta, jota kellomme näyttävät
ajoankkuri   kankaasta valmistettu suppilo, jonka avulla veneen keula
        pidetään kovassa myrskyssä ajelehdittaessa vasten tuulta 
alagaija    alasvedin, spinaakkeripuomin säätököysi 
alahanka    lee, veneen suojan puoli, tuulen alapuoli 
alaliesma    alaliikki, purjeen alareuna
alaliikki    purjeen alareuna
alavantti    saalingista alaspäin lähteä vantti 
alasin     jos pilvessä näkyy tumma alasimenmuotoinen alue, on ukkosta 
        luvassa
aliperämies  vrt. perämies
alus      ruuhi, haapio, kuitti, kuutti, ommeltu vene, vene, jahti,
        paatti, H, folkkari, hai, 5, laiva. koggi (1200-l), holkki 
        (1400-1500-luvulla Itämerellä), karakki (1500-l Välimeri),
        astia, kenojoutsen. Alunen vedessä. Kalliopiirrokset
        kertovat veneitä käytetyn Itämerellä jo 2000 eaa. 
        Veneillä liikuttiin soutaen tai meloen. Veneet olivat yli
        10 metrisia ja kantoivat useita ihmisiä. Viron vanhin
        muinaislaiva on Saarenmaalta haudasta löydetty 7,5 * 2,5 m, 
        2700 v vanha alus. Viikinkiveneen pituuden suhde leveyteen
        oli 4,06-4.2, esim. 13-25 m pitkiä ja 3,2-5,8 leveitä.
amme      leveä hidas vene
anemometri   tuulimittari, tuulen nopeutta ja suuntaa mittaava laite 
ankannokka   keulauloke
ankarolina   kelalle kierretty nauhamainen ankkuri- tai kiinnitysköysi
ankkuri     ankur (est)
ankkuriboksi  ankkurikaivo, ankkurin säilyttämiseen varattu paikka
ankkuriklyysi  ankkurikettingin ohjainhela 
ankkuriköysi  uppoava ankkurin kanssa käyttettävä köysi 
ankkuripallo  merkkikuvio, jota käytetään päivämerkkinä aluksen ollessa 
        ankkurissa 
ankkuripeli   ankkurivinssi
        mekaaninen käsi-, hydrauli- tai sähkökäyttöinen 
        ankkurin nostolaite 
ankkurirulla  ankkurikettinigin ohjausrulla 
ankkuriteline  kaiteessa oleva ankkurin kiinnitykseen tarkoitettu teline 
ankkuritukki  tukkiankkurin osa 
ankkurivalo   ympäri näköpiirin valkoista valoa näyttävä valaisin 
ankkurivaroitin ankkurissa olevan veneen liikkumisesta ilmoittava 
        hälytyslaite
ankkurivinssi  ks. ankkuripeli
anodi      sinkki- tai magnesiumelektrodi moottorissa tai veneen 
        rungossa, estää metalliosien syöpymisen, koska se syöpyy 
        ensin 
ap       automattiohjain             autopilot
apogeum     Kuun pisin etäisyys maahan. Kuun ellipsin muotoisen
        kieroradan, jonka toisessa polttopisteessä on Maa, 
        etäisin kohta Maasta vrt. perigeum. 
artteli     venekunta (m)
aste      etäisyyden yksikkö, 1 aste = 60 M   degree
        Maapallon astejako on peräisin ainakin Ptolemaiokselta
        vuodelta n. 140 (Ehrensvärd 1995, 17). 
        Arabian peninkulma vuodelta n. 800, 4000 "mustaa kyynärää"
        á 0,4932-0,4933 m ja meridiaanin asten pituus keskimäärin
        111 km. Vasta 1800-luvulla tarkennettiin aste lopullisesti 
        110,938 km:ksi. (Meri 1983, 414)
        Astejaossa oletettiin maan pallomuoto. Aste napapiirillä on 
        pidempi kuin esimerkiksi Ranskassa, johtuen maan
        litistymisestä Newtonin esittämän teorian mukaisesti 
        navoiltaan.
        Kulmamitta. asteen osia ovat minuutti ja sekuntti;
        pallokoordinaatistossa käsitellään keskuskulmaa vastaavan 
        kaaren mittaa myös asteissa, (kaari)minuuteissa ja
        (kaari)sekunneissa; maapallon pinnalla meridiaanin
        kaariminuutin pituus = 1 nm
Atlantti Atlantic Ocean
        Jumalat jakoivat arvalla koko maailman, niin Poseidon sai
        osakseen Atlantis saaren. Hän siitti viisi kaksoisparia
        poikia ja vanhimmalle, kuninkaalle hän antoi nimen, jonka
        mukaan koko saarta ja merta nimitetään Atlantiksi, koska
        siellä ensimmäisenä kuninkaana oli Atlas. 
        (Platon: Kritias 113b-114b)
"Sen salmen edessä, jota te kutsutte Herakleen pylväiksi, oli näet saari, yhtä suuri kuin Libya ja Aasia yhteensä, ja sen ajan matkustjat saattoivat mennä siitä toisille saarille ... tällä Atlantis saarella. ... Mutta sitten myöhemmin, yhden ainoan hirvittävän päivän ja yön kuluessa, syntyi tavattoman ankaria maanjäristyksiä ja puhkesi vedenpaisumus; maa nieli yhtäkkiä koko teidän sotajoukkonne, ja samalla Atlantis saari vajosi meren syvyyteen ja katosi näkyvistä. Sen vuoksi meri on vielä nytkin tuolla kohtaa peurjehduskelvoton ja mahdoton tutkittavaksi, sillä lieju, jonka saari vajotessaan jätti jälkeensä on esteenä." (Ks. myös Platon Timaios 24e-25d.)
atsimuutti   tähtitieteessä: atsimuuttikulma ja tosiatsimuutti 
        Atsimuuttikulmalla tarkoitetaan taivaankappaleen
        vertikaaliympyrän suuntaa mitattuna horisontissa 
        pohjoisesta itään tai länteen päin 0 - 180 astetta. 
        Tosiatsimuutti taas on sama kuin navigoinnissa tosisuuntima, 
        ts sillä tarkoitetaan vastaavasti kulmaa horisontissa
        tosipohjoisen ja kohteen (vertikaaliympyrän) välillä
        myötäpäivään mitattuna 0 - 360 astetta
aurinkokello päivänkivi, päikesekell (est) 
        ehkäpä vanhin navigointiväline 
        Menetelmä perustuu ajan mittaukseen ja
        auringon varjon pituudesta saatuun auringon korkeuteen, 
        vrt latitudi.
        Auringon varjon suuntaan perustuva tosiajan mittauslaite,
        aurinkokellon osoitus poikkeaa keskiaurinkoajasta 
        ajantasauksen verran, vrt: ajantasaus. 
autopilotti   autopilot
        yleensä sähkötoiminen, annettua kompassilukemaa
        tai tuuleen nähden määrättyä suuntaa ylläpitävä
        ruori- tai pinnaohjaukseen sopiva automaattiohjauslaite 
        vrt ap ja tuuliperäsin
avotila                         cockpit
        istuinkaukalo, istuinlaatikko, istuma-aukko, istumalaatikko,
        sitlooda, sittbrunni 
avotuuli    sivu- tai myötätuuliB

babystaagi   välikeulaharus
baby stay    babystaagi
        säädettävä lisäharus mastosta etukannelle, jolla voidaan 
        nopeasti säätää etuharuksen kireyttä, ja maston kalistusta
backstaagi   hekstaagi, peräharus
        maston huipusta veneen perään tuleva harus
babord     paapuuri, veneen vasen puoli perästä katsoen
baileri     itsetyhjennyslaite
bakstaagi    perävantti
ballast     paarlasti, barlast, painolasti
baltiarallaa  ungefärnoinabout
barber-hauler  keulapurjeen tai spinaakkerin jalukseen kiinnitettävä
        apupylpyrä köysineen 
barberi     barperi, levitin?            barberhauler?
        Köysi ja ploki, joilla voidaan säätää purjeen 
        jaluspistettä leveyssuunnassa. Käytetään etupurjeissa
        esim. genoan barberi, spinnun babrberi.
barduuna/t   Mastoa takaa ja/tai sivusta tukeva köysi, käytetään 
        etenkin kovassa tuulessa ja merenkäynissä. Köysi ja 
        talja, jolla sädetään etuharuksen kireyttä. X-95:ssä on 
        kahdet barduunat (ylä- ja alabardunnat). Veneen mastosta 
        viistosti taakse tulevat säädettävät apuharukset. 
        vrt. partuuna/t
bark, barque  parkki
        3-5 mastoinen purjealus
barlast     painolasti, ks. ballast
barometri    ilmapuntari       barometer    
Barometri oli muinoin vedellä täytetty ja nokalla varustettu kapteenin hyttiin sijoitettu pullo täytettynä värillisellä vesiliuoksella. Paineen nousulla, laskulla ja näiden nopeudella - sekä käyttäen rinnalla myös mm. kosteusmittaria - voidaan ennustaa säätä. Nopea nousu: epävakaista, tasainen nousu kaunista, nousu ilman ollesssa kuiva ja lämpötilan laskiessa, kesällä pohjoistuulta. Jos on satanut, parempaa säätä. Nousu kostealla ja kylmällä säällä, tuulta ja sadetta pohjoisesta. Nousu etelätuulella, kaunista säätä.
Paikallaan pysyvä: ilman ollessa kuiva ja lämpötilan normaali, jatkuvaa kaunista säätä.
Laskeva näyttö: nopea lasku myrskyä, länsituulella tuulikääntyy pohjoiseen ja myrskyä pohjoisesta. Näytön laskeminen pohjoistuulella sadetta ja myrskyä, kosteuden kasvaessa ja lämmön noustessa etelätuulta ja sadetta, tyynellä lämpimällä säällä sadetta ja epävakaista.
Laskeva näyttö pohjois- ja etelätuulella: sadetta. Nopea lasku länsituulella: tuulen kääntymistä pohjoiseen ja huonoa säätä. Tasainen lasku itätuulella tuulen kääntymistä etelään, mahdollisesti sadetta. (Walli 1953, 457). ks. myös sää
beaufort, b   bofori                 force
        tuulen voimakkuuden yksikkö. Asteikon laati englantilainen 
        amiraali sir Francis Beufort (1774-1857) 1800-luvun alussa, 
        ja se perustui alun perin sota-aluksen raakapurjeiden pitoon 
        hankavastaiseen purjehdittaessa.
bermudatakila  kolmikulmaisella isopurjeella varustettu takila
bidevind    bilivind, hankavastainen tiukasti tuuleen purjehdittava 
        suunta
bimini     aurinkokatos, joka peittää sitloodan ja ruorimiehen
bisketti    korppu
black out    sähköt poissa
blatlenssi   blattis
        Aivan myötäinen. Tuuli tulee suoraan takaa.
bloki      väkipyörä      block 
        vrt. lokki, pylpyrä, strekki, ploki, pylpyrä 
blooper     ilman puomia jalustettu myötätuulipurje 
blosis     kora, kova tuuli 
Blue Water   Karibian merialueiden yhteisnimitys.
boka      poka
        Maston kaari. Purjeita latistettiin kovalla kelillä 
        kiristämällä takavanttia eli bakstaagia. Näin saatiin 
        mastoon bokaa lisää eikä vene kallistellut niin herkästi.
boogi      maston kaarevuus? 
boom      puomi, bom, boom, ráhno (cs)
buumvang    puomin alasvetäjä
botski     Vene. Yleisnimi kaikista veneistä.
bow       keula
keulapotkuri  bow thruster; stern thruster, peräpotkuri
bresti     trväsenda, poikittainen kiinnitysköysi. Köysi lähtee
        kohtisuoraan laiturille
bridgedeck   istuinkaukalon ja kajuutan käyntiaukon välinen kansi 
bromohokki   Spinaakkerin eli spinnun alakulmissa ja vastaavasti
        spinaakkerin skuuttien päissä olevat vastaavanlaiset 
        helat, jotka pujotettiin tai kytkettiin toisiinsa      
        helassa olevan uran ansiosta. Lipputankojen naruissa 
        käytetään samanlaisia heloja. Näissä ei siis ole mitään 
        jousia.
broutsi, broutsaus, broachata, broutsata (fi), proutsi (fi), broach (en)
        Vene karkaa käsistä kääntyen tuuleen. Yleensä kun tuulta 
        on ja alus kallistuu liikaa, eikä peräsin enää ota 
        riittävästi veteen, jolloin vene pääsee kääntymään jyrkästi 
        tuuleen. Spinnupurjehduksen haasteita ja yksisuoloista.

        Broutsi spinnulla on liki ainoita tilanteita jossa 
        köliveneen 

maston voi saada veteen eli veneen 90 astetta 
        kallelleen, josta vene toki yleensä nousee jälleen ylös, 
        etenkin jos se on niin suunniteltu, eikä esim. istuinkaukalo 
        ole ei itsetyhjentyvää mallia, kuten monissa perinteisissä 
        veneissä.
        - Nousta spinaakkerilla purjehdittaessa tuuleen niin, että 
        vene kaatuu kyljelleen. Veer or cause (a ship) to veer 
        so that its side is presented to the wind and wawes.

bunkrata    täyttää polttoainesäiliö
buugi      halssi- tai reittiosuus? 
Buumvang    puomin alasvetäjä
Buys-Ballotin laki. Pohjoisella pallonpuoliskolla: jos asetutaan 
        selkä kohti tuulta on matalapaine noin 70 astetta 
        vasemmalla ja korkeapaine vastakkaisella puolella.
        Eteläisellä pallonpuoliskolla: jos asetutaan selkä kohti 
        tuulta, on matalapaine noin 70 astetta oikealla ja
        korkeapaine vastakkaisella puolella. Heikon tuulen 
        vallitessa Buys-Balllotin laki ei ole luotettava. 
        Soveltuu käytettäväksi vain merellä.


C

canvas     purjekangas
clamcleat    köysilukko
cockpit     istuinkaukalo, istumalaatikko
clockwise    myötäpäivä
counterclockwise    vastapäivä, kuu ja maa pyörivät vastapäivään
Cumulus     Cumuluspilvi, kesäisen poutapäivän kumpupilvi.
cunningham   kunnari                 cunningham
        Köysi, jolla säädetään isopurjeen pussin kokoa ja paikka.
        Cunninghamia kiristämällä pussi pienee, takaliikki avautuu 
        ja pussi siirtyy lähemmäs mastoa. Isopurjeen mastoliikin 
        kireyttä säätävä köysi (Cunningham-talja). Cunningham 
        sijaitsee isopurjeen etuosassa, vrt. latistusreivi.
dacron     purjekangasmateriaali
decca      radiopaikannuslaite, Decca-ketjuun perustuva 
        paikanmäärityslaite
deep sea    syvä meri
deklinaatio   eranto
        tähtitieteessä: taivaankappaleen korkeus ekvaattoritasosta 
        Taivaankappaleen korkeus ilmoitetaan asteissa mitattuna
        pitkin taivaanpallon meridiaania 
delaminoituminen laminoitujen kerrosten irtoaminen toisistaan
deplasementti  uppouma, veneen paino
desalinaattori makeavesilaite, evaporaattori
deviaatio    eksymä, deviation
        Magneettisen suunnan ja kompassisuunnan välinen kulmaero
DGPS      Differential Global Positioning System, satelliitteihin
        ja maamajakkaan perustuva paikanmääritysjärjestelmä 
diakonaali vantti    spriidarista yläviistoon mastolle menevä vantti
dirkki     tirkki
        puomin kannatin/nostin, isopurjeen puomin kannatinköysi 
        tai -vaijeri 
dinghy, dingi, tender = kumivene, apuvene
doghouse    kajuutan korotettu takaosa 
dorade- venttiili ilmanvaihtoventtiili 
DSC       Diqital Selective Call
        VHF-, HF-, MF- radiolaitteeseen liitettävä lisälaite, jolla 
        vasta-aseman kutsu lähetetään näppäimistöllä datapurskeena 
dsonkki     kiinalainen kaksi tai kolmimastoinen purjealus
durkki     turkki, konehuoneen lattia, veneen lattia
dyneema     kestävä köysilaatu
        


E        etelä(fin), East(eng)
easy kick    kick-talja, kikkitalja
        puomin alasvedin ja ylhäällä pitäjä
Eddie      Golf virrasta irtoava, eriävä, poikkeava virtausalue
ekliptika    maan ja auringon keskipisteiden kautta kulkeva taso.
        Taso jossa maa kiertää aurinkoa. Kaltevuuskulma 23 astetta
        27' 8'' 21.6:tta.
        Ekliptikan ja maan ekvaattoritason välinen kulma on 23o
        26,4"
eksymä     deviaatio, deviation
        kompassin virhe, voi muuttua vuosittain, ks. deviaatio
        Magneettisen suunnan ja kompassisuunnan välinen kulma, vrt
        eranto
eksymäkäyrä eksymätaulukko
        Kompassin eksymää eri kompassisuunnilla kuvaava käyrä tai 
        taulukko 
eksymätaulukko vrt. yllä eksymäkäyrä
ekvaattori   päiväntasaaja
elektrolyysi  eri arvoisten metallien välinen sähkökemiallinen 
        syöpyminen 
ellipsi     Ympyräviivan projektio eri kulmassa oleville
        tasopinnoille.
        Aurinko on Maan ja Maa on Kuun elliptisten kiertoratojen
        toisessa polttopisteessä niiden pisteiden ura, joiden
        etäisyyden summa kahdesta pisteestä, ellipsin
        polttopisteistä, on vakio
elämänlanka  Köysi tai vaijeri johon turvautumalla pysyttelee aluksessa 
        kovassakin kelissä. Elämänlankaan kiinnitetään
        turvavaljaat
elättäminen  spinaakkerin jatkuva säätö 
elää     purjeeen etuliesma pakkaa 
        takaliesma elää
emblemi     sataman kaijaan tehty aluksen tai miehistön signeeraus / 
        maalaus
emäpuu     kölipuu
enda      kiinnitysköysi 
engelsmanni   teräsköyteen (vaijeriin) tullut mutka, joka heikentää
        teräsköyttä tuntuvasti
EPIRB      laiva- ja venekäyttöön tarkoitettu hätälähetinpoiju 
        Emergency Position Indicating Radio Beacon. Liittyy
        GMDSS:ään.
eranto     variation, variaatio
        Magneettisen ja maantieteellisen pohjoisnavan välinen 
        kulloinenkin etäisyysero yleensä aste-erona ilmoittuna, 
        muuttuu jatkuvasti. vrt. deklinaatio
        Tosisuunnan ja magneettisen suunnan välinen kulma, vrt
        eksymä, deviation, deviaatio
etelä     South, Syd
etuharus    fokstaagi    förstag
        Keulaharus, maston huipusta tai yläosasta veneen keulaan 
        tuleva harus.
etuliesma    etuliikki, purjeen etureuna
etuliikki    purjeen etureuna
etäisyys    vrt. matka & merihorisontin etäisyys, s = 1,86 * H : k, jossa 
        H = havaitun korkeus, k = kulma, s = etäisyys mpk:ssa.


F

fallata     ruots. falla=pudota, muuttaa kulussa olevan aluksen suuntaa 
        myötäisempään tuuleen
falli      purjeen nostin, nostinköysi tai -vaijeri
        esim. fokan falli, isopurjeen falli, spinnun falli jne. 
        purjeiden nostoon käytettyjä köysiä tai vaijereita. Falla 
        (swe) = pudota.
fallikulma   purjeen kulma, johon nostin on kiinnitetty. esim. purjeen 
        etu-, falli- ja skuuttikulmat = purjeen kulmat
        etukulma on halssikulma
falliploki   nostinpylpyrä, maston huipussa tai tyvessä oleva pylpyrä, 
        jonka kautta nostin kulkee 
feena      Peräevä. Lightningin pohjassa oli pieni n. 60 cm 
        peräpeiliin asti ulottuva evä.
fellata     ks. fallata, laskea tuuleen, kääntää tuulesta poispäin 
        Tiukassa luovissa/kryssissä epätarkka kippari päästi 
        vahingossa veneen fellaamaan eli laskemaan kurssistaan ja 
        menetti näin asemaansa.
fendari     laitasuoja, fenderi, fiilari, lepuuttaja, buml (cs)
        ks. lepuuttaja
femfemma    viisvitonen
fiirata     laskea löysää, fiirata fiilaria = laskea lepuutinta
        alemmas
fliitti     laivasto, laivue, nopea, kiitää ohi  fleet
foili      uraprofiili, harusprofiili
        keulaharukseen kiinnitetty profiiIitanko
folkkari    kansanvene       Nordisk folkbåt
fokka      forestaysail (eng), kosatko (cs)
        etupurje, keulapurje, jonka takaliikki ei ulotu maston 
        peräpuolelle
fokstaagi    förstaagi, kelaharus, etuharus 
forestay    kaulaharus
forestaysail  fokka
fregatti    täystakiloitu alus
        Komimastoisen fregatin taaimmainen masto on nimeltään 
        begiinimasto, jonka alin raakapuu on begiiniraaka.
fyyrkantti   tuuli takka, lenssi?
förstaagi    keulavantti
fööri     föri, veneen keula
föörit        Juha Föhr tuo mainio 1990-luvun Yleisradion tv-sääennustaja. 
        ks. sää
föörmanni


G

gaija      spinnupuomin säädinköydet: ylä- ja alagaija. Joskus myös 
        käytetään gaija nimietystä spinnun tuulenpuolen skuutista. 
        Kuitenkin tästä on parempi käyttää nimitystä "tuulenpuolen 
        skuutti".
Galtarna    "portti (janus) Saaristomerelle", loisto Padvan selän 
        länsipuolella
gasti      miehistön jäsen, lasti 
Greenwich    päätetty nollapituuspiirin sijainti
gelcoat     geeli, lujitemuoviveneen uloin pintakerros
genaakkeri   myötä- ja sivutuulessa käytettävä asymmetrinen pallopurje
generaattori  laturi (lataus-, apu-, tuuligeneraattori)
genoa      genua, jenni, gena (cs), keulapurje, jonka takaliikki 
        ulottuu maston peräpuolelle. vrt. I, II ja III genoat. Lie 
        saanut nimensä Genovan kaupungista (Genua saks.). Jenniä 
        käytti ehkä ensimmäisenä kuutosveneessään ruotsalainen 
        Sven Salen, purjehtiessaan Genovassa v. 1928. Miehistöön 
        kuului myös laulaja Evert Taube.
glunga     klunga    
        Parvi. Esim. Purjehduskilpailuissa yhdessä olevien
        veneiden joukko.
GMDSS      Global Marine Distress and Safety System
        Erilaisiin radiolaitteisiin ja niiden lisälaitteisiin 
        (mm. DSC) perustuva maailmanlajuuinen merenkulun 
        turvallisuusjärjestelmä.
GMT       Greenwich Mean Time
gnomon (kreik.) paikanmäärityslaite, jolla voi
        määrittää sijaintinsa pohjois-eteläsuunnassssa ts.
        maantieteellisen leveyden ts. etäisyyden päiväntasaajasta.
        Keppi joka heittää maahan auringon varjon. Pylvään suhde
        omaan varjoonsa on auringonkulman tangentti.
        Aurinkokellon osoitin ja sen heittämä varjo.
        Aurinkokello. Aurinkokello, teline, jonka avulla voidaan 
        auringon varjosta tai kuvasta määrätä meridiaani,
        aurinkoaika, napakorkeus ja ekliptikan kaltevuus. Mat.
        kahden sellaisen yhdenmukaisen suorakaiteen ero, joilla on
        yksi kulma yhteinen. 
        Aurinkokello, lähinnä aurinkokellon osoitin, jonka avulla
        voidaan auringon varjosta tai kuvasta määrätä paikallinen 
        aurinkoaika, napakorkeus, ekliptikan kaltevuus ja, jos
        tunnetaan tarkkaan esimerkiksi GMT ja ajantasaus, voidaan
        määrittää paikan meridiaani.
GPS (GlobalPositioning System); satelliitteihin perustuva 
        paikanmäärityslaite


H

h        H-vene         H-båt
        Hans Groopin suunittelema n. 29 jalkainen kölivene, joka 
        on kovin suosittu Suomessa
haaksirikko   aluksen tuhoutuminen, skeppsbrott (swe),
        kruschenie (rus), shipwreck (eng), naufrage (ger), vrt.
        haveri
haapio     Haavasta valmistettu suomalais-ugrilaisten kalastajaheimojen
        venetyyppi. Haapa on pehmeää ja helppo kovertaa veneeksi. 
        (Meri 1983, 17)
haarukkapurje  trysail, fore and aft sail
        vrt. kahveli
Hai       Hai-vene
haileri     komentokaiutin
halkaisija   etupurje
halssi     puoli          hals      tack
        Puoli, josta tuuli tuulee purjeeseen (oikea, vasen)
        Suhteessa tuuleen, vasen tai oikea halssi, paapuurin tai 
        styyrpuurin halssi, styrbords eller babords halsar; 
        starboard or port. Perästä eteenpäin katsoen jos tuuli 
        tulee aluksen vasemmalta puolelta ollaan paapuurin 
        halssilla. Kuitenkin virsarilla ajettaessa asian ratkaisee 
        isopurjeen halssi.
halssikulma   purjeen keulanpuoleinen alakulma
hamina     satama hamn (swe) havn (dan) port (eng) sadam (est)
hammerhead   sivukiinnitys laiturin päähän
hankain
hankavastainen strekki, bidevind
harus      staagi, tuki, stêh (cs)
        Etu- ja takaharukset, köysiä tai vaijereita jotka tukevat 
        mastoa edestä ja takaa. Mastoa veneen pituussuunnassa tukeva 
        vaijeri. Sivuttaistuesta käytetään nimitystä 
        vantti, ja etu- ja takaharuksista niemeä staagi.
haruspurje   harukseen kiinnitetty purje
haveri     vaurio, merivahinko, break-down (eng), average (eng),
        haveri (swe), Versagen (ger), Havarie, Panne
havn (dk)    satama
heel (eng)   kallistus
heittobloki   taittobloki, pylpyrä, jossa on avattava mekanismi sekä köyden 
        kiinnittämistä että pylpyrän kiinnittämistä varten.
heittoliina   ohut köysi, jonka päässä on kelluva paino, jolla heitetään
        köysi toiseen alukseen tai veteen pudonneelle. 
        Kelluvuus on oleellista lähinnä jälkimmäisessä käytössä
hekki      Takaharuksen kiristäjä,    jolla käytännössä taivutetaan
        mastoa taaksepäin esim. päästön tai twistin 
        aikaansaamiseksi. Takaharuksen kiristystalja. 
hekstaagi    backstaagi, peräharus 
hela
helm      peräsin(varsi), ruori(varsi), roder(pinne) (swe), Ruder(pinne)
        (ger)
helminen    automaattiohjain            autopilot
hengata     erityisesti kevytveneissä käytetty termi roikkumisesta. 
        Kovassa kelissä saatiin vene pidetyksi pystyssä hengaamalla.
hengausremmi  litteä tai pehmustettu köysi, jonka alle jalat roikuttaessa 
        pannaan
hevoslatitudit hepolatitudit, horse latitudes, hästlatituderna,
        stiltjebälte, tyven vyöhyke
HF-radio    High Frequency, avaruusaaltoja hyödyntävä radio 
        valtamerikäyttöön
hiivari     kovahko tuuli
hiivata     vetää, nostaa
hiivata slakki kiristää köysi
hiivauslaulut  joilla annetaan rytmiä raskaaseen työhön, ankkurin nostoon
        tai jalusten kiristämiseen
horisontti   horizon
        kauin, kaukaisin nähtävä piste, riippuu maapallon
        kaarevuudesta, katsojan korkeudesta ja ilman kirkkaudesta
        tai näkyvyydestä sekä valosta. Taivaan ja maan
        yhtymäkohta.
        Horisontin (h) etäisyys meripenikulmina 
        h = 2,075 x (neliöjuuri a + neliöjuuri b).
        a = katsojan etäisyys merenpinnasta metreinä.
        Tosihorisontti on zenitin ja nadiirin yhdistävää linjaa
        vastaan kohtisuorassa oleva maapallon keskipisteen kautta 
        kulkeva taso.
        Näennäinen horisontti on havaitsijan silmien korkeudelle
        siirretty tosihorisontin suuntainen taso.
        Merihorisontti on havaitsijan silmien korkeudelta näkyvä
        taivaan ja maapallon pinnan yhtymäkohdan kautta vedettyjen 
        linjojen muodostama kartiopinta. 
        Näennäisen horisontin ja merihorisontin välinen kulmaero
        riippuu havaitsijan silmänkorkeudesta; tähtitieteellisessä
        paikanmäärityksessä tämä kulma tunnetaan nimellä DIP 
huippuhela   maston hela, johon keula- ja peräharus sekä nostinten
        pylpyrät on kiinnitetty 
huippulevy   klamppi, purjeen nostinvahvike
hull      runko, aluksen
hunsvotti    hundsvott (se), pylpyrä
hydor      kreik. vesi
Hydra      monipäinen vesikäärme
hyrsky     meri hyrskähti
hypotermia   kehon alilämpöisyys
häränmuna   pilssi- tai jonkun muun pumpun kelluva antura jonka nousu 
        käynnistää ko. pumpunI        itä East (en), itämainen, orientaalinen, oriental (fr) < 
        orientalis (la) = orienttia koskeva; oriens (la) 
        nouseva [aurinko], itä, itämaat; orientoitua = etsiä itää, 
        jotta siten saisi muut ilmansuunnat selville

ida (est)    itä  Ost   East
ilma      "Ilmarisen nimi tulee sanasta, joka on johdettavissa 
        suomalais-ugrilaiseen kantakieleen ja se on merkinnyt alun 
        alkaen ilman haltijaa, tuulen ja taivaankannen 
        jumaluutta..." (Meri 1983, 109)
ilmanpaine   suurin 1065,7 hPa Hki 22.1.1907, 
        pienin 940,0 hPa Rauma, Kuuskajaskari 1982
iltarusko    iltaruskosta voi ennustaa huomisen säätä
IMO       international maritime organisation, is the United 
        Nations specialised agency responsible for improving 
        maritime safety and preventing pollution from ships. 
inkkarit    teltailit, virtauslangat purjeen takaliesmassa
iso       isopurje, stuura mainsail
isoympyrä
itseskuuttaava fokka  fokka, joka kiskojärjestelmän ansiosta vaihtaa 
        puolta itsestään
itineraari   itineris (la) = tie, matka, purjehdusopas, 
        vrt. merikortti & navigoida
itämerenlaivuri


J
jaala 
jahti      purjealus, jakt, yacht, jaht (et), plahetnice (cs)
        Tavallisesti kilpa- ja huvipurjehdusalus; myös 
        yksimastoinen purjealus, jolla on apumoottori. Purjealus, 
        jossa masto, kahvelipurje, huippupurje ja kolme 
        keulapurjetta.
        - Jahti Eugenia (1879-1951) Kemiöstä oli Suomen viimeinen
        purjehtiva jahti. Jonkun on oltava merimies, Oscar 
        Gustafsson oli vastannut, kun joku ehdotti koneen 
        asentamista (Demari 13.5.1998, s. 25).
jahtklubi (est) purjehdus/pursiseura  
jalka      pituus- ja syvyysmitta 1 jalka = 29,7 cm    feet
jalus      skuutti, säätököysi         sheet
jaluskisko   skuuttikisko; purjeveneen kanteen kiinnitetty metallikisko,
        jonka juoksijan välityksellä etupurjeen skuuttipistettä 
        säädetään
jaluskulma   skuuttikulma, purjeen peränpuoleinen kulma 
jaluslukko   skuuttilukko, hela johon skuutti lukitaan 
jaluspiste
jalustaa    skuutata, säätää purjetta skuuttiköydestä 
jedimiekka   tehokas, mastoon sijoitettu valonheitin
jib       jibi, etupurje             jib
        Ulompi keulapurje. Small triangular sail (in the front of 
        the mainsail).
jib-boom    spar to which the lower part of a jib is tightened.
jiippi     myötäkäännös
        Puomi heilahtaa veneen yli laidalta toiselle, jolloin saa 
        varoa päätänsä.
jiki      pieni jolla/vene
jockey-puomi  spinaakkeeripuomin tukipuomi 
jooli      kaksimastoinen purjevene, jossa mesaanimasto on peräsimen 
        peräpuolella
journal     surnaali, laivan-surnali, lokikirja
joustin demppari, kiinnitysköyteen kiinnitettävä veneen nykimistä
        vaimentava kuminen tai metallinen joustin 
joutsenkaula  läpivientiputkessa tai -letkussa ennen läpivientiä oleva
        mutka ylöspäin. Joutsenkaula estää veden vuotamasta veneen 
        sisään. Moottorin pakoputkiston osa.
jungmanni    jungman. Siksi sanotaan nuori ja harjaantumaton merimies.
junk      flat bottomed Chinise sailing-vessel
juokseva riki  running rigging, vrt. standing rigging
        vaijereista ja köysistä koostuvat nostimet tms. purjeitten 
        ja puomien käsittelyyn liittyvät köydet


K
kaapeli     "Niin kutsutaan yhdellä nimellä kaikki touvit eli 
        paksut köydet, jotka ovat kaapelin laatuun lyödyt; kuin
        myös ne kaapelin laatuun lyödyt köydet, jotka värpätessä
        kuljetetaan." (Stjerncreutz 1863, 148)     
        touvi, köysi / kabel < nr mmr kabrl Žtouvi, köysiŽ < kas
        ns (nykysaksa) Kabel (> vi kaabel) = engl cable < ransk
        cable, murt chable ánkkuriköysiŽ< arab habl ŽpurjeŽ;
        lisäksi vaikutusta klal (keskilatina) sanasta capulum
        Žveneen kiinnitysnuoraŽ. (Suomen sanojen alkuperä...)
kaapelikatti  kapelkatti
Kaapelin laatu "Niin kutsutaan jokainen touvi, joka on kaksi kertaa 
        lyöty. Ensiksi otetaan kolme tuktia ja ne lyödään eli
        punotaan yhteen, ja kolme semmoista köyttä, jotka
        kutsutaan kardelleiksi, lyödään taas yhteen, ja sillä 
        lailla valmistetaan kaapeli, eli kaapelin lailla lyöty
        touvi." (Stjerncreutz 1863, 148)
kaapelinmitta  cable length
        185,2 m, meripeninkulman kymmenesosa
        Cable length n (1555): a maritime unit of length variously
        reckoned as 100 fathoms, 120 fathoms, or 608 feet
        (Encyc..)
        Se on 120 syllan pituus.
        Kaapelinmitta -nimitys johtunee yleisesti käytetyn
        merikaapelin kelamitasta, joka on ainakin joskus ollut 
        n. 180 m.
kaari      laivan, veneen kaari, maapallon kaarevuus
kaariminuutti  1/60 astetta, kaari-sanalla korostetaan,
        ettei ole kysymys (aika)minuutista
        meripeninkulma
kahveli     haarukka        gaffel     
        Mastosta yläviistoon lähtevä puutanko, joka rajoittaa 
        kahvelipurjeen yläreunaa.
kahvelikuunari
kahvelipurje  trysail, fore and aft sail
kai       kaiköysi
kaija      laituri, kaj, kaji
        Niin kutsutaan haminan rannalle kivestä tai puusta tehty
        pitkä silta, jonka syrjään alukset uivat lastausta ja 
        lossausta varten.
kaijata                 kaja
        muuttaa raakapuu vaakasuorasta asenostaan pystyyn
kaiku      kaikuluotain
        laite jolla saa tietoa veden syvyydestä 
kajuutta    tila, asuintila
kajuuttavahti
kaljaasi    (kreik.), pienehkö kaksimastoinen purjealus,
        jonka kummassakin mastossa on tav. haarukkapurje.
kallistus            heel
        aluksen kallistus
        Maston pitkittäisuuntainen kallistaminen. Mastoa on ainakin
        1900-luvulla jahdeissa kallistettu eteen, mutta pääasiassa
        taaksepäin tavoitteena veneen nopeuttaminen. Muodit ja se
        oikea tieto sopivasta kallistuksen määrästä ja suunnasta
        ovat vaihdelleet.
kallistusmittari veneen kallistumaa osoittava mittari
kalliokiila   veneen kiinnitystä varten kallion halkeamaan lyötävä kiila
kalliopiirrokset    ks. alus
kapelli     puomipeite, isopurjeen suojus
kapiisi     cabin
kapteeni    kapu, vrt. kippari & päällikkö
kapyysi     laivakeittiö
karbiidihaka  palohaka
kardaaniripustus tasapainotettu kiinnitysjärjestelmä, joka pysyy
        aina vaakasuorassa (kompassi, liesi) 
kardinaaliviitoitus   Helmikuussa 1896 otetiin Suomen merialueilla ja 
        Laatokalla käyttöön nk. kardinaalinen viitoitusjärjestelmä, 
        joka oli samanlainen kaikilla Venäjän keisarikunnan 
        merialuilla. Siinä korilla varustettu viitta osoitti missä 
        ilmansuunnasa on kulkueste, matalikko tai kari. Esimerkiksi 
        eteläviitta oli sivuutettava etelän puolelta jne. Vuosina 
        1981-1982 Suomi siirtyi kansainväliseen viitoitusjärjestelmään, 
        jolloin jouduttiin uusimaan yli 11 000 viittaa.
kari       
karilla     kivillä, on the rocks, straight the rocks, aground
        Alus on karilla silloin, kun se on jäänyt pohjastaan
        kiinni. Pohjakosketus on eri asia.
kartio     merkkikuvio, jota käytetään purjealuksen kulkiessa 
        koneella purjeet nostettuna
kartta     vrt. merikortti, itineraari
        Karttoja on piirretty siten, että aurinko, etelä on 
        ylhäällä, mikähän sai aikaan ajatusmuutoksen, jossa 
        kartan yläosassa nähdään pohjoinen. 
kasteet     (esim. Hoburgin kaste), jonkun kuuluisan / historiallisen / 
        muuten vaan merkittävän paikan tai leveys/pituusasteen 
        ohituksenaikana tapahtuva toimitus ensikertaa ko. alueen 
        ohittaville.
katamaran    katamaraani, kaksirunkovene 
kauppalaivasto
Kauriin kääntöpiiri vrt Kravun kääntöpiiri
keel      köli, emäpuu, talka, köl (swe), kiel (ger)
keinu      veneen ollessa kallellaan halssilla otetaan jokin falli ja 
        valjaat ja hypätään perästä keulaan tia toisinpäin, fallin 
        varassa
keksi      tukinuittoon tarkoitettu venehaan tapainen, mutta
        teräväpiikkinen tukinuittoväline
kello      laivakello, jolla lyödään laseja puolen tunnin välein joka
        vahdin aikana
keppi      tikku, reimari tai viitta, erotuksena poijusta,
        jääpoijusta ja valojääpoijusta. Esim. pohjoiskeppi.
kepsi      gps
        satelliittipaikannuslaite, global position system
ketka      varsinkin venettä tai laivaa takaa katsottaessa näkyy pituus 
        suunnassa rungon pitkittäiskaarevuus, ketka
ketsi      kaksimastoinen purjevene, jossa mesaanimasto on 
        peräsinakselin keulan puolella
keulaharus   forestay (eng)
keulapiikki   etummaisen laipion keulan puoleinen tila 
keulapollari  keulaköysien kiinnityspollari 
kevlar     purjekangas-, köysimateriaali, käytetään myös 
        veneen rungossa     
Kihnu Jönne  kuulu kihnulainen merikapteeni, jonka laiva Rock City 
        haaksirikkoutui 1909 Tanskan rannikolle.
kiinalainen broach Perä nousee ylös, nokka painuu veteen, vene tekee 
        tavallaan jiipin. Kallistua spinnun suuntaan, tai jopa 
        kaatua spinaakkerilla purjehdittaessa spinaakkeripuomin 
        puoleiselle kyljelle.
kiinalainen jiippi isopurje on myötäkäännöksessä täyttynyt yläosastaan 
        toiselta ja alaosastaan toiselta puolelta 
kiinteä riki  standing rigging
        masto, saalingit, puomi sekä mastoa tukevat harukset ja
        vantit 
kiki      puomin alasvedin
        Puomin alasvedin keksittiin vasta tällä vuosisadalla, 
        taisi olla 70 lukua, ja siitä asti se on levinnyt useimpiin 
        purjealuksiin, koska sen tuoma vauhdinlisä avotuulilla on 
        ilmeinen.
kikka      kikkatalja, puomin alasvedin (easy kick, rod kick) 
kikkatalja   puomin alasvetimeen liittyvä välitys
        puomin alasvedin, alasvetimeen liittyvä talja
kioski     Ainakin Elvströmin H-veneen etupunkan istumapaikka, kun 
        ruokapöytä on avattuna.
kipata     kaatua
kippari     skeppare, skepher ks. päällikkö & kapteeni, laivuri,
        schkiper (rus), skipper (eng), schiffer (ger)
        Ranta-vesillä kulkevan vähemmän aluksen kuljettaja eli
        päällikkö, jota nimeä sen vuoksi ei saa sekoittaa 
        ulkomaille kulkevan suuremman aluksen kapteenin nimellä.
        (Stjerncreutz 1863) 
kippo      pieni alus
kirkkaus
kiulu
klamppi     purjeen huippuvahvike 
klyyssi, klyssi köysiohjain, sierain, klyyvari,    klyvare, fliimar. 
        Se on staagi seili, jota kuljetetaan keula-tanko-topin ja
        fliimar puomin nokan välistä.     
knaappi     knaapi, kiinnike        knape?     Knappe?
        Kaksisakarainen köydenkiinnityspaikka tai -esine. Pollari, 
        köysien kiinnityshela. (Keskiajalla ritarin asemies; uuden
        ajan alussa Ruotsissa alhaisempi vapaamies).
kofferdami   veneen tai aluksen runkoon rakennettu/laminoitu suljettu 
        ilmatasku
koggi      syväuppoamainen raskas kauppalaiva, tuli Itämerelle
        käyttöön 1200-luvulla.
kohteliaisuuslippu vrt. lippu  
koija      punkka, pritsi, aluksen nukkumapaikka 
koiravahti   klo 04-08
kokka      keula          bow
kompassi    Sinan, etelän osoitin, simpanssi, compassere (lat) = 
        mitata, aurinkokello
        vrt. aurinkokello, pohjankivi (est)
        Maan magneettikenttään ja kappaleiden
        magneettisuuteen perustuva navigoinnin ja suuntautumisen
        väline. Compasses may operate on magnetic or gyroscopic
        principles or by determining the direction of the Sun or a 
        star. 1100-luvulla Kiinassa ja Euroopassa viimeistään
        kekattu. vrt. piiru 
Sinan (etelän osoitin), primitiivinen kompassi, keksittiin Kiinassa Taistelevien valtioiden kaudella (475-221 eaa), jolloin päästiin selville magneetin vetovoimasta. Sinan oli erilainen kuin nykyisin käytössä oleva kompassi. Kokonaisesta luonnon magneettimalmikappaleesta lusikaksi muotoillun kompassin varsi oli etelänapa, kun taas sen painopiste oli tarkalleen lusikan pyöreän, sileän pohjan keskiosassa. Lusikka asetettiin tasaisen tarjottimen keskelle ja pantin pyörimään. Kun lusikan pyöriminen loppui, sen varsi osoitti etelään ja kärki pohjoiseen.
Keinotekoinen magnetisointi keksittiin viimeistään 11. Vuosisadalla. "Etelään osoittava kala" oli ohuesta rautalevystä kalan muotoon leikattu kappale, joka oli magnetoitu geomagneettisessa kentässä ja pantu veteen, jossa se kellui pohjois-eteläsuunnassa. Koska sen magneettinen kenttä oli heikko, sillä ei ollut käytännön arvoa. Eräänä toisena menetelmänä oli teräsneulan magnetoiminen hakkaamalla sitä luonnonmagneettia vasten. Vedessä kelluessaan tai ripustettuna se osoitti etelään. Tämä oli vanhin kompassi. Myöhemmin se kiinnitettiin kulhoon, johon oli merkitty ilmansuunnat. Pian sen jälkeen kiinalaiset pääsivät perille magneettisesta erannosta ja sen muuttumisesta eri paikoissa. Pohjoisen Song-ajan (960-1127) tiedemies Shen Kuo kirjasi Unelmapuron puutarhassa kirjoitettuihin muistiinpanoihin magneettisen erannon sekä neljä kompassilajia. Kiina käytti kompassia ensimmäisenä maana myös merenkulussa. Ennen kompassin keksimistä merimiehet olivat määrittäneet suuntia päivällä auringon ja yöllä tähtien sijainnin mukaan, mutta pilvisellä säällä tai sateessa tämä oli mahdotonta.
Aikakirjojen mukaan Kiinassa alettiin käyttää kompassia merenkulkuun viimeistään Pohjoisen Song-dynastian aikana. Eräs Song-ajan oppinut, nimeltään Zhu Yu, kirjoitti, että tuohon aikaan merimiehet määrittivät suunnat yöllä tähtien, päivällä auringon sijainnin ja pilvisinä päivinä kompassin mukaan. Samaan aikaan alkoi kaupankäynti Etelä-Kiinan ja Intian valtameren kautta arabimaiden kanssa. Arabialaisista kauppiaista useimmat matkustivat Kiinaan kiinalaisilla aluksilla, missä he näkivät kompassin käytön ja pian arabimaatkin oppivat valmistamaan sen. Samoin kompassi tuli myöhemmin tutuksi eurooppalaisille arabien kautta. 13. vuosisadan vaihteessa arabit ja jotkut eurooppalaiset maat käyttivät kompassia merenkulussa. (Kiina : perustietoja 1. Helsinki: Kiinan kansantasavallan suurlähetystö. 199?, s. 40)
        Magneettikompasseja alkoi esiintyä
        Välimerellä 1100-luvulla ja ne tulivat yleiseen käyttöön 
        1200-luvulla (Ehrensvärd 1995, 71).
        Audio-kompassi, käytetään suunnan ylläpitämiseen,
        kompassille annetaan ajettavan kompassisuunnan lukema ja
        se ilmaisee kurssista poikkeamisen äänimerkillä
        Puhuva kompassi, käytetään suuntimiseen
kompassisuunta TS-er-eks=KS esim. 135 astetta -5 astetta= 130 astetta.
konstaapeli   laivan talousaliupseeri, kaluston ja muonavaraston
        hoitaja, jolle saatettiin uskoa myös aliperämihen
        velvollisuuksia. (Kaukiainen 1998, 44) ruokavaraston 
        hoitaja
konsti     1. perämies?
koordinaatisto Suomessa on käytössä KKJ 
kartastokoordinaattijärjestelmä, jonka perustana on Finland Hayfordin ellipsoidi, tunnetaan myös nimellä 'International Ellipsoid'. Kansallinen koordinaattijärjestelmä, jonka etu on, että Suomi saadaan taivuteltua tasopintaiselle kartalle mahdollisimman vääristymättömänä. Toinen yleinen koordinaatisto on WGS=world geodetic system. Virossa on käytössä wgs 84:n. Venäjällä wgs 72:n korjauksin (liekö lähellä kkj:ta?). Asiasta tarkemmin kts. Tuomas Raivio Latitudi-longitudi -koordinaatistot ja GPS
kora      ks.blosis 
kori      reimarin kori
korppu     bisketti
kortti     ks. merikortti
koussi     hela, joka estää köysilenkin kulumista 
Kravun kääntöpiiri Pohjoisen pallonpuoliskon kesällä auringon deklinaatio
        kasvaa Kravun kääntöpiirille asti, joka sijaitsee 
        latitudilla: 23o 26,4' P. Vrt eteläisellä puoliskolla on
        vastaavasti Kauriin kääntöpiiri 23o 26,4' E 
kr       kr-merkintä perustunee sanoihin kr = rannikkosäännöt
        (ruotsin kielellä) ja or sanoihin avomerisäännöt 
        (= 'offshore' säännöt), mitkä tarkoittavat veneen
        aikoinaan olleita käyttöluokkia eli minkä sääntöjen mukaan
        ne on tehty ja varustettu; nykyisin näkee vielä purjeita,
        joissa on nuo kaksi kirjainta, OR tai KR; vrt: katsastusluokat 
kronometri   tarkkuuskello. laivoja varten tehty tarkkuuskello 
        Ensimmäisen kronometrin sai aikaiseksi 
        englantilainen kelloseppä John Harrison v. 1775.??
        Ensimmäisenä esitti kronometri-nimen Jeremy Thacker vuonna
        1714. Ensimmäisen kronometrin prototyypin esitteli John 
        Harrison vuonna 1730.??
        vrt. aika, kello, lasi, tiimalasi ja vesikello
kryssata    kryssiä, luovia, purjehtia tiukasti vastaiseen 
        halssia vaihtaen 
kryssi     luovi, purjehtia vastatuuleen, purjehtia sivuvastaiseen 
kuitti     pieni vene, ruuhi, (tammi)tukki (Lisävihko, 1886)
kukonjalka   peräharuksen säätöjärjestelmä 
kuivakylki   vapaalaita, veneen rungon vedenpäällinen osa 
kulleninukko kävi tervehtimässä ensikertalaisia, kun oli päästy läpi
        Juutinraumasta
kummeli     kumpeli Säyvössä (m)
        kiinteä maalla oleva merimerkki, mainitaan keskiaikaisissa
        lähteissä, joten niitä lienee rakennettu jo 
        esihistoriallisella ajalla. Perinteisesti
        esim. kivikummeli ts. kasa kiviä luodonnokassa, 
        erottumisen helpottumiseksi voitu myös 
        maalata valkoiseksi. Nykyisin 1990 luvulta alkaen 
        myös tylsiä A, B, C jne aakkosin merkattuja isoja 
        rumia peltitauluja. Myös tankokummeleita, joissa voi
        olla myös tutkaheijastin ja valo.
kunnari     ks. cunningham
kuolleet kulmat kisassa suunnat joilla nopeus kohti maalia(kääntöpoijua) 
        on hitaampi kuin nopeus suunnalla jolla ei mennä kohti 
        maalia(kääntöpoijua) 
kurssi     ohjattava suunta, kulkusuunta      
course
        Taannoin loksodromi, vinoviiva, kurssiviiva 
        jota pitkin saattoi purjehtia tai seurata tiettyä 
        tuulensuuntaa. Loksodromi, jolloin aluksen suuntana
        pidettiin samaa magneettista suuntaa/tosisuuntaa, 
        vrt isoympyräpurjehdus.
kutteri     cutter
        yksimastoinen purjevene, jossa on kaksi peräkkäistä 
        keulaharusta ja - purjetta 
kuunari     kaksi- tai kolmimastoinen purjealus, jossa keulamasto on 
        isomastoa lyhyempi
kuutti     yhdestä puusta (haavasta, petäjästä tai kuusesta)
        koverrettu ruuhi, jonka molemmille sivuille kiinnitetään
        varalaita. Kuutilla liikuttiin melomalla tai sitä 
        käytettiin tav. kalastuksessa.
kuutto     skuutto, skuto, skuttu, pienehkö purjalus
        Kuuttopuosmanni s. pienehkön purjealuksen kuljettaja.
kvadrantti   ruorikoneiston osa
kääntää, käännös, vrt. venda, jiippi, lehmänkäännös, ämmänkäännös, 
        härkäventa, proutsi, kiinalainen proutsi, vahinkojippi, 
        kiinalainen jiippi
        Vahinkojiippi, tahaton myötäkäännös 
lehmänkäänös lehmänventa, härkäventa, akankäännös.
Purjealuksen kääntäminen toiselle halssille myötätuulen kautta. Olisi kiinnostava tietää mikä on etymologia tässä lehmän ja härän suhteen?
Ämmänkäännös, akankäännös
Jiippi vendan kautta. Eli kun lenssillä halutaan jiipata, ja ei tehdäkään suoraan jiippiä (vaihdeta halssia), vaan nostetaankin ylös tuuleen ja tehdään venda, josta taas lasketaan lenssiin, mutta nyt ollaan toisella halssilla, mikä oli tavoitekin. Ämmänkäännös usein tehdään turvallisuus- tai mukavuussyistä, jos varsinaisen jiipin tekeminen on hankalaa, vaikeaa tai vaarallista (säähän, alukseen tai miehistöön liittyvien) olosuhteiden takia.
Monilla perinteisillä veneillä ja laivoilla ei voinut tehdä kuin näitä "ämmänkäännöksiä".
broutsi (fi), broutsata (fi), broachata (fi), proutsi(fi), broach (en)
Vene karkaa käsistä kääntyen tuuleen. Yleensä kun tuulta on ja alus kallistuu liikaa, eikä peräsin enää ota riittävästi veteen, jolloin vene pääsee kääntymään jyrkästi tuuleen. Spinnupurjehduksen haasteita ja yksi suolista.
Broutsi spinnulla on liki ainoita tilanteita jossa köliveneen maston voi saada veteen eli veneen 90 astetta kallelleen, josta vene toki yleensä nousee jälleen ylös, etenkin jos se on niin suunniteltu, eikä esim. istuinkaukalo ole ei itsetyhjentyvää mallia, kuten monissa perinteisissä veneissä.
kiinalainen broach
Perä nousee ylös, nokka painuu veteen, vene tekee tavallaan jiipin. Kallistua spinnun suuntaan, tai jopa kaatua spinaakkerilla purjehdittaessa spinaakkeripuomin puoleiselle kyljelle.
Venda, vastakäännös, To stay, to Tack (eng), stagvända (swe)
Monilla perinteisillä veneillä ja laivoilla ei voinut tehdä vendaa, koska aluksen nousukulma ei kaikissa oloissa ollut siihen riittävä. Tällöin käännös täytyy tehdä jiipin kautta.
kiinalainen jiippi
isopurje on myötäkäännöksessä täyttynyt yläosastaan toiselta ja alaosastaan toiselta puolelta
köli      emäpuu, talka, keel (eng), köl (swe), kiel (ger), kýl (cs)
        Vedenalainen aluksen pitkittäisuuntainen evä.
        Suhteellisen tuore tulokas aluksiin, ehkä vasta 1600-luvulla 
        Itä- tai Läänemerellä (mikä sen nimi silloin lienikään), joko 
        eestiläisten tai viikinkien käyttöön ottama 
        pitkittäissuuntainen evä tai siipi aluksen veden alla, joka
        mahdollistaa vastatuuleen purjehdusta.
        Itämerenlaivassa ei ollut T-köliä, vaan se oli
        matalakulkuinen. eväköli, nostoköli, kääntököli.
kölivesi    veteen piirtyvä kölivesi
köysi     provas (cs)


L        länsi, W, west. vest, lää/s -ne (est), Z (západ (cs))
        Myös Suomen maatunnus purjealuksissa 1990-luvulle asti.
        Sittemmin FIN
laahusloki   veneen perässä vedettävä mekaaninen matkaa ja nopeutta 
        mittaava laite
laipio     veneen väliseinä (joissakin itäisissä murteissa tarkoittaa
        sisäkattoa)
laiva      skep, skepp (swe), ship (eng), laev (est), naus (kreik.)
        navis (lat.), korabl (rus), schiff (ger), skib, schip
        Riittävän, kovin suuri alus. Alus jolla voi ylittää meren,
        avomerikelpoinen alus. Ainakin yli 20 metriset tai 15
        tonniset ja sitä isommat alukset alkavat olla laivoja.
        - Niin kutsutaan ainoastaan kolmimastoiset alukset.
        (Stjerncreutz 1863, 321)
        - Any large floating vessel capable of crossing open
        waters, as opposed to a boat, which is generally a
        smaller craft. The term formerly was applied to sailing 
        vessels having three or more masts; in modern times it
        usually denotes a vessel of more than 500 tons of 
        displacement. (Encyclopaedia Britannica)
laivakoira
laivakorppu
laivapoika   käpenpoi, kajuuttavahti, cabin boy
laivapäivä  antiikin kreikkalaisten käyttämä laivan päivän aikana 
        kulkeman matkan kertoma yksikkö. Kreikkalaisten 
        merenkulijoiden laivan vuorokautinen matka 1000 stadionia 
        eli 185 km (Meri 1983, 47). Sittemmin 110-165 nm.
laivuri     laivuri oli vielä pari vuotta sitten kansipäällystön eräs
        oppiarvo. Nykyisin entiset laivurit ovat aliperämiehiä ja
        kuljettajankirja 1:n omistajat kotimaanlaivureita.
        Itämerenlaivuri.
        Myös harrastepohjaisia huviveneen kuljettajan
        taitoja/tutkintoja: rannikko- saaristo- ja avomerilaivuri.
lankongi    käyntisilta veneestä maihin
lanne      ryntään vastakohta peräpuolella
lanneköysi   rynnäsköyden peilikuva
lasi      aikamerkki, löydä lasia, esim. vahdin vaihdon merkiksi. 
        vrt lokilasi. Merkki joka annetaan laivakellolla aina 
        1/2 tunnin kuluttua, myös nelituntisen vahdin 1/8. 
        Lasit ilmoittaa lasivahti tai perää pitävä merimies. 
        Nimitys johtuu niiltä ajoilta, jolloin aika mitattiin
        puolen tunnin hiekkalaseilla.
laskea     fallata. Liikkeessä olevan aluksen suunnan muuttaminen 
        myötäisempään suuntaan.
laskuherkkä  veneen taipumus kääntyä tuulesta poispäin 
laskuvarjoraketti hätämerkinantoväline
lasti      rahti vrt. gasti & paarlasti
lateraali    Punaiset (väylän nimelliskulkusuuntaan (merkitty karttaan 
        nuolella, yleensä S to N, W to I) nähden vasemmanpuoleiset)
        ja vihreät (oikeanpuoleiset) merimerkit, jotka ilmestyivät 
        Suomen vesille 1981-1982. ks. kardinaaliviitoitus
        Sisävesillä punainen ollut käytössä aiemminkin: Vesistöä
        ylöspäin tultaessa (myös lahdissa ja mutkissa, jos reitti
        on yhtenäinen!) jää kirjava oikealle, punainen vasemmalle,
        alastultaessa päinvastoin (Walli 1953, 470).
latistus    -reivi, köysi. Lattari
        Köysi jolla voidaan säätää isopurjeen takaosaa latistamalla 
        purjeen pussia. Muoti on vaihtumassa ja lattari osin
        syrjäytymässä
latitudo (lat.) latitudi, leveys, leveyspiiri, paralleeli, latitude
        Eritoten maantieteellinen leveysaste; tähden kulmaetäisyys 
        ekliptiikasta. 
        0-latitudi on päiväntasaajalla, navoilla on latudi 90
        astetta pohjoista tai eteläistä leveyttä, mitta on 
        leveysaste. Tähdillä taivaanpallolla on vastaava
        leveysaste maan ekvaattoritasosta lukien etelään ja
        pohjoiseen.
        vrt longitudi, pituuspiiri, meridiaani, pallo, aste
latta      batten
        purjekangasta jäykistävä esim. lujitemuovinen lista 
lattari     ks. latistus
lattatasku   purjeessa oleva pussi, johon latta laitetaan 
lazy jack    purjeen laskua purjetta ylhäältä haarukoiden avittavat narut, 
        purjeen laskemista helpottavat isopurjeen ohjainköydet.
lay-line    leilaini
lee       suojan puoli, alahanka, alihanka, alalaita,   leeward
leedarit    (köysi)tikkaat, leadari(t)
lehmänkäänös    lehmänventa, härkäventa, akankäännös.
        Purjealuksen kääntäminen toiselle halssille myötätuulen kautta.
        Olisi kiinnostava tietää mikä on etymologia tässä lehmän 
        ja härän suhteen? > käännös
legi      osuus, matkaosuus            leg
leikari     pylpyrän tai kiinnityshaan vapaasti kääntyvä osa 
leikata     purjetia myötätuulta siten, ettei aja täysin myötätuulta ja 
        vähän siitä poiketen. Tämä lisää nopeutta ja estää 
        vahinkojiipin synnyn. Toisaalta voi joutua jiippaamaan.
lekottaa    Päästä (köysi) irti
lenssata    purjehtia myötätuulta, tyhjentää vene vedestä 
lenssi     myötis, myötäinen, myötätuuli
lenssipumppu  tyhjennyspummpu 
lepuuttaja   laitasuoja       fendare
        ks. fendari 
levanki     isopurjeen jaluskisko 
        Hinaajan peräkannella oleva putki, jota pitkin
        hinauskaapeli pääsee liukumaan sivusuunnassa, ottamatta 
        pollareihin tms. kiinni. 
levankiharja  kansiharja 
levankikisko  isopurjeen jaluskisko 
levankivaunu  levankikiskolla liikkuva jaluksen kiinnityshela 
leveys     leveyspiiri. Pytheas mittasi varsin näppärästi.
        Leveyspiirin saa selville päivän pituudesta tai 
        gnoomonista. Lasketaan auringon puolipäiväkorkeudesta.
leveyspiiri   vrt latitudi & longitudi
liekinvarmistin kaasulieden osa, joka sulkee kaasun tulon, jos 
        liekki sammuu 
liesma     purjeen reuna
lifeline    turvavaijeri, kannella liikkumista turvaava turvavaljaan 
        kiinnitysvaijeri. kts elämänlanka
liikki     purjeen reuna tai sivu
        liesma, liikki, etu-, masto- taka-, ala-, puomiliikki
        Lentävä puomiliikki
liina      (ankkuri-)   lina
        Ohut käyden korvike, nykyään myös nauhamaisen, lähinnä
        veneiden ankkuroimiseen käytetyn punoksen nimi. Lippu-,
        luoti-, heitto-, loki- ja pyyheliina, ruotsinkielessä 
        myös ankarolina. 
liivari
lippu      aluksen kansallisuuden ja usein Suomessa myös pursiseuran
        ilmaiseva kankainen tunnus. Vrt signaaliliput, 
        kohteliaisuuslippu, viestiliput, juhlaliputus,
        erikoisliput, pienoisliput, viirit, standaarit
list      kallistua
liti      Lightning
litsata     kiinnittää purje hakasilla staagiin 
litsaushaka   pistoolihaka, keulapurjeen etureunassa olevat haat, joilla 
        purje kiinnitetään keulaharukseen 
log       loki
        speed log
loisto     fyr, light, tuli (est)
        valo, myös kalastusloistot (Poroluodonkari Kokkola, lienee
        rakennettu 1700-luvulla).
loki      nopeus ja matkamittari, log
        laite, jolla aluksen vauhti vedessä mitataan. Matkamittari,
        usein myös yhdistetty nopeus- ja matkamittari 
        (Loki, yksi Eddan jumalista, islantilaisissa
        jumalaistaruissa pahan edustaja. (Eddan jumalrunot.
        Porvoo: Wsoy, 1982))
lokikirja    log, journal (eng), logg, loggbok
        päiväkirja, johon merkitään kaikki mitä aluksella tapahtuu 
        sen ollessa matkalla, laivapäiväkirja
lokilasi    tavallinen hiekkakello. Tavallinen aika- l. hiekkalasi. 
        Hyvin yleisesti käytetään 28 sekunnissa tyhjäksi juoksevaa 
        lasia, muutamat käyttävät 30 sekunnin lasia.
lokki      väkipyörä, block (vrt. bloki ja pylpyrä)
loksodromi   kreik. loksos=vino, dromos=juoksu, käyrä, joka maapallon 
        (yleensä pallon tai sferoidin) pinnalla leikkaa meridiaaneja 
        vinosti niin, että se näiden kanssa muodostaa samansuuruisia 
        kulmia.
        Vrt loksodromipurjehdus: koko purjehduksen ajan pidetään
        sama magneettinen suunta/tosisuunta. Vrt, isoympyräpurjehdus: 
        lyhin matka kahden paikan välillä, matkan aikana on
        jatkuvasti muutettava aluksen tosisuuntaa. 
longitudo (lat.)longitudi long., pituuspiiri, meridiaani, longitude 
        maantieteellinen pituus, pituusaste
        Eratosthenelta (282-202 eaa.) on peräisin maapallon
        ruutuverkko sekä pituus- ja leveyspiirit (Henrikson 1997,
        256). vrt. pallo, meridiaani
lossata     purkaa lastia      lossa
lossaus     lastin purkaminen
lossi      lautta veden yli, jotka tvh ja siltoihin kietoutunut
        pömpöösikauneuden estetiikka on 70-0-luvuilla 
        saattamassa Suomessa satamaansa. esim. Puumala, ...
punainen ämpäri laiturilla, Lounais-Suomen saaristossa: punainen ämpäri 
        laiturilla = punaisten lyhtyjen alue, tavaraa tarjolla
luffata     nostaa muuttaa veneen kulkusuuntaa tuuleen päin, 
        kilpapurjehduksessa myös pakottaa tuulen yläpuolella 
        oleva vene nousemaan. 
luode      1) pakovesi, laskeva vuorovesi, vrt. vuoksi
        loe alunperin tarkoittanut nousuvettä,
        luode (est), flod (skandinavia), flod (eng), flut (ger),
        flot (fra)
        2) ilmansuunta NW
luokkatunnus  purjeveneen isopurjeessa oleva purjeveneen luokkaa 
        osoittava tunnus 
luonnonrauha  
hiljainen alue
        Alue jossa ei kuulu ihmisen (mekaanisesti?) aiheuttamaa 
        ääntä.
        Toinen taso: Suhteellisen vähämeluiset rakentamattomat alueet.
        Missä määrin esim. sisävesillä on tällaista enää?
        Ks. SLL Hiljaisuuden suojelu 
luotaus     syvyyden ja pohjan laadun selvittäminen
luoti      lead
        syvyyden mittausväline
luotsaus    Luotsitoiminnasta on tietoja keskiajalta lähtien.
luotsi     pilot  loots (est)
luotsitupa   luotsivartiotupa
luovia     purjehtia vastatuuleen = kryssiä
luovikulma   nousukulma, tiukasti vastaiseen purjehdittaessa 
        kulkusuunnan ja tuulen suunnan välinen kulma 
luovikulmamittari edullisinta luovikulmaa osoittava tuulensuuntamittari 
lustooluuppi(m) joutavanpäiväinen herrasväen huvivene
luu       tuulen puoli              windward
luuvartti    ylähanka, veneen tuulenpuoli 
läpilatta   purjeen latta, joka ulottuu takaliikistä etuliikkiin 
läpivientiventtiili rungon läpi menevä putken tms. sulkuventtiili
lästi     tavaran tilavuuden ja painon mitta. 574 lästiä eli n. 1700
        dw-tonnia. 309 n. 930, 323 n. 970.
lästimaksut  Ulkomaanliikenteessä käytetyistä kauppa-aluksista 
        perittävä maksu, varat käytetään merimiesten huoltoon ja
        meripelastukseen. Laki 189/§363
lätäkkö       pieni vesialue
        eräille se on Vanhankaupunginselkä, toisille Näsijärvi, 
        kolmansille Saimaa, neljänsille Suomenlahti, viidensille
        Itämeri...


M

maakrapu
maalspiikki   malspiikki, pujotin, kartiomainen teräväkärkinen metallinen 
        tai puinen köysityökalu. Köysitöissä käytetty työkalu, 
        jolla on kätevä pujottaa köyden säikeitä lomittain tai 
        muulla halutulla tavalla. pujospuikko. käytetään lähinnä
        köysiä pujottaessa
maatuuli    nattnordan, yöllä maalta merelle puhaltava tuuli
Madeira     saari Atlantin itälaidalla, jossa tuotetaan mm. madeira 
        viiniä.
magic box    505-luokassa, maston juuressa oleva taljasysteemi jolla ajon 
        aikana voi maston juurta liikuttaa
maili      meripenikulma (mpk), nautical mail (nm)
        1852 m = (40 000 m : (360 astetta * 60'))
maininki    vrt. aalto, laine
mainsail    iso, isopurje              mainsail
majakka     loisto, havsfyr, beacon, light, lighthouse, tuletorn 
        (est), majakas (est), pharos (kreik.), phare (fra), faro
        (it, esp), phaos (lat?) = light
        Esim. Viron vanhin majakka, Kõpu tuletorn Hiiumaalla 
        vuodelta 1531. Suomen ensimmäinen Utö 1753, Rönnskär 1800
        -vanhin säilynyt, Porkkalan edustalla. Majakat loistivat
        vain avoveden aikaan. 1950-luvulla ensimmäiset
        merenpohjaan perustetut pohjamajakat.
        Faroksen majakka, korkeus 105-180 m, valonkantama n. 24
        nm.
Faros, Pharos, saari Alexandrian sataman edustalla, jolle rakennettiin n. 280 eaa. n. 100 m korkea kolmikerroksinen majakka, jonka huipulla oli jättiläiskokoinen Poseidonin kuvapatsas. Majakan kappaleita löydettiin uudelleen merestä 1995.
Pharos of Alexandria,
one of the Seven Wonders of the World and the most famous lighthouse in antiquity. It was a technological triumph and is the archetype of all lighthouses since. Built by Sostratus of Cnidus for Ptolemy II of Egypt in about 280 BC on the island of Pharos in the harbour of Alexandria, it is said to have been more than 350 feet (110 m) high. The lighthouse was built in three stages, all sloping slightly inward; the lowest was square, the next octagonal, and the top cylindrical. A broad spiral ramp led to the top, where a fire burned at night.
The lighthouse was surmounted by a huge statue, probably representing either Alexander the Great or Ptolemy I Soter in the form of the sun god Helios. Though it was well-known earlier, the Pharos does not appear in any list of wonders until the 6th century AD (the earliest list gives the walls of Babylon instead). In the Middle Ages the Arabs replaced the beacon with a small mosque. The Pharos was still standing in the 12th century, although by 1477 the Mamluk sultan Qa`it Bay was able to build a fort from its ruins. (Encyclopaedia Britannica 1997)
maneetti    vesieläväinen
        läpikuultava vesieläin jonka kosketuksen tuntee kirvelynä. 
        Ei eläne Itämeressä. Maneetin jopa 30 m mittaiset siimat
        aiheuttavat vakavaa kirvelyä. Nimeltä tunnetuimmat ovat 
        rakkomaneetti eli 'Portugalilainen sotalaivuri' ja
        purjemaneetti
maneittisuus  magneettisuus
mantooki    kaide, reelinki, kaidejärjestelmä
        Isommissa köliveneissä veneen ympäri kulkevista 
        vaijeriaidoista käytetty nimitys.
mantookipylväs     kaidepylväs
manoveri    manöveri, toimenpide
        Veneessä tehtävä suurempi toimenpide tai säätö, esim. 
        vendaan, jiippiin, spinnujiippiin, purjeiden vaihtoihin ja 
        reivaukseen liittyvät manoverit. (Liekkö sanalla
        jotain tekoa kantansa man over, mies yli - kanssa? 
        Manoveereissä nimittäin helposti sattuu ja tapahtuu sen
        verran, että joku siinä voi tulla tippuneeksi tai pahassa 
        tapauksessa vaikka puomin pyyhkäisemäksi laidan yli.)
        Tulleenee kuitenkin kenties ennemminkin ranskankielisestä 
        sanasta Â’manoevre
mare (lat.)   meri
Mare Balticum  Itämeri    Östersjö Baltic Sea (eng) Läänemeri (est)
        Baltiskaja More (rus), Ostsee (ger)
        Itämeren nimi vuodelta 43 on Codanus (Ehrensvärd 1995, 18)
Kreikan massalialainen (nykyinen Marseille) Pytheas (n. 350-270 eaa.) julkaisi n. 325 eaa. teoksen Maailmanmerestä (On the Ocean). Pytheas itse kutsui Itämerta "Metuonis" ja Suomenlahtea "Pepeqyia Thalatta eli Kronion. Pytheas 2300 vuotta sitten kirjoitti ylös nimimuodon Basilia, Balisia, josta lie kehkeytynyt Balcia ja Baltia. (Meri 1983) Mare Balticum eli Sinus Balticus.
Pytheas matkasi foinikialaisten merenkulkijoiden kanssa. Tietojemme mukaan Adama Bremeniläinen otti (n. 1073-1076) käyttöön typonyymin Baltia Itämeren nimenä (Meri 1983, 59-60).
mare nostrum  meidän meremme, muinaisten kreikkalaisten, roomalaisten ja
        fasistien Välimerestä käyttämä nimitys. Nimitystä on 
        käytetty myös Itämerestä.
Merten vinttikoira   kuutosvene
mast/o     masto                  mast
master     päällikkö              master
mastokenkä   kannella tai läpi kannen menevässä mastossa runkopalkissa
        oleva hela, johon maston jalka kiinnitetään 
mastokisko   mastossa oleva kisko, jossa spinaakkeripuomi helaa 
        voidaan liikuttaa 

mastoliesma   mastoliikki, isopurjeen etureuna 
mastonhuipputakila takila, jossa keulaharus kiinnittyy maston huippuun 
mastonjalka   maston alapään hela 
mastonkaatojärjestelmä järjestelmä jolla maston voi tarvittaessa helposti 
        kaataa ja uudelleen nostaa esim. matalan sillan tai 
        sähköjohtojen vuoksi. Esim. saranointi mastonjuuressa tms.
mastonkaulus  kannessa olevan mastoreiän kaulus
mastoura    maston takareunassa oleva ura, johon isopurjeen ratsastajat
        tai liikkiköysi voidaan pujottaa 
matalapaine   kun matalapaine lähestyy niin ensimmäisenä tulevat 
        jalaspilvet, sitten harsopilvet, ja jos Kuu sattuu silloin 
        paistamaan, niin se näkyy pilvien läpi maidonvalkeana ja 
        sen ympärillä näkyy tiettyyn säätyyppiin liittyvä rengas.
matka (mitta)  vrt. etäisyys, maili, mpk, syli, laivapäivä
        Kreikan kyynärä 0,4440 m = 6 kämmentä nimeltä pulaiste
        (0,0740 m) eli 20 sormea nimeltä daktylos (0,0185 m)
matruusi    merimies, laivamies, merisotilas, madrus, meremees (est)
        puolimatruusi, jungmanni, lätmatruusi
mayday     kv. hätäkutsu, suositus ääntää ranskalaisittain médee. 
        Mayday tulee ranskan kielen ilmauksesta (mŽaider =
        auta minua) ja on vakiintunut kansainväliseksi
        hätäkutsuksi. 
        Radioliikenteen kansainvälinen kieli on ranska, siitä 
        tulee ääntämisasu (ja myös selitys sille ettei 
        sanalla ole kuin humoristista yhteensattumaa
        englannninkielen May Day, vapunpäivä sanan kanssa. (Ks. 
        myös http://www.planet.net.au/innovations/may96/mayday.html). 
 
meduusa     vesieläväinen
        läpikuultava vesieläin 
meltemi     tuuli
        Välimerellä ajoittain puhaltava kovahko tuuli
Melusina    ransk. tarun mukaan merenneito, puoleksi nainen, puoleksi 
        kala
Mercator    Mercatorin projektio, kartta joka on laadittu siten, että
        maapallon pinnalla olevat leveysasteet eivät supistu kuten 
        pallokartalla, eivätkä pituusasteet jää yhtä etäälle
        toisistaan, vaan niiden etäisyys muuttuu navoille 
        siirryttäessä tietyn matemaattisen yhtälön mukaan.
meren lahja   vanha tapa että rantaan ajautuva tavara tai hylätty alus
        on meren lahja ja kuuluu löytäjälleen
meri      sjö (swe), sea (eng), mer (fra), mare (lat), more (rus &
        sla)
        
Tarina seitsemästä merestä
Välimeren maissa muodostui antiikin aikana käsitys seitsemästä merestä. Valtaosan maapalloa oletettiin olevan kiinteää maata, jota täplitti seitsemän merta: Välimeri, Punainenmeri, Kiinanmeri, Länsi-Afrikan meri, Intian valtameri ja Persianlahti.
Myöhemmin löytyöretkien avattua maailmankuvaa sanonta seitsemästä merestä painui unholaan, kunnes kirjailija ja lehtimies Rudyard Kippling 1896 antoi runokokoelmalleen nimen "The Seves Seas". Tämän tulkinnan pohjalta maantieteilijät nimesivät meret uudelleen: Pohjoinen jäämeri, Eteläinen jäämeri, Pohjois-Atlantti, Etelä-Atlantti, Pohjois-Tyynimeri, Etelä-Tyynimeri ja Intian valtameri.
Myöhemmin alettiin käyttää valtameri-sanaa: Atlantista Atlantin valtameri ja Tyynestämerestä Iso valtameri.
Atlantilla päiväntasaajan pohjoispuolella tuulee idästä länteen (koilis- ja kaakkoispasaaatit eli myötäpäivään), etelässä päinvastoin. Pohjois-Atlantilla sijaitsee kuuluisa Sargassomeri. Se on kolmisentuhattakilometriä pitkä ja noin 1500 kilometriä leveä tuuleton vyöhyke Kanarian saarilta Länsi-Intian saarille.
Intian valtamerellä puhaltavat säännölliset monsuunituulet; talvella Intiasta Afrikan suuntaan ja kesällä päinvastoin. Valtameren pohjoisosia koettelevat rajut myrkyt monsuunien muuttaessa suuntaansa.
Pohjoisella Tyynellämerellä tapahtuu usein maanjäristyksiä, jotka aiheuttava valtavia aaltoja. Toinen maanjäristyskeskus sijaitsee Etelä-Amerikan länsirannikon edustalla.
Varsin yleisesti omaksuttu käsitys seitsemästä merestä on toisaalta keinotekoinen. Toisaalta on yksi meri. (Navis Fennica 1995, 8)
meridiaani   lat. meridianus=puolipäivää koskeva; puolipäiväpiiri, 
        maanpinnalla napojen kautta kulkeva isoympyrä, pituuspiiri
        vrt. longitudi, aste, pallo
meridiaanikorkeus    tähden kokeus sen kulkiessa meridiaanin poikki
Meridiaaniminuutti l. kesku- l. matkaminuutti, minuutti (Ž), 
        mp. tai mpk. 1 mp. = 10 000 000 : (90x60)=1 851.85 m. 
        Yhden kaariminuutin pituus päiväntasaajalla.
meridies (lat.) keskipäivä; etelä ante meridiem, a.m. ennen puoltapäivää, 
        post meridiem, p.m. jälkeen puolenpäivän
merien vapaus  Periaate, että avoin meri on vapaa, ettei mikään valtio voi 
        sitä vallata sekä että jokainen alus saa siellä vapaasti 
        kulkea tai harjoittaa kalastusta. Avoimen meren 
        ulkopuolelle lankeavat aluevedet ja umpimeret.
merihaukka   lokkien yleisnimi
merihorisontin etäisyys s = 2,075/2,08 * (neliöjuuri h + neliöjuuri H)
        s = etäisyys mpk:ssa, h= havainnoijan korkeus, 
        H = havaitun korkeus
merikapteeni  vrt. kapteeni
merikelpoinen  purjehduskuntoinen, seaworthy, sjövärdig (swe),
        seetüchtig (ger)
merikortti   merikartta   
        periplus = ympäripurjehdus, keskiajalla 
        portolaanit = satamakirjat (Ehrensvärd 1995, 64)
        Merikartta eli merikortti on meritiekartta, jolla 
        edullisissa olosuhteissa voi selvitä iman muita 
        merenkulkuvälineitä (Walli 1953, 453). 
        Suulliset ohjeet. Antiikin kreikan käsinkirjoitetut ohjeet.
        Arabien kartat oli orientoitu yleensä etelään, kohti aurinkoa.
        Varhiaskeskiajan T-kartta jossa pohjoinen vasemmalla,
        etelä oikealla, itä ylhäällä, länsi alhaalla. T = Välimeri.

        Suomen painetut kortit olivat pitkään mustavalkoisia,
        1980-luvulla tuli kolmas väri (keltainen ja vihreä), 
        1990-luvun lopulla monivärisiä (kelt., vihr., sin., pun.)
        ja mukaan kuvaan astuvat myös elektroniset kartat.
        ks. navigoida, itineraarit, purjehdusohjeet
merimerkki   merimerkit ennen valomajakoiden ja loistotekniikan aikaa,
        mm. kummelit ja tunnusmajakat (keskiajalta 1800-luvun
        toiselle puoliskolle). Varhaisten loistojen ja
        miehitettyjen majakoiden aika (1800-luvun puolestavälistä
        1900-luvun puoleenväliin). Automatisoitujen merimerkkien
        ja pohjamajakoiden aika (1900-luvun puolestavälistä
        eteenpäin).
merimies    sjöman,    seaman, meremees (et), namornik (cs) 
merimiestaito  seamanship, styrmanskap vrt. navigointi
meripeninkulma (mpk), merimaili, nautical mile (nm) = 1 852 m. 
        1 mpk (meripeninkulma) = 1 meridiaanin kaariminuutti. 0,1
        mpk = kaapeli.
        Pohjana liekö kenties antiikin Kreikan stadion 185 m,
        sittemmin maapallon fyysiset mitat.
        vrt. matka, aste
        "Nautical mile n (1834): any of various units of distance
        used for sea and air navigation based on the length of a
        minute of arc of a great circle of the earth and differing
        because the earth is not a perfect sphere: as a: a British
        unit equal to 6080 feet (1853.2 meters) b: an international
        unit equal to 6076.115 feet (1852 meters) used officially 
        in the U.S. since July 1, 1959" (Encyclopaedia Britannica)
merisairas   seasick, neausea (lat)
Meriteiden säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 
        laaditut kansainväliset säännöt, saatettu voimaan 
        Suomessa asetuksella 
merituuli    päivällä mereltä maalle puhaltava tuuli
        puhaltaa silloin, kun maa on lämpimämpi, kuin meri
merkitsevä aallonkorkeus vastaa likipitäen silmin havaittavaa aallokon
        korkeutta tai aaltojen korkeimman kolmanneksen 
        keskiarvoa. Merkitsevä aallonkorkeus, tai tarkemmin
        sanottuna karakteristinen aallonkorkeus, saadaan
        mittauksista kertomalla aallokon energiaspektrin varianssin
        neliöjuuri neljällä. Korkein yksittäinen aalto on noin
        kaksikertainen merkitsevään aallonkorkeuteen nähden.
        Erään aallonmittauspoijun sijainti Itämerellä:
        59° 15' N, 21° 00' E
mesaani     takamasto        mizzen, mizen (-mast)
        tai purje, esim. mesaanimasto, mesaanipurje
mesaaniharuspurje iso- ja mesaanimaston väliin nostettu haruspurje 
messi      kokous- ja ruokailuhuone    mess
messikalle   messipoika, messityttö     
        kauppa-aluksissa toimiva palveluspoika ja kokin apulainen
minuutti '   asteen 60. osa = 1 nm, mpk
        vain leveysaste on meripeninkulma
mistral     yksi toinen välimeren tuulista
mittaustodistus kilpailuluokkaan hyväksytyn purjeveneen mittaustodistus 
mizen      mizzen mesaani             mizzen, mizen
        Mast nearest the stern on a ship with three masts.       
mob       man over board, mies/ihminen yli laidan
modus      substanssin muuttuva olotila erotuksena pysyvästä (eli
        liikkuva kuin venho). Kuulema myös kilpailuissa 
        menestyksekäs vene.
moinaa     moinata, tuuli tyyntyy
monitorointi  valvonta, seuranta
mpk       meripeninkulma, merimaili, sjömil, nautical mile
        1 meridiaanin kaariminuutti = 1 meripeninkulma (ei
        merimaili, jollei halua ilmaista slangina) 
mv       moottorialus? motor vessile?
        merivartiosto?
mylar      purjekangasmateriaali
myrskyfokka   pieni keulapurje myrkyssä purjehtimistä varten 
myrskyisopurje pienikokoinen, usein erikoismuotoon leikattu vahvasta 
        purjekankaasta tehty purje 
myötäkäännös    jiippi 
märkäpinta  veneen rungon vedenalainen pinta-ala. Märkäpinta-ala
        vaikuttaa kitkaan ja kulkuvastukseen, jonka alus 
        muodostaa edetessään ja sen myötä nopeuteen.
märssykori   tähystyspaikka maston huipussa
möljä     laituri
mönsträtä  mynsträys, pestata, ulosmönsträtä
mörköaalto  normaalia isompi aalto, joka iskee yövahdissa väsyneeseen 
        pinnamieheenN        pohjoinen, North
naakeli
naakelipenkki
nadir (arab.)  nadiiri, tähtit. alikohta, zeniitin vastakohta, 
        taivaanrannan kohta, joka on jalkaimme alla toisella 
        puolella maapalloa.
naftapasaati  moottori
nallepuku    purjehdusasun alle laitetava lämmin fleece/snug -asu
napanuora    liina jolla turvavaljaat kiinnitetään elämänlankaan
nausea (lat)  merikipu
Nautical almanac    kuun, auringon, tähtien ja planeettojen 
        liikkeiden tarkat tiedot, suuri apu perinteisessä navigoinnissa
nautiikka    merenkulku, -taito, -oppi
nautik     meri-ammattiin kuuluva
nautilus    helmivenhe, simpukka
nautofoni    eri taajuksisia ääniä lähettäviä äänimajakoita, joiden
        avulla saattoi paikantaa itsensä huonossa näkyvyydessä
        Suomessa yleisesti 1980-1985 ja Ahvenanmaan Märhällänilla
        1993 asti.
nauttinen    merenkulkuun kuuluva (nauticus
lat.) nauttinen hämärä    auringon lasku 6-12° horisontin alapuolelle.
        Mahdollistaa taivaankappaleiden erottamisen.
navaalinen   merenkulkua koskeva
navigaattori  navigatör, navigatööri. Aluksen suunnistuksesta vastaava 
        henkilö, elektroninen suunistamisväline. Navigatsuuni 
        opin taitava mies.
navigoida    navigare, navigeerata, navigointi, navigation, styrmanskap, 
        navigering, navigatio (lat.)
        purjehtia, purjehdustaito, merenkulkutaito, merenkulkutiede.
        Kulkea kohden tavoiteltua ymmärtäen sijainnistaan ja 
        sijastaan tarvittavan. Huolehtia aluksen kulusta ja
        liikkeistä vesillä ollessa. Se tiede, joka opettaa 
        suurimmalla tarkkuudella ja lyhimmällä ajalla kuljettamaan 
        alusta aavain merien ylitse yhdestä haminasta toiseen. 
        Ensimmäisen navigatsuuni eli merenkulku oppikirjat:
        Portugiifari Pedro A. Nunez (1537). Tratado em defensam da 
        carta de marear. Lissabon. 
        Pedro de Medina (1545). Arte de Navegar. Valladodil. 
        (Ehrensvärd 1995, 64)
        Merenkulkutaito perustui suulliseen perimätietoon,
        paikallista kokemusta, henkistä varantoa.

navigoija    aluksen suunnistuksesta vastaava henkilö 
neerhaalari   puomin alasvetäjä
negatiivinen blokitus = köydestä vedettäessä 30 cm liikkuu vedon kohde 
        esim. fokka 1 m ylöspäin (jos negatiivinen falli)
Neptunus    room. meren ja merenkulun jumala
nereidi     kreik. nereis, kreik. tarustossa merenneitonen
Nereus     kreik. tarustossa merenhaltija, "meren ukko", Doriin 
        puoliso, nereidien isä
nm       nautical mile, vrt: meripeninkulma
nollameridiaani nollapituuspiiri
        Klaudios Ptolemaios (n. 90-160/170) asetti nollameridiaanin
        Kanariansaariin kuuluvan saaren länsipuolelle. 
        (Ehrensvärd 1995, 20). Sijainti vaihteli Kanarian saarilta
        Azoreille, Lontooseen, Pariisiin ja muualle, kunnes
        1884 vakiinnutettiin Greenwichiin.
noppa      varsinkin ranskasta saatava, todella surkeaa punaviiniä 
        sisältävä, ruskea kuution mallinen 5 litran viinipötikkä.
nostaa     nostella, nostaa tuuleen, ks. luffata 
nousuherkkä  veneen taipumus kääntyä tuuleen päin
näkki     vedenhaltija, vetehinen, vedenneito?
        veneen pohjaan tarttuva pieneliöstö

O        ost, ida, itä I, east E

ohjain     ohjuri. Purjeen nostossa käytetty nostoa avittava ohjain.
ohjausvauhti  ohjailuvauhti, nopeus, jolla vene alkaa totella peräsintä
Okeanos     (Oceanus), ocean, valtameri, världshav (swe), Ozean (ger)
Maa oli tasainen ja sitä ympäröi kaikkialla Okeanos-virta (Henrikson 1997, 281) Alussa oli kaaos, kaaos synnytti Gaian (maan), jota roomalaiset kutsuivat Terraksi, tai joskus Telukseksi; tämä jumalolento pani vuorostaan alkuun Tartaroksen (Manalan), Uranoksen (taivaan) ja Okeanoksen (meren). Suhteestaan Uranokseen Gaia synnytti kykloopit, valtavat viisikymmenpäiset gigantit, merenjumalatar Thetiin, musitin jumalatar Mnemosynen, titaani Iapetoksen ja Kronoksen, jonka nimi lie epäilemättä sukua kreikan sanalle khronos, aika. Poseidon, Rhean ja Kronoksen poika, jonka Kronos söi, mutta jonka Rhean avuin poikansa Zeus pakotti antamaan ylen. Zeus jakoi vallan maailmassa sisarustensa kanssa: Poseidonille hän antoi vallan meren yli... (Henrikson 1997, 273-274) Zeuksen sedän vaimo oli nimeltään Klemene eli Asia, ja hänestä Aasia on sanut nimensä. Asialla oli puolisonsa Iapetoksen kanssa lapsia mm. Atlas, joka kannatteli taivasta maan läntisellä äärellä. Tässä tehtävässään päätynyt Mercatorin kuuluisan kartaston karttalehdelle vuonna 1595, ja kirja sai nimensä kuvan mukaan jättäen sen perinnöksi kaikille tuleville kartastoille. (em., 275)
 
oktantti    kulmanmittauslaite; oktantilla asteikon kaari on
        kahdeksasosa 360 asteesta. Vrt. sekstantti.
ongari
osatakila    etuvantti ei tule maston huippuun asti, vrt. täystakiloitu.
        Takila, jossa keulaharus kiinnittyy maston huippua
        alemmaksi (esim. 7/8-riki).P        pohjoinen, north, põhi (est)
paapuuri    vasen, babord, port
        Aluksen vasen puoli peräpäästä keulaa kohde katsoessa.
        Port voisi viitata siihen että hyvä kaijan puoli kun
        peräsin ei ole tällä vaan styyran puolella.
paapurin halssi tuuli tulee purjeeseen vasemmalta puolelta
paarlasti    painolasti               ballast
        paarlastia käytettiin ja käytetään pitämään alus 
        tasapainossa ja pystyssä
paatti     paat (est), ks. alus
pakata     pakkaa, tuuli puhaltaa purjeen "väärälle" puolelle
pakka      keulakansi
pakkaa     etuliesma pakkaa, kun suhteellinen tuuli käy väärältä puolelta
        purjetta
pakkituuli   tuulenpuolella kulkevan veneen purjeiden aiheuttama
        häiriötuuli
pallo      vrt. meridiaani (kaari), longitudi, aste,
        pannukakku
        Maapallon ympärysmitan määritti ensi kerran hämmästyttävän
        tarkasti Alexandrian kirjaston toinen johtaja, Beeta
        Eratostheen (282-202 eaa.) 

        Syene (nyk. Assuan) Etelä-Egyptissä on kesäpäivän
        seisauksen aikaan kohtisuoraan zeniitissä. Alexandrian
        kulma on 1/50 ympyränkaaresta. (Henrikson 1997, 256)
pallokas    spinaakkeri, spinnu, kevyestä kankaasta tehty 
        pallonmuotoinen keulapurje 
pannukakku   perinteinen ainakin eurooppalainen oletus maapallon
        muodosta
parkki     parkki     bark  bark, barque (fre) barca (it & esp)
        3-5 mastoinen purjealus, jossa etummaisissa mastoissa on 
        raakapurjeet, mutta perämastossa ainoastaan puomi- ja 
        latvapurjeet.
partuuna    vrt. barduuna
parras     kannen reuna, laita
parraslista   varvaslista 
patenttiloki  itsestään toimiva matkan mittaaja
peittää        purjehtia niin, että toinen vene jää oman veneen 
        purjeitten taakse eikä saa tuulta; 
        kilpapurjehdusmääritelmä: veneillä on peitto,
        kun toinen vene ei ole selvästi edessä tai selvästi takana 
Pelias     kreik. Poseidonin poika
peltigenoa   moottori
pentri     pentteri, byssa, kabyysi, veneen keittiö, pentry
        Päällyston astia- ja ruokakomero (Kaukiainen 1998, 91)
        vrt. kapyysi
perigeum    kuun lyhin etäisyys maahan. Kuun ellipsin muotoisen
        kiertoradan, jonka toisessa polttopisteessä on Maa, 
        Maata lähin oleva kohta vrt. apogeum 
perjantai    oli pyhitetty Frijalle (Frija -> reede) pohjolan
        Venukselle, Torin ja Lemminkäisen äidille.
peräharus   takaharus, -staagi, hekstaagi
perämela    ohjaukseen käytetty mela, saapso, saps (est)
perämies    sapsomies, styrman, helsmanni, helmsman, mate
        toinen perämies, second mate
        ks. päällikkö, pinnamies
peräpeili   veneen perä, veneen ahterin pystysuora tai viisto osa 
peräsin        helm  peräsin(varsi), ruori(varsi), roder(pinne) (swe),
        Ruder(pinne) (ger)
        aluksen ohjain
        vrt. perämela, sapso, tyyrimela, saps
Peter's Café Sport jokaisen kunnon purjehtijan tietämä paikka
pianisti    soittelee täkin koskettimilla (gaijat, liikit jne.)
pii, piissä  ohjata vastatuuleen, käytetään esim. purjeidennostossa 
        ja laskussa. Keulapurjeen jalustaminen pakkiin isopurjeen
        silti vetäessä, jollloin vene pysyy miltei paikallaan 
        (maata piissä). 
        Pii on sitä, että pidetään purjeella ankkuroitu
        alus senverran vinossa tuuleen, että se ei heilu valtoimenaan
        puolelta toiselle ankkuroituneena ollessaan.
piinata     purjehtia tai ohjata liian ylös tuuleen, jolloin veneen
        vauhti hidastuu, taktinen tai hetkellinen piinaaminen 
        jonkin merkin tai reimarin kiertämiseksi saattaa monasti 
        kuitenkin kannattaa. Yrittää nousta mahdollisimman ylös 
        tuleen vauhdin hidastuessa.
piira
piiru      alunperin tuuliruusussa, sittemmin kompassipiiru. 
        Ilman- tai tuulensuuntia merkitsevät viivat ja kirjaimet. 
        Esim. E, SW, IpP = Idän puoleinen Pohja, 
        PiP = Pohjois-Itä-Pohja, Länsi-Pohja-Pohjoiseen. Pohjoista, 
        itää, etelää ja länttä nimitetään pää eli kardinaalipiiruiksi.
        Jakamalla niitten välit kahtia saadaan neljä 
        interkadinaalipiirua, itäpohjoinen, itäetelä, länsietelä 
        ja länsipohjoinen. Jakamalla näin edelleen toinen 
        toisensa perästä syntyneet väliaukeamat kahtia saadaan 
        yhteensä 32 yhtäsuurta ja yhtäkaukana toisistaan oleva
        ilmansuuntaa eli kompassipiirua. (Merenkulun ... 1927, 8) 
        meripiiru on 11,25 astetta       
        Piirujakoon nojautuvat esimerkiksi kulmat, joissa
        kulkuvalot näkyvät.
piiru      pitkittäissaalingit jotka levittävät mastoa takaviistoon
        tukevia partuunoita (Kaukiainen 1998, 152).
piissä     ks. pii
pikasakkeli   avainsakkeli, vääntöliikkeellä lukittava/avattava sakkeli 
pilli      merkinantolaite, soitin. Käytetty ainakin jo
        kreikkalaisilla kaleereilla suotajien tahdin antoon.
        vrt. pursimiehen pilli
pilotti     luotsi, pilot
pilssi     kölisyvennys, veneen sisäpohjan ja kölin välinen tila 
        palleoja
pilssipumppu  lenssipumppu, pilssiveden tyhjennyspumppu
pinna      peräsinpinna, peräsinvarsi, joskus myös kipparin tai 
        miehistön sietokyky, vrt. peräsin
        helm  peräsin(varsi), ruori(varsi), roder(pinne) (swe),
        Ruder(pinne) (ger)
pinnamies    ks. perämies
pirtupaatti   
pistoolihaka  jousikuormitteinen haka esim. keulapurjeen kiinnittämiseen 
pistopunkka   istumakaukalon alle ulottuva kajuutan punkka 
pituuspiiri   ks. longtudi
plaanata    ks. surffi
platlenssi   plattis, suora myötis, täysmyötäinen 
plattinki    palmikoitu nuora
pleissata    tehdä köysi- tai vaijeripunos 
pleissi     silmukointi tai jatkaminen punomalla, ks. pujos
ploki      bloki, pylpyrä 
plotteri    tietokoneperusteinen, näytöllä varustettu reittipiirturi 
        ja paikanmäärtyslaite, elektroninen merikortti 
pläkä     bleke, tyyni, tuuli (p)läkähtyy
Pohjantähti  Stella Polaris, Polaris, North Star
        Ilma, Ilmarinen vai juma, taivaan (daivas (sanskrit) =
        hohtava, loistava) vai pohjan erotuksena kannesta 
        (Meri 1983, 235).
pohjoinen    North
        keskipäivällä lyhyin varjo osoittaa suoraan pohjoiseen
poiju      bóje (cs) holl., kelluva esine, joka on ankkuroitu 
        osoittamaan matalikkoa, kulkuväylää, ankkuripaikkaa tms. 
        tai käytetään aluksen kiinnitykseen. Lisälaitteiden mukaan 
        erotetaan kello-, ääni- ja valopoijut.
poijuhaka    poijuhaka, poijuun kiinnittymistä helpotta erikoishaka 
poka
pollari     tolppa, pylväs, pollare
        Aluksen kannelle tai kaijalle pystytetty pylväs, johon
        aluksen pesti tai muu köysi kiinnitetään
pooki      tunnusmajakka eli pooki, puuki?
        puisia tai kivisiä torneja (majakkatorni) ilman
        valaistusta. Ensimmäiset 1600-luvun puolivälissä Suomessa.
        Suomen avnhin säilynyt Lyökin kivi pooki vuodelta 1756
        Uudenkaupungin edustalla.
        vertaa Kotkassa Pookinmäki
Poseidon    kreik. meren jumala, roomalaisten Neptunus
prammi
prammipurje   prampurje            bramsegel
        Maston kolmanteen osaan (alhaalta päin laskettuna) l. 
        prammitankoon kiinnitetty purje.
prammitanko
prassata    ahtaa          brassa
        Ahtaa, suorittaa prassaus.
prassaus    Ohjaimien (ahtimien) avulla purjealuksen raakojen 
        kääntäminen haluttuun suuntaan. Purjeiden säätöä siftien 
        mukaan.
prassi     ahdin          brass
        Ahdin, raakapuun nenästä alas kannelle kulkeva köysi.
preventeri   köysi tai taljarakennelma, jolla estetään ison puomi
        lähinnä myötätuulessa heilahtamasta vahingossa toiselle 
        puolella (halssille) 
priki                  brigg
        Alus jossa on kaksi mastoa, mitkä kumpikin ovat 
        raakapurjeilla varustetut.
prikka     reimari
pritsi     punkka, koija, veneen nukkumapaikka 
protesti    purjehduskilpailussa harjoitettava pulmien selvittelykuvio
Proteus     Ennustustaitoinen merenhaltija, Poseidonin alamainen, 
        kuuluisa kyvystään muuttaa muotoaan. Odysseian 4. laulussa 
        kuvattu monihahmoinen meren haltija.
proviantti   muona          lat. providere=pitää huolta
pujoa      tehdä köysi tai teräsköysipujos
pujos
puksprööti  buugsprööt(t)i, pukströöti, keulapuomi, kokkapuu
pulpetti    pulpit, keulakaide veneen keulassa oleva kaide 
puntari     ilmapuntari
puolitonnari  aiemman ior-säännön mukainen veneiden jaottelu kisoissa.
        Tonnari n. 40 jalkaiset paatit
        3/4 tonnari n. 36 jalkaiset paatit
        1/2 tonnari n. 30-32 jalkaiset paatit
        1/4 eli varttitonnari n. 26 jalkaiset paatit
        vrt. varttitonnari, 3/4 tonnari & tonnari
puomi      puomi          bom       boom
        Aluksessa hirsi (piiru), johon puomipurje levitetään ja 
        jalustetaan tai johon purjealuksessa veneet ym. 
        kiinnitetään. (Nostettava tai laskettava poikkipuu, jolla 
        tie voidaan sulkea).
puomigaija   spinaakkeripuomin gaija 
puomihela    isopurjeen puomin mastoonkiinnityshela 
puomiliesma   puomiliikki, isopurjeen alareuna
puominivel   gooseneck, isopurjeen puomin mastoon liittävä nivel
puominkannatin dirkki, puomisakset
puomisakset   Puomisaksia köytetään kannattamaan puomia silloin, kun 
        purjeet on koottu puomille. 
puorti     laivan t. veneen kylki, laita, parraspuu, reelinki,
        lastausluukku laivan kupeessa
puoshaka    venehaka
puosu      puosmanni, pursimies, båtsman, boatswain
        Suomen laivoissa purjeidentekijä.
        Luotettava ja pätevä merimies, joka
        päällystön alaisena johtaa laivaväkeä töissä ja itsekin
        tekee tärkeimpiä takilaa ja purjeistoa koskevia töitä. 
        Laivamiesten tehtäviä valvova kokenut merimies. 
puosuntuoli   kankaasta valmistettu istuin, jolla voidaan nostaa 
        ihminen mastoon korjaustöihin.
purje      seili, sail, plchty (cs)
        2000 v sitten Läänemerellä tuntematon. Vuosina 600-750
        alus sai purjeen. n. 790 takilointi muuttui, taakit
        keulasta ja perästä partaille. Mahdollisti paremman 
        luovimiskyvyn, purjehtimisen etuvastaiseen. (Meri 1983)
        Itämeren alus sai purjeen vuosina 400-500 
        (Ehrensvärd 1995, 16).
purjehakanen  kiinnityshakanen, jolla keulapurje kiinnitetään
        keulaharukseen.
purjehdus    Välimerellä on purjehdittu jo n. 4 000 vuotta eaa. Alukset
        pysyivät kauan alkeellisina eivätkä ne pystyneet
        luovimaan. Purjehdusominaisuuksiltaan kehittyneempiä olivat
        vasta arabien alukset ja viikinkilaivat. ks. purje
        Iloa matkanteosta. vrt. navigoida
purjehdusohjeet itineraari, itinerarium (lat), luotsikirja, orderi
        reittikuvaus, matkaopas, peripliide, isolaario 
        (isola ital. = saari) = saarikirja (ks. Ehrensvärd 1995, 66)
        Alun alkaen suullista perimätietoa meriteistä. Itämeren
        vanhin ohje on 1200-luvulta. Se kuvaa laivareittiä 
        Kalmarinsalmesta Tukholman saariston kautta Suomen
        etelärannikolle ja edelleen Tallinnaan.
        vrt. kartta, navigoida
purjehdustaito navigoida, vrt. merimiestaito
purjehtia    skiglata, navigoida
        liikkua purjeitse, olla vesillä.
purjehtija   sailor
purjeikkuna   purjeeseen läpinäkyvästä materiaalista ommeltu osa 
purjelaiva   purjealukset
pääasiallisesti purjeiden avulla kulkevia aluksia, joissa nyk. on apukone ahtailla vesillä ja tyynessä liikkumista varten. Purjelaivojen nimitykset liittyvät yl. takilaan eli rikiin, joka käsittää mastot ja purjeet sekä näitä tukevat ja kannattavat tangot ja köydet, joskus rungon muotoon tai tehtävään. Mastot voivat olla yksi- tai useampiosaisia (esim. alamasto ja latvatanko tai alamasto, märssytanko ja prammitanko). Pisin masto on aina nimeltään isomasto, ja sen edessä on fokkamasto. Perimmäinen masto on fregatissa kryssi- eli pekiinimasto, kaksi- tai kolmimastoisessa aluksessa raa'attomana mesaanimasto sekä useampimastoisissa jiggermasto. Jiggermaston edessä oleva masto on perämasto ja tämän sekä isonmaston välissä mahdollisesti oleva masto keskimasto. Takilan mukaan voidaan purjealukset jaotella seuraavasti: yksimastoisia ovat katti, sluuppi eli pursi, kutteri, jaala ja jahti, kaksimastoisia priki, brigantiini, kuunaripriki, kuunari, kaljaasi, jaala, ketsi sekä jooli, kolmimastoisia fregatti eli täystakiloitu (kaikissa mastoissa raakapurjeet), parkki, barkentiini sekä erilaiset kuunarit, neli- ja useampimastoisia fregatit, klipperit, parkit ja kuunarit. (Wsoy Facta 1996)
 
purjenumero purjeessa oleva purjeveneen rekisterinumero
purjevenevetolaite, Sail-Drive, S-vetolaite, purjeveneen sisämoottorin
        vetolaite 
purjemaakari  purjeneuloja  sailmaker
pursi
pursimies    ks. puosu
pursimiehen pilli    
pursiseura   jahtklubi (est), yacht-club (eng), jaktklubb (swe),
        Jachtklubb (ger)
pushpit     peräkaide, peräkehä, veneen perässä oleva kaide
pussi      pussikkuus, purjeen kaarevuus 
pylpyrä        pyörä, väkipyörä  block (vrt. lokki ja bloki), vrt. 
        hunsvotti
pytsi      kangasämpäri
päällikkö  stydimadr                master
        Aluksen päällikkö. Aluksessa on aina vain yksi päällikkö,
        vaikka samalla voi olla useita kapuja, tosin usein kapu on
        ja sillä tarkoitetaan samalla päälikköä ja harvemmin 
        samas paatis onkaan useampaa kapua samaanaikaan läsnäkään.
        Styyrimatruusi, perämies, sapsomies, kuningas. Skipherr,
        kippari lie peräisin myöhemmältä ajalta, jolloin laiva 
        oli jo muuttunut yksityisomaisuudeksi. vrt. perämies

pääsky        kun pääskyt lentävät matalalla lie ilmassa painetta ja 
        sadetta odotettavissa.

päästö        purje päästää ilmaa ohitseen, esim. tilanteessa jossa on 
        liiaksi tuulta tarjolla ja kaikkea sen voimaa ei voida 
        esim. liiallisen veneen kallistumisen vuoksi hyödyntää 
        eteenpäin menemiseen.
pömpötin   fendari
R

raaka      poikittainen horisontaalinen puu mastossa
raakapurje   raa'alta avattava tai laskettava yleensä varsin 
        neliönmuotoinen purje.
rakki      raa'an mastoon kiinnittävä rauta
rapakko     Atlantti
rasvatyyni               dead kalm
ratti      ohjauspyörä
rautagenoa   apumoottori
rautaluovi   Luovin sijasta väistetään este apumoottorin avulla.
rautatanko   järnsteng
        Norjassa käytettyjä merimerkkejä, usein kiinteitä, ohuita 
        rautatankoja, joissa voi olla kulunut maali, jolloin 
        sellaisen näkee vasta 20 m päästä. Auttavat suuresti 
        navigoinnissa.
ratsastaja   isopurjeen etuliikkiin kiinnitetty hela, joka liukuu
        mastonliikkiurassa 
redi      sataman edustalla oleva suojainen alue
redillä        odottaa sataman edustalla, usein ankkurissa
Reed's Macmillan nautical almanac = avomeripurjehtijan raamattu
reelinki, reilinki, laita, parras
reimari     viitta, remmare, meri-viitta, beacon, prickers, prikke (ger)
reivata     reivaus, vähentää purjepinta-alaa. Refva, to reef, take a
        reef
        "Merellä ei totisesti tehdä kiinni purjeita liian
        aikaisin, ei edes ajoissa, vaan vasta hädän ollessa
        käsillä" (Hämeen-Anttila 1913, 226).
reivi      pienennetty purje
        esim. ykkösreivi, joloin purjen pinta-alaa on pienennetty 
        vähiten, kakkos ja kolmosreiveillä enemmän
reivikulma   isopujeen takaliikissä oleva vahvistettu kulma 
reiviköysi   isopurjeen takaliikistä puomin pään kautta mastolle johtava 
        köysi, jolla purjeen reivikulma vedetään puomiin kiinni.
reiviseisinki  köydenpätkä, joka on kiinnitetty purjeeseen ja jolla purje 
        kiinnitetään puomiin tai raakaan reivattaessa.
reivisolmu   ks. merimiessolmu
rekata     ajautua, sortua
rihmos     köyden päättäminen ohuella langalla kietomalla 
rikata     takilan pystyttäminen tai pois ottaminen 
riki      standing rigging, running rigging
        takila, purjeveneen kinteä ja juokseva riki
riki      perämoottorin alaosa 
rikaus, riki                      rig
        Mastot, muut pyöröpuut ja saalingit sekä niiden lukumäärä 
        ja asettelu.
rintsikat    Spinnu rintsikoiden näköisenä ylhäällä. Periaatteessa 
        aukeaa itsekseen pyörimällä, mutta ei juurikaan sellaisena 
        vie venettä eteenpäin ja ilahduttaa aina varmasti 
        kanssaveneilijöitä suuresti. Yksi spinnunkäytön 
        ehdottomista suoloista! vrt. tiimalasi.
rissa      pylpyrä, ploki
ro ro      roll on roll off lastialus
rod       vedetystä terästangosta valmistettu vantti tai harus 
roiskesuoja   kuomu, sprayhood, kulkuaukon suojakuomu 
Roland     "Itämeren uljas Roland, merimieshyveiden ruumiillistuma" 
        (Meri 1983, 118).
rudder     peräsin, ruori, ror, roder (swe), Ruder (ger), kormidlo 
        (cs)
ruffi      ruffi, hytti, kajuutta 
rullagenoa   keulapurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää 
        keulaharuksen ympärille.
rullareivi   rullaiso, isopurje, joka rullamekanismin avulla voidaan 
        kiertää maston sisään (myös puomin ympärille tai sisään) 
rullata     keinua, kallistella sivuttain aallokossa
rulli?     rullasi (impf.) ???
runkonopeus   solmuissa = 2,43 * vesilinjan neliöjuuri. (=n. vesilinjan
        pituus metreissä.) x-95:ssa 8 m vesilinja = 6,87 kn.
runni      ahtojää
ruori      ruotel (m), kormidlo (cs)
        tapillinen ohjainpyörä
ruorikulma   peräsinlavan ja veneen suunnan välinen kulma
ruorimies    perämies
rustirauta   purjeveneen runkoon vahvasti kiinnitetty esim. 
        ruostumattomasta teräksestä valmistettu vantin tai 
        haruksen alapään kiinnityskohta.
ruuhi      vene, kuutti, haapio, alus, kuitti (karjala)
        yhdestä puusta (haavasta, petäjästä tai kuusesta)
        koverrettu ruuhi, jonka molemmille sivuille kiinnitetään
        varalaita. Kuutilla liikuttiin melomalla tai sitä 
        käytettiin tav. kalastuksessa. Veneen kantamuoto, joka
        tehtiin kovertaen yhdestä puusta. (Karjalainen 
        kuitti-sana merkitsee yhdestä puusta veistettyä venettä.)
        (Ruuhi myös 2) ruumisarkku, 3) syöttökaukalo (Suomen...
        1992))
        vrt. seula
ruuma      rummet, rumpf
        Kauppa-aluksissa lastia varten määrätty tila, sekä
        sota-aluksissa alimmainen patteria-täkin alla se sia,
        josta paarlastia, ruokaa, vettä jne. säilytetään.
rynnäs     aluksen kyljen etuosa
        kyljen keulanpuoleinen voimakkaasti kaartuva osa
rynnäsköysi  aluksen ryntäältä laiturille lähtevä kiinnitysköysi, jonka
        laiturinpään kiinnityspiste on aluksen perän suunnassa
räpättää  räpättää
        esim. puje voi räpättää jos snörppien lukot eivät ole 
        kunnossa, niin purjeesta voi lähteä varsin sietämätön ääni
rätti     purje                  sail
röijeliS        etelä syd south lõuna (est)
saalinki    spriidari, vantinlevittäjä, maston tuki
        Vaakasuuntaiset tuet maston molemmin puolin, joiden kautta 
        harukset kulkevat.
sakkeli
sammakko    köysilukko joka mekaanisten juosien avulla pitää 
        puristusvoimalla köyden kiinni
satama     sadam (est), port, vrt. hamina
scirocco    yksi välimeren tuulista
Seagull     Mainio yksinkertaisesta yksinkertaisin yksisylinterinen 
        ulkolaita perämoottori, josta sanotaan että vaihteiston 
        voiteluöljynä voi käyttää merivettä. Potkurin lavat suoria.
seaman     merimies sjöman
seelipenkki   
seireenit    kuolonhaltijoita, jotka kuvattiin laulu- ja 
        soittotaitoisiksi sekaolennoiksi, linnuiksi, jotka 
        houkuttelivat laulullaan purjehtijoita turmioon. 
seissingit   lyhyet nuoranpätkät joilla purje solmitaan raakaan
sekstantti
sekuntimetri  m/s, tuulen nopeuden mittayksikkö
selkä     aava merialue
septi      septisäiliö, -tankki, jätetankki
seula      vuotava tai kehnonpuoleisessa tilassa oleva alus
sheet      jalus                  sheet
        cord fastened at the lower corner of a sail to hold it and 
        control the angle at which it is set.

sifti      shifti, shiftaus,        shift
        tuulen suunnan kääntyminen, tuulensuunan muutos

signaaliliput  viestiliput, aakkoset, numerot, korvausviirit
        ja vastausviirin käsittävä viestien antamiseen 
        tarkoitettu lippusarja. vrt. lippu
silmä     Välimerellä oli ja on tapana jostain syystä maalata alusten
        keulan yläosan molemmin puolin silmä.
sitloora    istumakaukalo
skabata     kilpailla
skailetti    kattoikkuna 
skanssi     miehistön tila tai kajuutta
skeki      skegi, sgegi, veneen alaulokkeen osa, johon peräsin 
        kiinnittyy. Peräsimen laakerointituki veneen rungossa.
skibata     seilata, purjehtia
skiglata    seilata, purjehtia segla sail purjetada (viro) plout,
        plavit tai plachtit (tsekki)
        (purjetan, purjetat, purjetab, purjetame, purjetate, 
        purjetavat (ryypäthä = purjutaa)) Mistä lie skiglata sana 
        saanut alkuaan, ellei sitten ole suussa uuden muodon 
        saanut segla?
skiglit     purjeet
skuutata    jalustaa 
skuutti     jalusköysi, säätököysi
skuutto     ks. kuutto
Skylla     l. Skylle, kreikk. tarustossa kuusipäinen merihirviö, joka
        asustaa vastapäätä Kharybdista korkean äkkijyrkän kallion 
        onkalossa. Kun laiva kulkee sen ohitse jokainen pää tempaa 
        siitä miehen. Meren jumalan rakastajatar?
sköne     meri, hav, sjö, sea, ocean
slaagi     luovi, vastakäännös 
slagsida    slaagsiida 
        olla slagsidassa = olla kallellaan, kallistuneena sivuttain. 
        "Paatti oli styyrpuurin slaagsiidassa" eli laiva oli
        oikealle kallellaan.
slakki     slaki, ylimääräinen löysä osa köydessä
slipi      Uiva telakka. Kalteva puinen maalta veteen ulottuva 
        siltarakenne, jota pitkin pyörien päällä olevilla 
        kelkoilla säilytetyt kevytveneet työnnettiin veteen eli 
        sköneen.
Slocum Joshua (1844-1909) kanadalainen Slocum purjehti ensimmäisenä
        ihmisenä yksin maailman ympäri 1890-luvulla.
In April 1895 he set sail from Boston in the 36-foot 9-inch (11.1-metre) Spray, an old fishing boat built about 1800 that he had rebuilt. He sailed alone, following a route that took him to Nova Scotia, the Azores, Gibraltar, South America, Samoa, Australia, South Africa, the West Indies, and finally, in June 1898, to Newport, R.I., to complete his circumnavigation. He had sailed 46,000 miles (74,000 km) in three years, two months, and two days.
sluuppi     sloop
        yksimastoinen purjevene, jossa on vain yksi keulaharus 
        ja -purje. 
slööri        sivumyötäinen, laitamyötäinen, avotuuli 
        hyvää tuulta purjeisiin    Dobrý vítr do plachet (tsekki)
Snaippi     Vikla
snörppi        kiristin
        purjeen takaliikin kiristin. Purjeen takaliikissä oleva 
        kiristysnaru (veneen ainoa naru).
snörppilukko
snöörit
sola      keula- ja isopurjeen väli (luovissa)
solmu      solmu  knyt?  knot (kn)
        nopeusyksikkö ja solmu. Solmu on yhtäkuin meripeninkulmaa
        tunnissa, n. 1852 m/t. Nautical miles per hour
Nopeutta mitattu käsilokilla. Aluksen perästä laskettiin kolmiomainen levy 30 sekunniksi. Aika laskettiin tiimalasilla. Ulos soljuneen köyden solmumerkit laskettiin. Tästä syntyi käytäntö mitata aluksen nopeus solmuina. Solmut oli solmittu 42 jalan (7 sylen) välein, ja kun uskottiin, että merimaili oli 5000 jalkaa, saatiin suhteutus mailiyksikköön. (Ehrensvärd 1995, 201)
sonninkivekset ohjuri, purjeen nostossa avittava ohjain
sorto      veneen sivuttaisliike poispäin suhteessa tavoitellusta 
        suunnasta tai kurssista. Tuulen tai virran aiheuttama 
        veneen ajautuminen sivusuuntaan.
spankerpurje  
spektra     kestävä köysilaatu
spiira     puomi, jolla levitetään (etu)purjetta, esim. fokkaa, vrt. 
        spinnun puomi
spiirapuomi   keulapurjeen tukipuomi 
spiirata    tukea keulapurje myötätuulessa isopurjeen 
        vastakkaiselle puolelle.
spinaakkeri   pallokas, spinnu, spinnaker
spinaakkeripuomi spinaakkerin tukipuomi 
spinaakkerisukka spinaakkerin nostoa ja laskua helpottava purjesuoja 
spinnu     spinu, pallokas, pallopurje, spinnaker
        Veneen suurin purje, jolla veneeseen saa mukavasti lisää 
        vauhtia ja usein purjehdukseen myös jännitystä. Spinnu on 
        kiinnitetty vain kulmistaan, eli yksikään liikki ei ole 
        kiinteästi kiinni missään. Mm. näistä syistä hyvin 
        eläväinen ja herkkä purje. Spinnumanoverit ja sillä ajo 
        vaatii sekin taitoa, sitä enemmän mitä kovempi tuuli ja 
        isompi spinnu. 
spinnupuomi   
sprayhood    roiskekuomu
springi     veneen kiinnityksessä käytettävä viistosti tuleva köysi
        Kiinnitysköysi, joita käytetään sivuttaiskiinnityksessä. 
        Kiinnitysköydet, jotka vedetään keulasta ja perästä 
        laiturille kohti veneen keskiosaa.
springleri   avattava pohjaventtiili kevytveneissä jolla saa vedet ulos 
        veneestä kun vene kulkee riittävän kovaa
spörbeli    Se purjeveneeseen, useimmiten keulapiikin punkan alle,
        mutta mahdollisesti myös jonnekin muualle kadonnut, 
        määrittelemättömän muotoinen ja vaihtelevan kokoinen,
        väriltään erilainen esine tai instrumentti, jota gastin
        noviisijäsen lähetetään etsimään esim spinnujiipin aikana, 
        tai silloin, kun hän esiintyy liian asiantuntevasti.
S/S       höyryalus steam ship
        vrt. M/S moottorialus, moottoripurjehtija, M/Y
        moottorivene, motor yacht
SSB-radio    Single Side Band, HF-taajuusradio 
staagi harus              stag
        Harusköysi, joka edestäpäin tukee pyöröpuuta tai mastoa. 
        vrt. taaki ja vantti.
stampata    tampata, puskea aaltoja vastaan 
staysail    haruspurje
steevi     keulavannas
stern      perä
stern thruster peräpotkuri; keulapotkuri, bow thruster
stormi
stuertti    laivakokki               steward
        ison aluksen ravintoloitsija, koulunkäynyt laivakokki, 
        vrt. tuuvartti
stuura     isopurje
stuuvari    laivantäyttäjä, ahtaaja
stuuvaus    veneen lastaus, asettaa tavaroita oikeille paikoilleen 
styra      ohjata
styyrpuuri   styyra, stypari, stydari, oikea halssi, styrbord, 
        starboard
        Styyrpuurin halssi tiettävästi tulee viikinkiveneissä
        käytetystä tavasta kiinnittää ohjausairo veneen oikeaan 
        laitaan kiinni. Styra = ohjata, styyrpuuri = ohjauspuolen 
        halssi viikinkiveneissä. Tuuli tulee purjeeseen veneen 
        oikealta puolelta.
stökö     merimerkki
sumu      näkyvyys alle 1 mpk. näkyvyys 1-2 mpk = ume.
sumuseinä/mä
suojanpuoli   lee 
suola      meriveden suolaisuus Suomen rannikolla 1975 0,543%, 1994 
        0,36%, 1998 n. 0,6%. Suolapitoisuus Välimeressä on yleensä
        36 grammaa litraa kohti. Atlantin suolaisuus on noin 35
        promillea l. 3,5%. Itämerelle ominaisesti
        suolapitoisuus vaihtelee, kekimäärin se on 10-12
        promillea. Valtamerissä 35 promillea. 
suolalasti   suomalaisten laivojen perinteinen tuliainen 1800-luvulla
surffi     Alus nousee veden päälle tai aaltojen harjalle ja sen vauhti 
        nousee usein huimasti. Nousta plaaniin, ylittää veneen 
        runkonopeus nousemalla veneen muodostaman aallon
        yläpuolelle.
Suursaar    Suursaari
        po-lu - e-ka suunnassa 11 km pitkä, 1,5-3 km
        leveä. Lountakorkia 158 m, Haukkavuori 142 m, Mäkiinpäällys 
        118 m, Pohjoiskorkia 106 m. 40 km Suomen rannikosta, 55 km
        Viron. (Saara Peltola (1960). Suursaari menneinä
        aikoina. Hki. s. 14)
SW       lounas         sydvest     southwest
swell      vanha maininki
s/y       sail yacht, purjealus, esim. s/y Xantippa
sydvest     lounas         sydvest     southwest
        Myös sateeelta suojaava päähine, joka ulottuu niskaan
        asti.
sykloni     matalan keskustaa kiertävä useimmiten myrskyinen tuuli
syli      syvyyden mittayksikkö, esim. 8 syltä vettä keulan alla. Vanha 
        suomalainen pituusmitta = 3 kyynärää = 6 jalkaa = 1,781 metriä,
        uusi syli = 2 metriä. Ihmisen syli tai sylys.
syvä meri/vesi valtameri, djuphav, djuphahssegling, deep sea
        Tarkoitetaan ilmeisesti merta, kun sen syvyys on 
        pikemminkin kilometrejä    kuin satoja metrejä. vrt. Okeanos
syvänmerenpurjehtija
syydata     kallistua, olla kallellaan
syydvesti    ilimansuunta sekä päähine
sää      vädret weather, vrt. ilma & Ilmarinen
sääennusteet radiossa Suomessa 198?-1997 8.15, 12.45, 19.10, 22.10
            1998- 7.50, 12.45, 21.50
Kirkas auringonnousu ja lasku punaiselle taivaalle huonoa säätä, itä- tai pohjoistuulta, kirkas keltainen auringonlasku kovaa tuulta, kalpea taivas ja kalpea auringonlasku itätuulta. Kirkas kalpea tai harmaa auringonousu kaunista säätä, samoin pehmeät untuvapilvet ja vaaleansininen taivas Synkät tummat pilvet, usein kovapiirteiset ja repaleiset: kovaaa tuulta ja myrskyä.
 

T

taaki      staagi, harusköysi, stay (eng), stag (swe)   
        Harusköysi, joka edestäpäin tukee pyöröpuuta tai mastoa. 
        Paksu köysi, joka yhdestä päästään, siihen plitsatusta
        silmukastaan, istuu kiinni jokaisen maston ja tangon 
        topissa ja siitä juoksee vinottain eli loitosti
        keulan-puolella olevan likimmäisen maston ja tangon
        juurelle tahi puugprötyn tahi fliivari- ja jaakari-puomin
        nokkaan, johonka staakin ala-pää taljareepeillä lujasti
        jännitetään, keulan puolelta tukemaan mastoa ja tankoa.
        Staaki kutsutaan sen maston tahi tangon jälkeen, jota se
        tulee, niinkuin e. m. iso staaki, fokka-staaki j. n. e.
taag-seili   staag-seili, staaki-purje, stakseil (rus), stay-sail (eng),
        stagsegel (swe), Stagseil (ger)
        Kolminurkkaiset tahi epämuotoiset purjeet, jotka
        litsoissaan staakeja tahi leikareita myöten kulkevat 
        mastoin välillä, tahi keula-maston ja fliivari- tahi
        jaakari-puomin välillä.    (Stjerncreutz 1863)
        Staaki- eli taaki-seilit puugpröötystä ovat seuravaiset:
        Fokka-taakseili, fore stay-sail (eng)
        Tämä purje tulee fokka-taakia myöden, eikä näy tässä 
        kuvassa hissattuna...
taavetti    jollan ripustusteline
takila     taklaus, taklattu, tackle
        Kiinteä ja juokseva köysistö, vantit, staagit, harukset, 
        väkipyörät, pylpyrät ym.
        Taklaus laajemmassa merkityksessä kaikki aluksen mastot, 
        tangot, raa'at ym. pyöröpuut, kiinteä ja juokseva köysistö, 
        väkipyörät ym.; ahtaammassa merkityksessä siihen ei lueta 
        sisältyvän rikiä eli mastoja ja muita pyöröpuita.
Tall Ships Race suurten purjelaivojen kilpailu
talja      köydestä ja pylpyröistä muodstuva voiman moninkertaistava
        vetolaite.
taljanuora           taljagrep    lanyard
        Kiinteän takilan tukiköysien (vanttien, partuunien ja 
        taakien) alapäässä oleva useankertainen pingoitusköysi.
talonpoikaispurjehdus
tamp      köyden pää
tappajat    kuminauhat, joilla sidotaan purje puomille. Kun kuminauhojen 
        päässä on muoviset/puiset nappulat, on niitä venyttäessä vaarana 
        nappulan lennähtäminen esim. silmään.
targakaari   varustekaari
tartuntakaide  turvakaide esim. kajuutan katolla
tekstiilipujehtija   Tekstiilipurjehtivat vertailevat gps:iään: "Oikea 
        merimies navigoi tähtien ja sekstantin avulla. Ja kun 
        sekstantti tyhjenee, korkataan uusi"
teleskooppi   kreik. tele = kaukana, skopein=katsoa
Theseuksen laiva 
"The ship wherein Theseus and the youth of Athens returned had thirty oars, and was preserved by the Athenians down even to the time of Demetrius Phalereus, for they took away the old planks as they decayed, putting in new and stronger timber in their place, insomuch that this ship became a standing example among the philosophers, for the logical question of things that grow; one side holding that the ship remained the same, and the other contending that it was not the same."
Thetis     kreik. tarustossa merenhaltijatar, Peleuksen puoliso, 
        Akhilleuksen äiti
tiimalasi    Spinnu tiimalasin muotoisena ylhäällä. Periaatteessa
        aukeaa itsekseen pyörimällä, mutta ei juurikaan sellaisena 
        vie venettä eteenpäin ja ilahduttaa aina 
        kanssaveneilijöitä suuresti. Yksi spinnunkäytön
        ehdottomista suolista! vrt. rintsikat
        Ajan mittaus.
tikku      keppi, reimari tai viitta, snatska (cs), erotuksena 
        poijusta, jääpoijusta ja valojääpoijusta. Esim. itätikku.
toglessi    toggle, rustiraudan ja vanttiruuvin välinen haarakehela,
        vanttiruuvin nivel 
tokka      telakka, satama-allas, dock
tonnari     n. 40 jalkainen purjealus, ks. puolitonnari
toppi      purjeen yläkulma, maston huippu 
toppiriki    mastonhuipputakila, etuharus ulottuu maston huippuun 
toppivantit   ylävantit 
Tor       Obin rannan ostjakkien ylijumala num-torem. Vogulien Thor,
        tsuvasseille Tor. Taivaan, sään ja maailman symboli 
        taarem, toorem, tuurem. Tuuri-tooru-taara. (Meri 1983)
torstai     tors dag, torstai, Torin, pohjolan ukkosenjumalan päivä
touvi      (laivan) kiinnitysköysi
trallit     pohjalaudat 
trapetsi    kevytveneissä käytetty roikkumatuki 
tricolor    kolmiväri alle 12m pitkän purjeveneen mastossa (myös ranskan 
        lippu)
trimaraani   kolmirunkovene 
trimmata    säätää 
trysail     myrskypurje, tukipurje, kahvelipurje
tseli      Pyörien päälle rakennettu säilytyskelkka, jolla ranta-alueella
        kevytveneitä liikuteltiin.
tsunami     (maanjäristyksen aiheuttama) hyökyaalto. Kaalin t.
        Kaalijärven l. Pyhäjärven meteori Saaremaalla n. 
        300-600 eaa. aiheutti Tsunamin Itämerelle.
tuhto      soutuveneen, jollan penkki
tunnetuin syvyyden mitta = vettä on rantaan asti
turkki     durkki, kajuutan, hytin lattia
turvavaljaat  henkilökohtainen turvaväline, jonka avulla estetään 
        putoaminen veneestä.

tutka                  radar
        Kuvaruutunäytöllä varustettu paikanmäärityslaite.
        radio direction and ranging
tutka-antenni  tutkan avo- tai suojakupuantenni 
tutkaheijastin metallinen monipintainen tutkasäteitä heijastava 
        laite.
tuulenpuoli   luuvartti 
tuulensilmä  täysin vastaisen tuulen suunta 
tuuli vind, wind, tuul (est)
    0 calm, tyyni, stiltje, vinstilla, tuulevaikus
    0,3-1,5 light air, õhk liigub
    1,-3,3 light breeze, nõrk tuul
    3,4-5,4 gentle breeze, kerge tuul
    5,5-7,9 moderate breeze, tuuline
    8,0-10,7 fresh breeze, navakka tuuli, styv bris, hea tuul
    10,8-13,8 strong breeze, kova tuuli, hård bris, svag kuling, 
        frisk kultje, tugev tuul
    13,9-17,1 near gale, luja tuuli, styv kultje, väga tugev tuul
    17,2-20,7 gale, myrskyinen tuuli, hård kultje, tormine
    20,8-24,4 strong gale, myrsky, halv storm, torm
    24,5-28,4 storm, kova myrsky, storm, tugev torm
    28,5-32,6 violent storm, ankara myrsky, svÃ¥r storm, väga tugev
        torm
    32,7-61,2 hurricane, hirmumyrsky, orkan, orkaan

tuulen nopeus  10 m korkeudella 10 min keskituuli, suurin Suomessa 31 m/s
        Mustasaar, Valassaaret 25.2.1971 (Kossnäs, Moikipää 
        12/1975; Hanko, Tulliniemi 1/1995). Suurin puuskanopeus 39
        m/s Kossnäs, Moikipää 15.12.1975
tuuliperäsin  Automaattiohjauslaite, joka pitää veneen säädetyssä
        kulmassa tuuleen nähden. Tuuliperäsin antaa peräsimelle 
        tiedon tuulen suunnasta, tarvittavana ohjausvoimana
        käytetään joko tuulta, sähköä tai veden virtausta.
tuuma      pituusmitta       tum
        Ylensä 1/12 jalkaa; kymmenys-tuuma=1/10 jalkaa=2,97 cm; 
        kalu-tuuma=1/12 jalkaa=2,5 cm. 2.54 cm
tuuvertti    laivakokki, ks. stuertti
twist      twisti             twist
        kiertää, purjeen pystysuuntainen kiertyminen
tvärs     poikittain, kohdalla abeam
tvärsenda   aluksesta kohtisuoraan laiturille kulkeva kiinnitysköysi
tyyrmanni    perämies
täkki     däkki, kansi, deck
        vrt. ruffi
täystakila   Etu- ja takastaagit tulevat maston huippuun asti. 
        Tukeva rakenne valtamerellä.
        Osatakiloinnilla on ilmeisesti avoiteltu nopeutta.
täyttöhela  polttoaine-, vesitankin täyttöputki ja tulppa 
töijata        kiinnittää vene
törni     köyden kierros pollarin ympäriU
uimaportaat   pelastusportaat, veneen perässä tai 
        sivulla olevat portaat
Ukko      Ukko ylijumala, jumala, ukkonen
ulappa
uppouma     deplasementti, aluksen paino kaikkien siinä olevine 
        laitteineen ja koneineen. Nesteeseen upotetun tai 
        siinä uivan kappaleen (aluksen) syrjäyttämän nestemäärän 
        tilavuus. Ilmoitetaan tilavuutena kuutiometreissä tai
        painona metrisissä tonneissa.


V,W       West, länsi (fi), vest, lääne (et), západ (cs), 
        oksidentti (fi), occidental (fr) < occidens (la) = 
        laskeva [aurinko], länsimainen

vahinkojiippi  tahaton myötäkäännös
        > käännökset
vahti                          watch
        vahti ja vapaavahti. Vuoro, työ- tai vastuuvuoro ja lepo 
        tai varuillaanolo vuorottelu aluksella. Perinteisiä 
        vuoronpituuksia 4, 12 tuntia.  vrt. vapaavahti
valtameri    Okeanos (Oceanus), ocean, världshav, havet (swe), Ozean (ger)
vannas     Ranka, aluksen kölin ylöspäin kääntyvä jatke sekä keulassa
        että perässä. perävannas
vannasputki   potkuriakselin tai peräsimen laakerointi- 
        ja tiivistysjärjestelmä.
vantti     stézen (cs)
        mastoa sivusuunnassa tukevat vaijerit. Vaijerista tai 
        vedetystä terästangosta valmistettu mastoa
        sivusuunnassa tukeva harus. 
vanttiruuvi   vantin kiristyslaite
vapaalaita   fribord, kuivakylki 
vapaavahti   lepovuorossa oleva vahti, vrt. vahti  off duty
varpata     irrottaa venettä karilta tai yleensä liikuttaa 
        venettä ankkurista vetämällä.
varpelaiteet  lisäparras, falspoord
        haapion laitoja ja merikelpoisuutta korottavat laudat,
        jotka saatettiin ommella kiinni haapioon.
varvi
vastakäännös     venda, staagi, kääntyminen luovittaessa vastatuulen kautta 
watch      vahti
venda      vastakäännös, To stay, to Tack (eng), stagvända (swe)
Kuin alus tuulen suunnan puolitse käännetään yhdeltä puukilta toiselle. Alus makaa yhdelle puukille 6 träkiä tuulen suunnasta, ja tulee niin muodoin, kääntäyessä staakin ylitse, nousemaan eli luuvaamaan mainitut 6 träkiä, tullakseen päin tuuleen, josta se taas pudottaa eli falaa 6 träkiä, tullakseen toiselle puukille piilivinniä maakaamaan. Staagin ylitse kääntäissä annetaan seuraavaiset käsky-sanat:
Klaarit kääntämään! Paikoillanne! Valmiina kääntämään! Ready a-bout! Lear to go a-bout! (eng), Po mestam! (rus), Klar att vända! (swe)
Sillä ensimmäisellä käskyllä menee joka mies paikalleen käännöstä varten, ja ovat valmiina prasteja, skuuteja, puliinoja ja halsseja tarveta myöden viiraamaan tahi haalaamaan.
Ruori leehen!, ror i lä! Helm a lee! Ruder in Lee!
Sillä käskyllä kääntävät ruorimiehet ruoria vähitellen leen puolelle, ja kuin alus alkaa nousta eli luuvata tuuleen päin, käsketään;
Viiratkaa staagseilin skuutit! Staagseilin skuutit irti! To veer Stay-sails sheet! (eng), Stagseil Schoten abfieren. (ger) Fira af stasegelskoten! (swe)
Sillä käskyllä viirataan kaikki keulimmaisten stagseilien skuutit, fokka-skuutti ja kaikki keulimmaisten raaka-purjeitten puliinat. Kun keula purjeet alkavat liepehtiä, käsketään;
Halsit ylös! Up tacks! Rise the tacks!
Sen käskyn mukaan löysätään fokan ja ison seilin halsit ja skuutit,ja näitten seilien ala-nurkat giikataan vähäisen ylös; paarlasti-taljat löysätään entisen luuvartin puolelta ja siirretään märssy-väeltä märsyn perä-kulmalle, ja miehet ovat klaarina perä-prasseissa. Kun mesaani alkaa liepehtiä ja alus on kerjennyt päin tuuleen, seuraa käsky;
Perä-puliinat irti! Main top-sail bow linen loos! Let go main top-sail bow line! Run up the main top sail bowline!, Loss akterbolinerne! (swe)
Sen käskyn mukaan prassataan kaikki perä-purjeet toiselle halssille; paarlasti-taljat haalatan jännelleen; plintta-trissa haalataan paikoilleen, ja perä-purjeitten puliinat haalataan jännelleen; ja kuin iso märssy-seili alkaa täytyä, käsketään:
Prassatkaa keula-purjeet! To brace about fore!
Sen käskyn annettua prassataan kaikki keula-purjeet toiselle halssille, ja niin pian kuin nämä purjeet alkavat täyttyä, niin tulee käskettäväksi:
Haalatkaa keulimmaiset skuutit! To trim all sharp! Skärp för! (swe)
(Stjerncreutz 1863, 344-346)
        Monilla perinteisillä veneillä ja laivoilla ei voinut tehdä 
        vendaa, koska aluksen nousukulma ei kaikissa oloissa ollut 
        siihen riittävä. Tällöin käännös täytyy tehdä jiipin kautta.

venehaka    puoshaka 
venepeitto   veneen talvisäilytyksessä käytettävä suojapeitto
vesi      vatten water
        alkulähde, kosminen lähde 
Kosminen lähde löytyi Orionista
Orionin tähdistössä on havaittu valtaisa kaasupilvi, joka sylkee ympärilleen suunnattomia määriä vesihöyryä. Vaaleanpunaiselta tähdeltä näyttävän kohteen on todettu koostuvan useista tähdistä, joita kaasupilvi ympäröi. Se sijaitsee 1 500 valovuoden päässä maapallosta. Pilvi syytää ympärilleen vesimäärän, joka täyttäisi maapallon valtameret 60 kertaa päivässä. Kosmisen lähteen uskotaan auttavan ymmärtämään, mistä myös oman aurinkokuntamme vesi on peräisin. (Yle teksti-tv toukokuu-1998)
vesikello    "...vesikellossa valuva vesi hoputtaa heitä..." 
        (Plato: Theaitetos 172 d). 
        vrt. aika, kello ja kronometri
vesilinja    vesilinjan pituus, vrt. runkonopeus 
Whitbread    Maailmanympäri kilpapurjehdus, lähtenyt perinteisesti 
        Lontoosta. 1997/8 kisan voittaja taisi olla Ef Language 
        vene.
vihellys    kaksi vihellystä=koko vahti kannelle, kolme vihellystä=kaikki 
        kannelle
viilarit    hvilor, fendarit, korkfändarit, lepuuttajat
        "Purje-vaatteesta ommellut ja triivillä täytetyt,
        monenmuotoiset, niinkuin ymmyrkäiset, nelisnurkkaiset ja
        sydämmmenmuotoiset, pienet lituskaiset tyynyt eli pielet,
        jotka riippuvat liinoistaan veneen laidan ulkopuolella ja
        siten estävät parrasten ja laitain loukkaumasta ja
        hierauntumasta möljää tahi aluksen kylkeä vasten."
        (Stjerncreutz 1863) 

vimppeli    windex, tuulensuunnan ja luovikulman osoitin 
vinssi     winch (en), kapestan (cs)
        köysirumpu, jonka avulla vääntö- ja 
        vetovoima moninkertaistetaan.
vinssinvapauttaja köysilukko ennen vinssiä 
vintturi    yleensä purjeveen jalusvintturit ovat
        pystyrumpukäsivinttureita
virsari     purjeet kirjan näköisesti täys myötiksessä molemmin 
        puolin mastoa.
virsikirja   butterfly, keulapurjeen jalustaminen myötätuulessa 
        isopurjeen vastakkaiselle puolelle.
viskain     äyskäri, veneen tyhjennykseen käytettävä astia 
visseli     äänimerkinantolaite
viulustaagi   maston yläosan tukistaagi 
viulut     Lightningin mastossa oli aikanaan kahdet saalingit. 
        Toppi oli vahvistettu viuluvanteilla. Niiden saalingeista 
        käytettiin nimitystä viulut.
vmc
vmg       velocity made good
        Tavoitteeseen vievä nopeus.
        The speed you are travelling in the direction of the 
        destination.
vuoksi     nousuvesi
        Kuun ja aurngon vaikutus vedenkorkeuteen etenkin
        valtamerillä.
vyyhdetä    koilata
väliaine    
        Lienee peräisin fysiikasta, esim "väliaineen vastus" on kitkaan
        verrattava fysiikan termi. Väliaineen ominaisuudet ja sen vastus 
        ovat oleellisia aina kun liikutaan nesteen tai/ja kaasun sisällä. 
        Väliaine on siis se neste tai kaasu, jonka sisällä tai pinnalla 
        liike tapahtuu.
välikeulaharus babystaagi 
väylingit   väyliinat, mastoon johtavat tikkaat


W        west
        länsi, lääne


Y
yksityyppivene yksityyppinen tarkoittaa nimensä mukaisesti täsmälleen 
        samanlaisia veneitä, eroavuuksia vain toleranssitaulukkojen 
        sallimissa vaihteluväleissä. Erotuksena suunnittelu- eli
        konstruktiotyyppisistä veneistä, joissa on keskenään yleensä 
        pieniä eroavuuksia.
ylägaija    ylösvedin, spinaakkeeripuomin kannatin
ylähanka    luuvartti, tuulenpuoli
ylävantti   maston huipusta tai sen läheltä kannelle ulottuva vantti


Ä

ämmänkäännös, akankäännös 
        > käännös
        Jiippi vendan kautta. Eli kun lenssillä halutaan jiipata, 
        ja ei tehdäkään suoraan jiippiä (vaihdeta halssia), vaan 
        nostetaankin ylös tuuleen ja tehdään venda, josta taas 
        lasketaan lenssiin, mutta nyt ollaan toisella halssilla, 
        mikä oli tavoitekin. Ämmänkäännös usein tehdään turvallisuus- 
        tai mukavuussyistä, jos varsinaisen jiipin tekeminen on 
        hankalaa, vaikeaa tai vaarallista (säähän, alukseen tai 
        miehistöön liittyvien) olosuhteiden takia.

        Monilla perinteisillä veneillä ja laivoilla ei voinut tehdä 
        kuin näitä "ämmänkäännöksiä".

äyskäri        kauha jolla tyhjentää vene vedestä


Z
zenit (arab.)  zeniitti, ylikohta, avomerimerenkulussa ja 
        tähtinavigoinnissa käytetty käsite, joka ilmaisee 
        tähtitaivaan huippua. 
        Taivaanlaen korkein paikka, luotiviivan leikkauspiste
        taivaanlaella suoraan ylöspäin. vrt. nadiiri
Zulu      GMTOlen askarrellut hissuksiin tätä pientä purjehdussanastoa. Ota osaa niin saadaan tästä parempi. Jos sinulla on täydennyksiä, parannuksia, palautetta niin lähetä minulle viesti (e-mail: pekka.kuittinen@uta.fi). Sanasto on webissä url: www.uta.fi/~fipeku/skigla.htm Kiitos kaikille osallistuneille!

Sanaston muodostamiseen olen saanut apua purjehtijatutuiltani, kiitos heille. Kirjallisina lähteinä on ollut mm:
Boken om havet (1950). Stockholm: Sohlmans.
Ehrensvärd, Ulla (1995). Mare Balticum : 2000 vuotta Itämeren historiaa.
Eklund, Holker (1978). Merenkulkualan sanakirja = Sjöfartslexikon = Maritime dictionary : englanti-suomi-ruotsi = engelska-finska-svenska = English-Finnish-Swedish. Helsinki: Otava. 951-1-04617-9.
Englantilais-suomalais-ruotsalais-saksalainen merisanasto (1931). J.J. Mikkola toim. Porvoo: Wsoy.
Encyclopaedia britannica
Henriksson, Alf (1997). Antiikin tarinoita 1-2. Porvoo: Wsoy.
Hämeen-Anttila, Väinö (1913). Merillä : arkielämää suomalaisessa purjelaivassa. Helsinki: Otava.
Kannari, Maija (1997). Tytärsaari, Meienmaa. Helsinkin: Ers. (m)
Lisävihko Elias Lönnrotin suomalais-ruotsalaiseen sanakirjaan (1886). Toim. A.H. Kallio. Helsingfors: SKS.
Meren kirja : merenkäytön harrastajien tieto- ja hakuteos (1950). Matti Kanto toim. Porvoo: Wsoy.
Kaukiainen, Yrjö (1998). Laiva Toivo, Oulu. Helsinki: SKS.
Merenkulun oppikirja (1927). Herman Korsström toim. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino.
Meri, Lennart (1983). Hopeanvalkea : matka menneeseen oppaina aurinko, fantasia ja folklore. Jyväskylä: Gummerus.
Navis Fennica : Suomen merenkulun historia (1995). osa 4. toim. Erkki Riimala. isbn: 951-0-18912-X. Porvoo: Wsoy.
Platon teokset.
Sivistysanakirja (1960). Lauri Hendell-Auterinen ja Mauno Jääskeläinen toim. Helsinki: Otava.
Sjölags- och seglations-lexicon (1816). Författadt af J. E. Ringström. Stockholm: Marquardska Tryckeriet.
Stjerncreutz, Albin (1863). Suomalainen meri-sanakirja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seura. Uusi painos: 1982. Isbn: 951-717-286-9.
Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja (1992). Helsinki: SKS.
Walli, A. I. (1953). Moottorivene. Porvoo: Wsoy.
Veneilysanasto (1992). Espoo : Vakuutusyhtiöiden venevahinkotoimikunta. 2. korj. p. 1998.
Wsoy cd-Facta 1996.

Pekka Kuittinen 1998
pekka.kuittinen@uta.fi

Aallonkorkeudet http://www.fimr.fi/fi/itamerinyt/aallonkorkeus.html
Majakka - Kotkan merikirjasto
Majakka - Merialan sanakirjoja - Maritime Dictionaries
Säätiedotus merenkulkijoille - ITL
Lääne-Eesti saarestiku sadamad - Tallinast Liivi Laheni http://www.teetormaja.ee/users/renza/Sadamad/
Lohusalu sadam www.ee/lohusalu
Eesti www.estonia.org

URN:NBN:fi-fe19981231