Tapio Salminen
publications

For published and post-production online copies of some of my work see my web page in Academia.edu.

1990

1991

1992

1993
1994
 • Tapio Salminen, Dateringen av några urkunder rörande Kastelholm och Raseborg. Historisk Tidskrift för Finland 79 (1994), 631-641. (Dating of Certain Letters from the Castles of Kastelholm and Raseborg in the Early 15th Century).
1995
1996
 • Tapio Salminen, "Jumalan ystävät ja koko maailman viholliset". Merirosvous, kaapparitoiminta ja vitaliaanit keskiajan itämerellä.Kuokkavieraiden Pidot. Toim. Jarmo Peltola & Pirjo Markkola. Vastapaino, Tampere 1996, 181-204. (Piracy, Privateers and Marginality in the Baltic Sea at the Turn of the 14th Century).
1997
 • Tapio Salminen, Pohjanmaan tiet ja tieverkko vuoteen 1635. Pohjanmaan kautta - Via Österbotten. Tiet ja tieliikenne Pohjanmaalla keskiajalta 1990-luvulle - Vägar och vägtrafik i Österbotten från medeltiden till 1990-talet. Toim./Red. Timo Haavisto. Tiemuseon julkaisuja - Vägmuseets publikationer 15. Jyväskylä 1997.(Roads and Road Maintenance in Ostrobothnia from the prehistorical times to the year 1635).
 • Tapio Salminen, Multilinguality and Written Correspondence in the Late Medieval Northern Baltics - Reflections of Literacy and Language in the Communication between the Council of Reval and the Finnish Bailiffs. Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes. Band 2, Heft 1. (1997), 151-162.
1998
 • Tapio Salminen, Ylä-Satakunnan hallinto unioniajalla (1397-1521). Tyrvään seutu Suomusjärven kulttuurista uuden ajan alkuun. Tyrväässä tutkittua I. Tyrvään kotiseutumuseon julkaisuja LXXVIII. Vammala 1998. (The Administration of the Province of Satakunta during the Scandinavian Union of 1397-1521).
 • Tapio Salminen, Tidigare okända medeltida brev från Finland i Revals stadsarkiv. Historisk Tidskrift för Finland 83 (1998), 453-470. (Previously unknown medieval letters from Finland in the Tallinn City Archives).
 • Tapio Salminen, In the Pope’s Clothes: Legatine Representation and Apostolical Insignia in High Medieval Europe. Roma, magistra mundi, Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l’occasion de son 75E anniversaire. FIDEM. Louvain-la-Neuve 1998, s. 339-354.
1999
 • 5 articles in: Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Tuhat vuotta teitä, kaksisataa vuotta tielaitosta 1. Toim. Tapani Mauranen. Helsinki 1999.
  • Tapio Salminen, Hansa ja hansakauppiaat, s. 58-59.
  • Tapio Salminen, Suuri Rantatie, s. 68-69.
  • Tapio Salminen, Tallinna, Itämeri ja Suomi, s. 110-111.
  • Tapio Salminen, Jaakko Teitin luettelo, s. 139-141.
  • Tapio Salminen, Nousia Venäläinen ja taivaltie Käkisalmesta Ouluun, s. 242-243.
 • Tapio Salminen, Suomen keskiaikainen rälssi. Tampereen seudun sukututkimusseura ry, vuosikirja XX:2. Tampere 1999, s. 16-22. (Medieval nobility in Finland).
 • Tapio Salminen, Finland, Tallinn and the Hanseatic League – Foreign Trade and the Orientation of Roads in Medieval Finland. Traffic, Needs, Roads; Perspectives on the Past, Present and Future of Roads in Finland and the Baltic Area. Toim. Tapani Mauranen. Helsinki 1999, 29-37.
2000
 • Tapio Salminen, Kirkollinen organisaatio ja maallinen valta keskiajan Hämeessä ja Satakunnassa. Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeesssä ja Satakunnassa. Toim. Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi ja Christian Krötzl. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Tampereen museot 2000, 43-50. (The Administration of Church and Crown in the medieval Häme and Satakunta).
2001
 • Sari Viertiö, Anne Rihtniemi-Rauh, Tapio Salminen, Janne Lampolahti, Ulvila maisemassa. Ulvilan kaupunki ja Satakuntaliitto, Tampere 2000, 17-52. (Ulvila landscape. An inventory of historical maps concerning the medieval town of Ulvila and its site in the later days).
 • Tampere XI tutkimuksia ja kuvauksia. Toim. Tapio Salminen, Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVI. Tampere 2001.
 • Tapio Salminen, Valta ja hallinto uuden ajan alun Suomessa. Tampere XI tutkimuksia ja kuvauksia. Toim. Tapio Salminen, Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVI. Tampere 2001.
 • Tapio Salminen, Mit Schrift und Mund: Schriftlichkeit in die Kommunikation des Revaler Rats Von Stadtschreiber Hermannus bis Joachim Muter (1374-1456). In: Die Stadt im europäischen Nordosten: Kulturbeziehungen vom Lübischen Recht bis zur Aufklärung. Hrsg von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner. Veröffentlichungen der Aue Stiftung 12. Helsinki und Lübeck 2001, 153-168.
2002
2003
 • Tapio Salminen, Dominikaanit - Tallinna, Viipuri ja Turku. Dominicans in Tallinn, Viipuri and Turku. Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella keskiajalla - Dominicans in Finland and around the Baltic Sea during the Middle Ages. Turun maakuntamuseo - Turku Provincial Museum, Raportteja - Report 18. Saarijärvi 2003, 37-56.
 • Tapio Salminen, Unknown Hands, Trusted Men. Professional Writing in Finnish Medieval Town Administration. Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Ed. by Marjaana Niemi & Ville Vuolanto. Studia Fennica Historica 6. Finnish Literature Society, Helsinki 2003, 99-120.
 • Tapio Salminen, Bomhower, Hans (Revalian merchant, died ca. 1496). Suomen Kansallisbiografia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003, 711-712.
 • Tapio Salminen, Dock, Klaus (merchant-mercenary-privateer-pirate in early 15th century Gulf of Finland). Suomen Kansallisbiografia 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003, 392-394.
 • Tapio Salminen, Depenbeke, Fredrik (Revalian merchant with Finnish contacts 1435-1470). Suomen Kansallisbiografia 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003, 368-369.
2004
 • Tapio Salminen, Heide, Diedrich up der (Burgermeister in Turku and Councellor in Reval, ca. 1420-45). Suomen Kansallisbiografia 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004, 634-635.
 • Tapio Salminen, Rescripta gratis? Professional writing in the administration of late medieval merchant cities in the Baltic Sea Area. In: Detlef Kattinger, Jens E. Olesen, Horst Wernicke (Eds), Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa 1100-1600: Einflussnahme, Rezeption, Wandel. Culture Clash or Compromise: Europeanisation of the Area of the Baltic Sea 1100-1400, 8. Schwerin, T. Helms, 2004.

2005

2006
 • Tapio Salminen, The earliest Missives and Missivebooks of the Council of Reval - Some Remarks on the Management of Information in Fourteenth Century Town Administration. In: Vervaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten. Hrsg. von Jürgen Sarnowsky. Hansische Studien XVI. Hansische Geschichtsverein. Porta Alba Verlag, Trier, 2006, 123-134.
 • Tapio Salminen, Aspects on Multilinguality in Late Medieval Livonia and Finland. In: Einfluss, Vorbilder, Zweilfel. Studien zu den Finnisch-Deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis zum Kalten Krieg. Hrsg. von Vesa Vares. 6. Deutsch-finnisches Historikerseminar in Tampere 27.31.3.2003. Institut für Geschichte, Tampere Universität, Publikationen 20. Tampere 2006, 15-22.
 • Tapio Salminen, Liikkeellä maailmalla ja Hallinnon arki. Arjen historia 1. Toim. Anssi Mäkinen et al. WSOY, Porvoo 2006, 152-173, 252-271.
 • Tapio Salminen, Osten, Tideke von (Revalian merchant, ca 1409-34). Suomen Kansallisbiografia 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006, 380-381.
 • Tapio Salminen, Rosendal, Wulfard (Burgermeister in Turku and burgher in Reval, died ca. 1411). Suomen Kansallisbiografia 8. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006, 360-361.
2007
 • Tapio Salminen, Joki ja sen väki. Kokemäen ja Harjavallan historia jääkaudesta 1860-luvulle. Kokemäen ja Harjavallan historia I:1. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat. Gummerus, Jyväskylä 2007. 701 s. (History of Kokemäki and Harjavalta)
 • Tapio Salminen - Tuula Hockman, Kokemäen ja Harjavallan talonhaltijat vuoteen 1900, torpat 1891-1900 sekä papisto ennen vuotta 1870. Kokemäen ja Harjavallan historia I:2. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat. Gummerus, Jyväskylä 2007, 130-162.

2008

2009
 • Tapio Salminen, Kokemäen käsikirjakoodeksi F1 (1548-1549). Näkökulmia reformaatiokauden kirkkokäsikirjasidoksen paikalliseen käyttöhistoriaan ja ajoitusmahdollisuuksiin. Suomen kirkkohistoriallisen seuran Vuosikirja 98 (2008), 21-45. (Kokemäki Manual F1, 1548-49. Aspects on the local use of an ecclesiastical manual of reformation period Finland and the dating of its glosses. Der Handbuchkodex von Kokemäki F1, 1548-1549. Zu Gebrauch, Geschichte und Datierungsmöglichkeiten von Handbuchkodexen der Reformationszeit).
 • Tapio Salminen, Kokemäen linna, Aborch ja Vreghdenborch - lähteiden ja tutkimuksen uudelleenarviointi. Suomen Museo 2008 (115. vuosikerta). Toim. Tuukka Talvio. Suomen Muinaismuistoyhdistys, Helsinki 2009, 21-82. Summary: Kumo castle, Aborch and Vreghdenborch - sources and past scholarship, a revision with English Summary.

2010

2011

 • Tapio Salminen, Suomen "pienet" kaupungit keskiajalla? - Keskiajan kaupunkien tutkimuksesta Suomessa sekä Ulvilan ja Rauman keskiajan erityispiirteistä ja mahdollisuuksista. Satakunta XXVIII Kotiseutututkimuksia. Kauppa ja kaupungit Satakunnassa. Porin Raatihuoneella 5. huhtikuuta 2008 pidetyt seminaarin esitelmät. Toim. Jorma Ahvenainen. Satakunnan Historiallinen Seura. Satakunnan Painotuote OY, Kokemäki 2001, s. 8-63. (Medieval towns in Finland - Current status and possible developments of future research especially concerning Ulvila and Rauma. With English Summary).
 • Tapio Salminen, Fishing with Monks - Padise Abbey and the River Vantaanjoki from 1351-1429. In: Marjo Poutanen (Ed.), Colonists on the Shores of the Gulf of Finland: Medieval Settlement in the Coastal Regions of Estonia and Finland. Vantaa City Museum Publications, 22. Vantaan Kaupunginmuseo, Lahti, 2011, p. 37–64.
 • Tapio Salminen, Tammerkosken keskiaika. In: Tammerkosken kaupunki. Toim. Mari Lind, Kimmo Antila ja Antti Liuttunen. Tampereen museoiden julkaisuja 115. Tampereen museot, Tampere 2011, s. 18–33.
 • Tapio Salminen, Sota ja sodankäynti Suomessa myöhäiskeskiajalla. Teoksessa: Suomalaisen sotilaan historia, ristiretkistä rauhanturvaamiseen. Karttakeskus, Saarijärvi 2011. s. 22–39.

2012

 • Tapio Salminen, Uusmaalaisten Tallinnanperinnöt 1350-1560 - Uusimalaste Tallinna-pärandused 1350.-1560. aastal. Teoksessa: Erki Russow (Toim.), Padise ja Vantaa: Keskiaja sild Padise ja Vantaa vahel - Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. Padise Vallavalitsus ja Vantaan kaupunki/historiatoimikunta, Tallinn 2012, s. 183–257.
 • Tapio Salminen, The Medieval Holdings of the Tallinn City Archives and the Study of the Finnish Middle Ages. Some Remarks on Early Finnish Contacts with the Ratsarchiv. In: Lea Köiv and Peep Pillak (Hrsg./Eds.) Die Archiven Estlands im europäischen Kontext. Vorträge der Konferenz im Tallinner Stadtarchiv vom 15. bis zum 16 September 2005/Estonian Arcives in the European Context. Papers of the Conference in the Tallinn City Archives on September 15-16, 2005. Verein Estnischer Archivare/Estonian Society of Archivists, Tallinn 2012, pp. 156–170.

2013

 • Tapio Salminen, Sinne ja takaisin - maantiet, kulkureitit ja liikkuminen Suomessa ja Suomesta Eurooppaan keskiajalla. Teoksessa: Katajala-Peltomaa Sari, Krötzl Christian, Meriluoto-Jaakkola Marjo (toim.) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla: kun maailma aukeni. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 1399. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2014, s. 201–218.

2014

 • Tapio Salminen, Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Vantaa: Vantaan kaupunki, 2013, 648 s .
 • Tapio Salminen, Kokema ja Kuumo - Kokemäen ja Kokemäenjoen vanhat nimet. Teoksessa Heikkilä Suvi (toim.), Virtaa läpi vainioiden: Kokemäenjoki Satakunnan historiassa. Satakunta 30. Harjavalta: Satakunnan Historiallinen Seura, 2014, s. 115-136..

2015

 • Tapio Salminen, Medeltiden i Vanda och Helsinga socken. Vanda Stad, 2015, 648 s.
 • Tapio Salminen, Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Helsingin pitäjä – Vantaa, Helsinge – Vanda 2016. Vantaa Seuran vuosikirja. Vantaa-seura – Vandasällskapet ry. Porvoo 2015, s. 68–77

2016

 • Tapio Salminen, Obscure Hands – Trusted Men. Textualization, the Office of the City Scribe and the Written Management of Information and Communication of the Council of Reval (Tallinn) before 1460. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, Historia, 2016. (http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-17340).

back