musescore käyttöopas logo
 

Aloitus – nuottipohja

Uuden nuottidokumentin eli partituuri luominen

MuseScoressa uuden nuottidokumentin eli partituurin (engl. Score) tekeminen aloitetaan luomalla ensin nuottipohja, johon asetetaan kappaleen nimi, soittimet, sävellaji ja muuta partituuriin kuuluvaa. Uusi nuottipohja voidaan tehdä pikakomennoilla cmd + N (Mac) tai ctrl + N (Win) tai valitsemalla pudotusvalikosta: Tiedosto/Uusi. Komennon jälkeen avautuu ”Luo uusi partituuri” –ikkuna (Kuva 1).

uusi parituuri nimen antaminen
Kuva 1. Partituurin tietojen syöttäminen

Kirjoita ikkunassa näkyviin eri kenttiin tietoja partituurista. Jos et vielä tässä vaiheessa tiedä esimerkiksi kappaleen nimeä, ei se haittaa, sillä kaikki tiedot voidaan lisätä myöhemminkin.

Ikkunan alalaidassa on valintapainike, jolla voit valita sen, luoko MuseScore uuden dokumentin tyhjästä vai käytetäänkö valmiita mallipohjia. Valitaan tällä kertaa "Luo partituuri tyhjästä". Tässä vaihtoehdossa kaikki soittimet valitaan itse. Klikkaa tämän jälkeen Seuraava > -painiketta ikkunan alalaidassa, joka avaa uuden ikkunan.

Soitinten eli insturmenttien lisääminen parituuriin

Seuraavassa ikkunassa partituuriin valitaan soittimet. Valinta-ikkuna (Kuva 2) jakautuu kolmeen osaan. Vasemmassa laidassa on esitelty eri soitinryhmät, joiden edessä olevaa pientä nuolenpäätä klikkaamalla saadaan näkyviin ryhmään kuuluvat soittimet ja niihin liittyvät tyypillisimmät nuottiviivastot. Ikkunan keskellä olevilla painikkeilla lisätään ja poistetaan soittimia sekä muutetaan soittimien järjestystä partituurissa. Ikkunan oikeassa laidassa näkyvät ne soittimet, jotka on lisätty partituuriin.

Soittimen lisääminen tapahtuu näin: klikkaa ikkunan vasemmassa laidassa olevan soitinryhmän kohdalla olevaa nuolenpäätä. Tämän jälkeen saat näkyviin tähän ryhmään kuuluvat soittimet. Klikkaa soitinta, jonka haluat lisätä partituuriin. Paina keskellä olevaa Lisää-painiketta. Tee sama muille soittimille. Jos onnistuit, pitäisi lisätty soitin ilmestyä oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.

partituurin soittimien lisääminen
Kuva 2. Soitinten asettaminen partituuriin.

Soitinten järjestyksen muuttaminen partituurissa tapahtuu siten, että klikkaa ensin sitä soitinta oikeanpuoleisessa sarakkeessa, jonka paikkaa haluat muuttaa. Paina sen jälkeen keskellä olevista painikkeista joko ylös tai alas (Kuva 3).

Luo uusi parituuri - soittimien siirtäminen
Kuva 3. Soittimien paikan vaihtaminen partituurissa.

Partituurin sävellajin valitseminen

Kun olet asettanut kaikki soittimet, klikkaa Seuraava-painiketta. Tämän jälkeen ilmestyy ikkuna, jossa valitaan kappaleen sävellaji (Kuva 4). Valitse valikoista haluamasi ja klikkaa jälleen Seuraava-painiketta.

Luo uusi partituuri - sävellajin valinta
Kuva 4. Valitse sävelajimerkintä

Partituurin tahtilajin asettaminen

Seuraavassa ikkunassa (Kuva 5) - Luo tahtilajimerkintä - valitaan kappaleen tahtiosoitus sekä kohotahti. Voit myös antaa tässä vaiheessa kappaleen tahtien lukumäärän. Tahteja voi syöttää myöhemminkin missä vaiheessa tahansa. Ikkunassa määritellään myös kohotahdin pituus. Kuvassa olen asettanut kohotahdin pituudeksi 1/4 tahdin. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän tahtiin ei voi lisätä nuotteja kuin 1/4 nuotin verran.

Luo uusi partituuri - tahtilajin asettaminen
Kuva 5. Tahtilajin ja kohotahdin asettaminen.

Valmis nuottipohja

Kun olet asettanut tahtilajit ja kohotahdit, klikkaa ikkunan alalaidassa olevaa Viimeistele-painiketta. Nuottidokumentin eli uuden partituurin pitäisi nyt näyttää tältä (kuva 6):

Valmis partituurin pohja
Kuva 6. Valmis nuottipohja.

Seuraavaksi aloitetaan nuottien syöttäminen. Siirry seuraavaan oppituntiin tästä: Nuottien syöttö.

Vinkit

Jos haluat tehdä vain yhden nuottiviivaston, jossa on G-avain valitse aloituksessa soittimeksi: Vocals /Voice.

Siirry seuraavalle oppitunnille: Nuottien syöttö.