Käyttämäni laitteistoMitä kuului?Ääninäytteitä kuulluista asemistaRadioasemilta saatuja vastauksiaMitä on DX-kuuntelu?
 
Tässä osiossa
DX-kuuntelussa käytettyä terminologiaa

DX-kuuntelussa kuten useimmissa harrastuksissa on jonkin verran omaa erikoissanastoa, jota harrastajat käyttävät yleisesti vanhasta tottumuksesta ajattelematta, ettei kyseinen terminologia välttämättä ole tuttua harrastetta tuntemattomalle. Seuraavassa on yritetty selkeyttää joitakin näilläkin sivuilla esiintyviä termejä. Pääpaino on sivujen pääteemaan eli ULA-DX-kuunteluun liittyvässä sanastossa.

Es-keli eli Sporadinen E
Sporadinen E eli Es-keli on ULA- ja TV-DX-kuuntelun käyttökelpoisin kelimuoto ja tarjoaa kuultavaksi enemmän asemia kuin mikään muu radiokelimuoto. Es-kelien aikana ULA-taajuiset radioaallot heijastuvat ionosfääriin 90-120km korkeudelle muodostuvista ionisoivista pilvistä, joita esiintyy lähinnä kesäkuukausina toukokuusta elokuuhun. Tavallisimmin asemat kuuluvat 1300-2600 kilometrin etäisyydelta, mutta myös lyhemmät ja huomattavasti pidemmät, aina 4000 kilometriin ulottuvat, "Es-hypyt" ovat mahdollisia. Näin Suomessa on mahdollista kuulla Es-keleillä kaikki Euroopan maat. Signaalinvoimakkuudet ovat Es-keleillä usein paikallisradiotasoa ja näin myös asemien RDS-koodit tulevat helposti näkyviin. Es-signaaleille ominaista on nopea signaalitasojen vaihtelu. Asema saattaa kuulua hetken erinomaisesti mutta hävitä sitten muutamassa sekunnissa kohinaan.

Tarkempi selvitys Es-kelimuodosta http://www.sci.fi/~fmbb/fm/es.htm

Id, idi, idata
Identification, asemakuulutus. Asema "idaa" kun se ilmoittaa nimensä. "Täällä Suomen Yleisradio", "This is London. You are listening to BBC World Service", "Ici Paris, Radio France Internationale", "Inilah Radio Republik Indonesia", "Esta es Radio Argentina al Exterior", "Huna Tehran saut al-gumhuriyati-l-islamiyya fi l-Iran". ULA-asemat voidaan usein tunnistaa RDS-koodin perusteella, mutta vanhan DX-kuuntelun periaatteen mukaan asema 100% varmasti tunnistettu vasta kun on kuultu sen asemakuulutus eli idi.

Kelit
Radiokelit. Kuuluvuusolosuhteet. Kuten säähän, myös radioasemien kuuluvuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Tärkeimpänä radiokeleihin vaikuttavana tekijänä on auringon aktiivisuus ja siitä johtuvat ylemmän ilmakehän häiriöt. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että häiriöt auringossa haittaavat radioaaltojen etenemistä matalilla radiotaajuuksilla, kuten keskipitkillä aalloilla. Korkeilla taajuuksilla kuten ULA-alueella auringon aktiivisuus taas saattaa aiheuttaa mielenkiintoisia ilmiöitä kuten ns. aurora tai aurora-Es-keliä.
Katso myös Es-keli ja tropo-keli.

Pedition, peditsu
Kuunteluretki. Parempien kuuluvuusolosuhteiden ja antennimaastojen takia DX-kuuntelijat tekevät usein kuunteluretkiä. Harvinaisia keskiaaltoasemia metsästävät suuntaavat yleensä Lappiin pimeimpänä vuodenaikana.

RDS eli Radio Data System
RDS eli Radio Data System tarkoittaa ULA-radioaseman signaalin mukana lähetettävää digitaalista informaatiolähetettä, joka sisältää erilaisia kenttiä, joiden perusteella RDS-vastaanotin pystyy mm. tunnistamaan kuunneltavan aseman. RDS-radion näytöllä näkyvä aseman nimi saadaan RDS:n PS eli Programme Service kentästä, joka 8 merkkiä pitkä. RDS-koodien avulla myös kaukainen ulkomainen asema voidaan Es-keleillä tunnistaa nopeasti.

RDS-koodin kenttien selityksen löytyvät mm. Suomalaisten asemien RDS-listan lopusta.
Virallista informaatiota RDS-koodista löytyy RDS-consortiumin sivuilta.

Tropo-keli
Tropo on käyttökelpoinen kelimuoto alle tuhannen kilometrin etäisyydellä sijaitsevien mm. ruotsalaisten, baltialaisten ULA-asemien vastaanottoon. Tropo voidaan jakaa tavalliseen tropoon ja kanavoitumiseen eli super-tropoon. Tropokelejä esiintyy erityisesti pitkään kestävien korkeapaineiden aikana, jolloin lämpötila- ja kosteuserojen muodostama inversiokerros taivuttaa radioaaltoja voimakkaasti alaspäin. Tällöin pääsee etenemään tämän kerroksen ja maanpinnan välillä hyppyjä tehden. Tropokeleillä kaukaisten radioasemien signaalit voivat voimistustua jopa 20-30 desibeliä. Signaalitasot ovat kaukaisten asemien osalta tropokeleillä yleensä Es-kelejä pienemmät. Näin ollen tropokeleillä kuuluvat parhaiten voimakastehoiset asemat ja pienitehoisten asemien metsästyksessä korostuu kuuntelijan laitteiden ja erityisesti hyvien antennien merkitys.

Tarkempi selvitys tropo-kelimuodosta http://www.sci.fi/~fmbb/fm/tropo.htm

ULA-kuuntelu / FM-kuuntelu.
Rakkaalla harrastuksella on monta nimeä. Oikeaoppinen nimitys ultra lyhyillä radioaalloilla 87,5MHz - 108MHz toimivien radioasemien kuuntelulle on ULA-kuuntelu, mutta FM-kuuntelua käytetään yleisesti sen rinnalla. Vaikka kansan suussa puhutaan FM-aaltoalueesta, FM eli Frequency Modulation tarkoittaa itse asiassa ns. taajuusmoduloitua lähetelajia, jota ULA-alueella lähettävät radioasemat käyttävät. Muita lähetelajeja ovat mm. AM (amplitudimodulaatio), SSB ja CW eli morsetus.

osion pääsivulle Etusivulle