Jorin jutut / seitti

2010-luvullakin hyödyllistä luettavaa

Validoi sivusi
Mikä on validaattori? Mitä hyötyä siitä on? Mitä validaattori ei ole? Miksi sivut kannattaa aina validoida?
Paperinen lehti WWW-versioksi
Huomioita kerholehden tai vastaavan tyyppisen julkaisun paperiversion siirtämisestä seittiin, mm. sisällysluettelot, hakemistot, URLit ja TITLEt.
Title HTML-dokumentissa
Hyvä title on tärkeä osa sivua. Titlen ja sivulla olevien otsikoiden käyttötapa on erilainen.

Wanhaa historiallista tavaraa

Tyylisäännöstön piilotus Netscapelta
Kaksi tapaa piilottaa tyylisäännöstö tai sen osa niin, että Internet Explorer näkee sen, mutta Netscape ei.
Seittisivut, kaksitasoinen arviointi
Mielipiteitä seittisivuista, lähinnä pieniä mutta tärkeitä asioita. Ensimmäisen tason sivut pitäisi pystyä tekemään seittisivueditoreilla, toinen taso voi vaatia HTML:n kirjoittamista käsin.
Selainten virheitä
Kuvaus kolmesta sellaista selaimien virheestä, jotka olen huomannut itse sivuja tehdessäni.