Jorin jutut / Matlab

Tutustumiskierros Matlabiin
Matlab hyvin lyhyesti. Mitä sillä voi tehdä, miten lasketaan matriiseilla, piirretään ja tehdään oma funktio.
Matlabin ohjausrakenteet
Miten Matlabissa tehdään jotain ehdollisesti ja miten toistetaan joitain lauseita.