Jorin jutut / Unix/Linux

Työkaluajattelu ja varmuuskopiointi
Johdatus Unixien työkaluajatteluun. Esimerkkinä on säännöllinen kotihakemiston muuttuneiden tiedostojen varmuuskopiointi Linuxissa.
Linux ja tiedostojen oikeudet
Täysin kattava esitys tiedostojen oikeuksista Linuxissa. Pitkä teksti, jossa jokainen asia selitetään esimerkillä. (Toisella sivustolla)
Grep-komento ja säännölliset lausekkeet
Grep-komennon kaikki optiot selitettynä. Säännölliset lausekkeet esitetty osin kuvallisesti äärellisten automaattien avulla. Mukana myös perl-tyyliset säännöllisten lausekkeiden laajennukset.