Jukka Mikkonen

FT, tutkija
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Filosofia
33014 Tampereen yliopisto

jukka.mikkonen [at] uta.fi

Tutkimusintressit

Kirjallisuuden filosofia: fiktio, kuvittelu, kertomus, kognitio

Luonnonestetiikka, erit. metsän estetiikka

Valikoituja julkaisuja

Monografiat

Metsäpolun filosofiaa. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere 2017. Arvioita & esittelyjä: Länsi-Savo, Kulttuuricocktail, Huili, Agricola, Alue ja Ympäristö, Alusta!, Ympäristö ja Terveys, Yliopisto, Kiiltomato, Suomen Luonto, Terra.

The Cognitive Value of Philosophical Fiction. Bloomsbury, Lontoo 2013. Arvioita: NDPR, Philosophy and Literature.

Toimitetut teokset

Mimesis: filosofia, taide, yhteiskunta (Antti Salmisen kanssa). SoPhi, Jyväskylä 2017.

Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja (Antti Salmisen ja Joosen Järvenkylä kanssa). SKS, Helsinki 2012. Arvioita: Kiiltomato, Avain, Joutsen.

Artikkeleita

”The (Literary) Stories of Our Lives”. Hyväksytty julkaistavaksi teoksessa Garry L. Hagberg (toim.), Narrative and Self-Understanding: Between Literature and Philosophy. Palgrave Macmillan, Lontoo.

”On the Cognitive Value of Modernist Narratives”. Hyväksytty julkaistavaksi teoksessa Ricardo Miguel Alfonso (toim.), Modernist Narrative and Its Fictional Minds.

”Truth in Literature: The Problem of Knowledge and Insight Gained from Fiction”. Hyväksytty julkaistavaksi teoksessa Monika Fludernik & Marie-Laure Ryan (toim.), Narrative Factuality: A Handbook. De Gruyter, Berliini.

”Analytic Aesthetics”. Hyväksytty julkaistavaksi teoksessa Barry Stocker & Michael Mack (toim.), Palgrave Handbook of Philosophy and Literature. Palgrave Macmillan, Lontoo.

”Suomalaisten esteettiset metsäsuhteet”. Vuosilusto 2018.

”Knowledge, Imagination and Stories in the Aesthetic Experience of Forests”. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2018.

”Analytic Philosophy of Literature: Problems and Prospects”. Teoksessa Phil Gaydon & Andrea Selleri (toim.), Literary Studies and the Philosophy of Literature: New Interdisciplinary Directions. Palgrave Macmillan, Lontoo 2016.

”Elämän ja kirjallisuuden kertomuksista”, niin & näin 3/16.

”On Studying the Cognitive Value of Literature”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 73, No. 3 (2015).

”The Place for External Considerations in Reading Literary Fiction”. Teoksessa Alexander Bareis & Lene Nordrum (toim.), How to Make-Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts. De Gruyter, Berliini 2015.

”Fiction, Cognition, and Confusion”. Teoksessa Ananta Ch. Sukla (toim.), Fiction and Art: Explorations in Contemporary Theory. Bloomsbury, Lontoo 2015.

”Vähäsen metsäkokemuksen estetiikasta”, niin & näin 3/2014.

”Analyyttinen kirjallisuusfilosofia tänään ja huomenna”, Synteesi 3/2012.

”Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollisesta arvosta ja muodoista”. Teoksessa Antti Salminen, Jukka Mikkonen & Joose Järvenkylä (toim.), Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, ristiriitoja ja risteyksiä. SKS, Helsinki 2012.

”On the Body of Literary Persuasion”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2010.

”Sutrop on Literary Fiction-Making: Defending Currie”, Disputatio, Vol. III, No. 28 (2010).

”Literary Fictions as Utterances and Artworks”, Theoria, Vol. 76, No. 1 (2010).

”Truth-Claiming in Fiction: Towards a Poetics of Literary Assertion”, Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 38 (2009).

”Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as Conversation”, Contemporary Aesthetics, Vol. 7 (2009).

”Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus”, niin & näin 2/2009.

”Philosophical Fiction and the Act of Fiction-Making”, SATS: Nordic Journal of Philosophy, Vol. 9, No. 2 (2008).

Arvioita ja arvioesseitä

Derek Matravers, Fiction and Narrative. Notre Dame Philosophical Reviews, 29/xi/14.

Joshua Landy, How to Do Things with Fictions. Analysis, Vol. 73, No. 3 (2013).

Garry Hagberg & Walter Jost (toim.), Blackwell Companion to the Philosophy of Literature. Partial Answers, Vol. 11, No. 2 (2013).

Gregory Currie, Narratives & Narrators: A Philosophy of Stories. Mind, Vol. 121, No. 481 (2012).

Noël Carroll (toim.), The Aesthetics, Poetics, and Philosophy of Narrative. British Journal of Aesthetics, Vol. 52, No. 3 (2012).

Peter Lamarque, Philosophy of Literature. Philosophy and Literature, Vol. 33, No. 1 (2009).

Muuta

Täydellinen julkaisuluettelo
Academia.edu-profiili
PhilPapers-profiili

Sivu päivitetty viimeksi 28.I.2019