Jukka Mikkonen

FT, yliopistotutkija
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Filosofia
33014 Tampereen yliopisto

jukka.mikkonen [at] tuni.fi

Tutkimusintressit

Kirjallisuuden filosofia: fiktio, kuvittelu, kertomus, kognitio

Luonnonestetiikka, erit. metsän estetiikka

Tämänhetkinen tutkimus

Literature and Understanding: On Reading and Cognitive Value. Monografia. Osana Instrumental Narratives – The Limits of Storytelling and New Story-Critical Narrative Theory -konsortiota.

”Tavallista punaisempia auringonlaskuja”: ympäristöestetiikka murroksessa.

Valikoituja julkaisuja

Monografiat

Metsäpolun filosofiaa. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere 2017. Arvioita & esittelyjä: Länsi-Savo, Kulttuuricocktail, Huili, Agricola, Alue ja Ympäristö, Alusta!, Ympäristö ja Terveys, Yliopisto, Kiiltomato, Suomen Luonto, Terra.

The Cognitive Value of Philosophical Fiction. Bloomsbury, Lontoo 2013. Arvioita: NDPR, Philosophy and Literature.

Toimitetut teokset

Mimesis: filosofia, taide, yhteiskunta (Antti Salmisen kanssa). SoPhi, Jyväskylä 2017.

Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja (Antti Salmisen ja Joosen Järvenkylä kanssa). SKS, Helsinki 2012. Arvioita: Kiiltomato, Avain, Joutsen.

Artikkeleita

”Analytic Philosophy of Literature”. Ilmestyy teoksessa Piotr Stalmaszczyk (toim.), The Cambridge Handbook of Philosophy of Language. Cambridge University Press, Cambridge.

”The (Literary) Stories of Our Lives”. Ilmestyy teoksessa Garry L. Hagberg (toim.), Narrative and Self-Understanding: Between Literature and Philosophy. Palgrave Macmillan, Lontoo.

”On the Cognitive Value of Modernist Narratives”. Ilmestyy teoksessa Ricardo Miguel Alfonso (toim.), The Fictional Minds of Modernism: Narrative Cognition from Henry James to Christopher Isherwood. Bloomsbury, Lontoo.

”Truth in Literature: The Problem of Knowledge and Insight Gained from Fiction”. Ilmestyy teoksessa Monika Fludernik & Marie-Laure Ryan (toim.), Narrative Factuality: A Handbook. De Gruyter, Berliini.

”Analytic Aesthetics”. Teoksessa Barry Stocker & Michael Mack (toim.), The Palgrave Handbook of Philosophy and Literature. Palgrave Macmillan, Lontoo 2018.

”Suomalaisten esteettiset metsäsuhteet”. Vuosilusto 12, 2018.

”Knowledge, Imagination and Stories in the Aesthetic Experience of Forests”. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2018.

”Analytic Philosophy of Literature: Problems and Prospects”. Teoksessa Phil Gaydon & Andrea Selleri (toim.), Literary Studies and the Philosophy of Literature: New Interdisciplinary Directions. Palgrave Macmillan, Lontoo 2016.

”Elämän ja kirjallisuuden kertomuksista”, niin & näin 3/16.

”On Studying the Cognitive Value of Literature”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 73, No. 3 (2015).

”The Place for External Considerations in Reading Literary Fiction”. Teoksessa Alexander Bareis & Lene Nordrum (toim.), How to Make-Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts. De Gruyter, Berliini 2015.

”Fiction, Cognition, and Confusion”. Teoksessa Ananta Ch. Sukla (toim.), Fiction and Art: Explorations in Contemporary Theory. Bloomsbury, Lontoo 2015.

”Vähäsen metsäkokemuksen estetiikasta”, niin & näin 3/2014.

”Analyyttinen kirjallisuusfilosofia tänään ja huomenna”, Synteesi 3/2012.

”Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollisesta arvosta ja muodoista”. Teoksessa Antti Salminen, Jukka Mikkonen & Joose Järvenkylä (toim.), Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, ristiriitoja ja risteyksiä. SKS, Helsinki 2012.

”On the Body of Literary Persuasion”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2010.

”Sutrop on Literary Fiction-Making: Defending Currie”, Disputatio, Vol. III, No. 28 (2010).

”Literary Fictions as Utterances and Artworks”, Theoria, Vol. 76, No. 1 (2010).

”Truth-Claiming in Fiction: Towards a Poetics of Literary Assertion”, Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 38 (2009).

”Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as Conversation”, Contemporary Aesthetics, Vol. 7 (2009).

”Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus”, niin & näin 2/2009.

”Philosophical Fiction and the Act of Fiction-Making”, SATS: Nordic Journal of Philosophy, Vol. 9, No. 2 (2008).

Arvioita ja arvioesseitä

Derek Matravers, Fiction and Narrative. Notre Dame Philosophical Reviews, 29/xi/14.

Joshua Landy, How to Do Things with Fictions. Analysis, Vol. 73, No. 3 (2013).

Garry Hagberg & Walter Jost (toim.), Blackwell Companion to the Philosophy of Literature. Partial Answers, Vol. 11, No. 2 (2013).

Gregory Currie, Narratives & Narrators: A Philosophy of Stories. Mind, Vol. 121, No. 481 (2012).

Noël Carroll (toim.), The Aesthetics, Poetics, and Philosophy of Narrative. British Journal of Aesthetics, Vol. 52, No. 3 (2012).

Peter Lamarque, Philosophy of Literature. Philosophy and Literature, Vol. 33, No. 1 (2009).

Muuta

Täydellinen julkaisuluettelo
Academia.edu-profiili
PhilPapers-profiili

Sivu päivitetty viimeksi 4.X.2019