Jukka Pietiläisen julkaisut - Publications by Jukka Pietiläinen


Kymmenen tärkeintä Venäjän ja mediatutkimuksen alalta --
10 most important on Russia and media research

Pietiläinen, Jukka, Fomicheva, Irina & Resnianskaia, Liudmila: Changing Media Use in Russia. In Rosenholm, Arja, Nordenstreng, Kaarle & Trubina, Elena (eds.): Russian Mass Media and Changing Values. London: Routledge, 2010, 41-56.

Pietiläinen, Jukka & Dmitry Strovsky: Why Do Russians Support Censorship of the Media? Russian Journal of Communication, 3:1/2 (2010), 53-71.

Pietiläinen, Jukka: Media Use in Putin's Russia. Journal of Communist Studies and Transition Politics 24:3 (2008), 365-385.

Pietiläinen, Jukka: Foreign News and Foreign Trade. What Kind of Relationship? The International Communication Gazette 58:3 (2006), 217-228.

Pietiläinen, Jukka: From Participating to Informing. The Transition of Journalism in the Russian Regional Press. In Høyer, Svennik & Pöttker, Horst: Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Göteborg: Nordicom, 2005, 199-210.

Pietiläinen, Jukka: Media in the Life of Russians. In Melin, Harri (ed.): Social Structure, Public Space and Civil Society in Karelia. Helsinki: Kikimora, 2005, 99-116.

Pietiläinen, Jukka:  Miksi madridilainen on läheisempi kuin moskovalainen? Kaksi terroriuutista lehdistössä. Kosmopolis 35:2 (2005), 50-58.

Pietiläinen, Jukka: Russian Media System: Prospects for the Future. In Vartanova, Elena & Zassoursky, Yassen N. (ed.): Shaping Tomorrow's Media Systems. Moscow: Faculty of Journalism, 2004, 148-171.

Pietiläinen, Jukka: Media Audiences in a Russian Province. Nordicom-Review, 1/2003, 79-88 (article in pdf-form). Also published in Nordicom-Information, 25:3 (2003), 31-39.

Pietiläinen, Jukka: The Regional Newspaper in Post-Soviet Russia. Society, Press and Journalism in the Republic of Karelia 1985-2001. Tampere: Tampere University Press (Media Studies), 2002. Väitöskirja -- Doctoral dissertation -- Doktora disertacio. Lisätietoja -- More information -- Pli da informoj


Kahdeksan tärkeintä esperanton tutkimuksen ja kielitieteen alalta --
8 most important on linguistics and Esperanto Studies


Pietiläinen, Jukka: Public Opinion on Useful Languages in Europe. European Journal of Language Policy 3:1 (2011), 1-14.

Pietiläinen, Jukka: Plurlingvismo kaj Esperanto: Ideologia ŝanĝiĝo en la Esperanto-movado. En verko: Blanke, Detlev & Lins, Ulrich (red.): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2010, 781-792.

Pietiläinen, Jukka: Publika opinio pri utilaj lingvoj en Eŭropo. IKU 61. En verko Vergara, José Antonio (red.): Internacia Kongresa Universitato. 61a sesio. Roterdamo: Universala Esperanto-Asocio, 2008, 40-55. Iomete redaktita teksto havebla en mia retejo.

Pietiläinen, Jukka: Evoluo de lingvoscio en la Eŭropa Unio. Language Problems and Language Planning 31:3 (2007), 257-279.

Pietiläinen, Jukka: Esperanto-gazetaro: historio, nuntempo kaj perspektivoj. La Ondo de Esperanto 4/2007, 3-4.

Pietiläinen, Jukka: Kielitaito Euroopan Unionissa. Yksinomaan englantia vai monikielisyyttä? Teoksessa Pietilä, Päivi, Lintunen, Pekka & Järvinen, Heini-Marja (toim.): Kielenoppija tänään – Language Learners of Today (AFinLA:n vuosikirja 2006). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2006, 315-334.

Pietiläinen, Jukka: Current Trends in Literary Production in Esperanto. Language Problems and Language Planning 29:3 (2005), 271-285.

Pietiläinen, Jukka: La kvara periodo en esperanta literaturo. Fonto 277 (Januaro 2004), 9-19. Teksto de la eseo en pdf-formato.

 

Muut monografiat ja artikkelit: Other monograps and articles:


Pietiläinen, Jukka: Leninismistä liberalismiin, Lehdistöteoreettisten käsitysten muuttuminen Neuvostoliitossa ja Venäjällä 1988-1994. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Sarja B 39/1994.

Kolehmainen, Mari & Pietiläinen, Jukka: Comparative Study on Codes of Ethics Dealing with Media and Intolerance. In Nordenstreng, Kaarle (ed.): Reports on Media Ethics in Europe. University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication, Publications B 41, 1995, 81-114.

Editor (with Kaarle Nordenstreng) of an issue of Electronic Journal of Communication 5:2&3 (1995) on "Media Flows and Monitoring with Focus on Racism and Xenophobia".

Pietiläinen, Jukka: Määrällinen sisällönanalyysi, Uutisten muuttumaton maailmankartta. Teoksessa Aslama, Minna & Salmi, Jussi (toim.): Ulkomaat ruudussa ja aalloilla. Analyysi radion ja television ulkomaanuutisten sisällöistä ja lähteistä. Helsinki: Yleisradio, Tasa-arvotoimikunnan julkaisuja B:2/1996, 4-16.

Pietiläinen, Jukka: Regional Newspaper in Transition. In Zassoursky, Yassen N. & Vartanova, Elena (eds.): Changing Media and Communications. Moscow: Faculty of Journalism & Publishing ICAR, 1998, 189-194.

Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (eds): Uutisia yli rajojen. Ulkomaanuutisten maisema Suomessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998.
Sisältää artikkelit:
Pietiläinen, Jukka: Ulkomaanuutistutkimuksen vaiheita ja tuloksia, s. 15-43; Pietiläinen, Jukka: Uutisvirtojen maailma, s. 64-83; Pietiläinen, Jukka: Ulkomailta Suomeen: määrällinen analyysi, s. 84-108.

Nordenstreng, Kaarle & Pietiläinen, Jukka: Normative Theories of the Media: Lessons from Russia. In Zassoursky, Yassen N. & Vartanova, Elena (eds.): Media, Communications and the Open Society. Moscow, Faculty of Journalism & Publisher ICAR, 1999, 146-159.

Pietiläinen, Jukka: Democratisation of the Media in the Republic of Karelia. Media Development 3/1999, 43-46.

Pietiläinen, Jukka: Lännen ja Venäjän Kosovo. Tiedotustutkimus (Journalismikritiikin vuosikirja) 1/2000, 32-34.

Pietiläinen, Jukka: Changing Journalism in a Changing Society: The Case of the Karelian Republic. In Ekecrantz, Jan & Olofsson, Kerstin (eds.): Russian Reports. Studies in Post-Communist Transformation of Media and Journalism. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2000, 105-138. More about the book on the pages of Coronet books.

Pietiläinen: Jukka: Biased, Political and Unedited. Journalism and Elections in the Russian Regional Press. Idäntutkimus (The Finnish Review of East European Studies) 1/2000, 4-20.

Nordenstreng, Kaarle & Pietiläinen, Jukka: Нормативные теории СМИ. Уроки России. In Стредства массовой информации и современное общество. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet, fakultet zhurnalistiki, 2000, 60-77.

Pietiläinen, Jukka: Российские СМИ глазами зарубежных исследователей. In Korkonosenko, S. G., Blokhin, I. N., Vinogradova, S. M. & Sidorov, V. A. (eds.): журналистика и социология'99, журналистика и социальный контроль. St. Peterburg: Sankt Peterburgskii gosudarstvennyi universitet, 2000, 100-105.

Pietiläinen, Jukka: Statistical Analysis of the Russian Newspapers. In Nordenstreng, Kaarle, Vartanova, Elena & Zassoursky, Yassen (eds.): Russian Media Challenge. Helsinki: Kikimora, 2001, 206-217 (second, updated printing 2002).

Pietiläinen, Jukka: Российские СМИ глазами зарубежных исследователей в 1990-е годы. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 10 (Zhurnalistika) 3/2001, 110-119.

Pietiläinen, Jukka: Sanomalehdistö ja lehtiä lukeva yleisö Karjalan tasavallassa. Idäntutkimus 2/2003, 18-27.

Pietiläinen, Jukka: Kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet Karjalan tasavallassa. Teoksessa Петрозаводск 300: Карелия в процессе перемен / Petrozavodsk – 300: Karelia in Change. Petrozavodsk 2004, 271-277.

Pietiläinen, Jukka: Voiko olla toisenlaista journalismia? Pääkirjoitus. Tiedotustutkimus 1/2004 (Journalismikritiikin vuosikirja 2004), 4-6.

Korochensky, A. P. & Pietiläinen, Ju.: Медиакритика в Финляндии. In Korkonosenko, S. G. (ed.): журналистика и социология ’2004. Культура общества и достойнство журналистики. Sankt-Peterburg, 2005, 98-110.

Pietiläinen, Jukka: Modernisation theory and Russia: a new beginning? In Economic Culture in the Context of the Market Economy Development: Local Practices and Expertise of the International Cooperation. Yekaterinburg: Urals State Technical University, 2005, 106-112.

Pietiläinen, Jukka:  Lingvoscioj en Eŭropa Unio. In Dulichenko, A. D. (ed.): Interlinguistica Tartuensis VIII, Tartu: Tartu Ülikooli, 2005, 50-60.

Pietiläinen, Jukka: Tiedotusvälineet ja sananvapaus Venäjällä. Teoksessa Nikula, Jouko (toim.): Katse Venäjään - suomalaisen Venäjä-tutkimuksen antologia. Helsinki: Aleksanteri-sarja 3:2006, 93-113.

Pietiläinen, Jukka: СМИ в условиях модернизации. In Media-Diskurs 1 (2006), 12-13.

Pietiläinen, Jukka: Роль Большого жюри Союза журналистов в развитие медиаэтики в России. (Взгляд из Финляндии). In журналистика и медиаобразование-2007. Сборник трудов. Belgorod: Belgorodskii gosudarstvennyi universitet, 2007, 22-25.

Pasti, Svetlana & Pietiläinen, Jukka: Journalists in the Russian Regions: How different generations view their professional roles. In White, Stephen (ed.): Media, Culture and Society in Putin's Russia. Houndmills: Palgrave & Macmillan, 2008, 109-132. Presentation of the book at publisher's site. Published also in Pasti, Svetlana: The Changing Profession of a Journalist in Russia. University of Tampere, 2007, 281-303.

Pietiläinen, Jukka: Hajottiko glasnost Neuvostoliiton? Idäntutkimus 2/2008, 12-21.

Pietiläinen, Jukka: Georgian sodan erilaiset horisontit. Harju, Auli (toim.): Journalismikritiikin vuosikirja 2009, (Media & Viestintä 1/2009), 69-74.

Pietiläinen, Jukka: Trust in the media in Finland and other Nordic countries in comparison with Russia. In Vartanova, Elena & Pavlikova, Marina (eds.): Nordic Media: Concepts and Current Issues. Moscow: Faculty of Journalism 2009, 92-108.

Pietiläinen, Jukka: Huoltajuuskiistasta lehtien maaottelu. Kyrölä, Katariina (toim.): Journalismikritiikin vuosikirja 2010, (Media & Viestintä 1/2010), 65-70.

Pietiläinen, Jukka: Social class and media use in Russia. In Nikula, Jouko & Chernysh, Mikhail (ed.): Social class in the Russian society: Studies in the social classes and social change of contemporary Russia. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010, 176-193.

Nordenstreng, Kaarle & Pietiläinen, Jukka: Russian Media as a Mirror of Change. In Huttunen, Tomi & Ylikangas, Mikko (eds.): Witnessing Change in Contemporary Russia. Helsinki: Kikimora, 2010, 136-158.

Pietiläinen, Jukka: Russian Middle Class and Media: Glossy Magazines as an Indicator of New Trends. In Vartanova, Elena (ed.): Content, Channels and Audiences in the New Millenium: Interaction and Interrelations. Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, 2010, 187-200.

Pietiläinen, Jukka: Foreign news in Russian regions. In Bergelson, M. B. & Raskladkina, M. K. (ed.): Communication Spaces: ranges, limits, resources. Proceeding of the RCA 5th International Conference «Communication-2010». Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 2010, 52-53.

Pietiläinen, Jukka: Perestroika and Changed Reporting of Social Problems in Newspapers. In Kangaspuro, Markku, Nikula, Jouko & Stodolsky, Ivor (eds.): Perestroika: Process and Consequences. Helsinki: Finnish Literature Society, 2010, 76-96.

Pietiläinen, Jukka: Кто они, читатели глянцевых журналов в России? In Vartanova, E.L. & Shkondin, M.V. (ed.): SMI v publichnoi sfere. Moskva: Fakultet Zhurnalistiki, 2011, 358.

Pietiläinen, Jukka: Näin syntyy skandaali venäläisittäin – ja suomalaisittain. Media&Viestintä 34:1 (Journalismikritiikin vuosikirja 2011), 127-133.

Pietiläinen, Jukka: Finnish Mass Media in the Era of Globalization. In Rossiiskie SMI i zhurnalistika v novoi realnosti. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii posvyashchennoi 75-letiyu zhurnalistskogo obrazovaniya na Urale. Ekaterinburg, 14-15 aprelya 2011 g. Ekaterinburg: Fakultet zhurnalistiki Uralskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, 415-420.

Pietiläinen, Jukka: Russian Presidential Elections. Baltic Worlds 1.3.2012 (published only in Internet).

Pietiläinen, Jukka: Freedom of press in BRICS countries: International ratings and reality. In Vartanova, Elena (ed.): Mass Media after Post-Socialism: Trends of 2000s. Moscow: Faculty of Journalism, 2012, 64.

Pietiläinen, Jukka: Novaĵoj translimen – geografia strukturo de internaciaj novaĵoj. En verko Wandel, Amri (red.): Internacia Kongresa Universitato. 65a sesio . Roterdamo: Universala Esperanto-Asocio, 2012, 79-98.

Pietiläinen, Jukka: Venäjän vaalituloksen rehellisyyttä jäljittämässä. Idäntutkimus 2012:2, 3-13.

Pietiläinen, Jukka: О влиянии глянцевых журналов на ценности россиян. Вартанова, Е.Л. & Засурский, Я. Н. (ред.): Ценности современного общества и средства массовой информации: Материалы Международной научно-практической конференции «Журналистика 2011». Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Факультет журналистики, 2012, 410-411.

Pietiläinen, Jukka: Развитие национальной прессы в постсоветской России. In Журналистика и литература финно-угорского мира России: истоки и пути развития. Сборник статей. Редколлегия: В. А. Байметов. А. А. Вахрушев, В. Г. Пантелеева, А. Г. Шкляев. ФГБОУ «Удмуртский государственный университет», Ижевск 2012, 94-97.

Pietiläinen, Jukka: Средтсва массовой информации на языках национальных меньшинств в постсоветской России. Информационное поле современной России: практики и эффекты. Материалы IX Международной научно-практической конференции, 18-20 октября 2012 г. Казань: Казанский федеральный университет, 2012, 329-332.

Л. Г. Ким, А. Мустайоки, Ю. Пиетиляйнен: Восприятие модернизации русскими студентами как влияние образа автора на интерпретацию политического текста. Политическая лингвистика 2013:4, 47-58.

Pietiläinen, Jukka: Independent regional newspapers in Russia? In Strovsky, D. L. & Ilina, O. V. (red.): Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ / Intercultural Communication in the Modern World: the Role of the Mass Media: Материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 17–18 апреля 2014 г. Ekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo universiteta, 2014, 72-75.

Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka: Matkalla maailmankylään. Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (toim.): Maailman media. Helsinki: Sosiaalitieteiden laitos, 2014, 6-19.

Pietiläinen, Jukka: Euroopan neljä mediajärjestelmää. Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (toim.): Maailman media. Helsinki: Sosiaalitieteiden laitos, 2014, 74-91.

Pietiläinen, Jukka: Venäjän median suuri murros. Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (toim.): Maailman media. Helsinki: Sosiaalitieteiden laitos, 2014, 92-106.

Wassermann, Herman, Oliveira Paulino, Fernando, Strovsky, Dmitry & Pietiläinen, Jukka: Intra-BRICS Media Exchange. Forthcoming in: Nordenstreng, Kaarle & Thussu, Daya Kishan (eds.): Mapping the BRICS Media. London: Routledge, 2014 (forthcoming).


Konferenssi- ja seminaaripaperit: Papers presented in conferences and seminars:


Pietiläinen, Jukka: Media and Democratization in Eastern Europe and Russia. Summer School on Media, Democracy and Civil Society. Tampere, 1-6.7.1996.

Pietiläinen, Jukka: News Flow to Finland: Stable Structures in a Changing World. 13th Nordic Conference for Mass Communication Research. Jyväskylä, 9-12.8.1997.

Pietiläinen, Jukka: Social Role of the Press in Transition. Second Nordic-Baltic Summer School in Communication Studies. Jyväskylä (Finland)/Laulasmaa (Estonia), 9-16.8.1997.

Pietiläinen, Jukka: Regional Newspaper in Transition. International Conference on Mass Media in Transition. Moscow, 23-26.10.1997.

Pietiläinen, Jukka: Mitä neuvostojournalismi oli? Tiedotustutkimuksen päivät, Tampere, 9-10.1.1998.

Pietiläinen, Jukka: Modernin journalismin mahdollisuudet Venäjällä. Sosiologipäivät, Jyväskylä, 27-28.3.1998.

Pietiläinen, Jukka: Biased, Political and Unedited - Coverage of Elections in Russian Regional Press. 21st conference of International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Glasgow, 26-30.7.1998.

Nordenstreng, Kaarle & Pietiläinen, Jukka: Normative Theories of the Media: Lessons from the Opening of the Russian Society. International Conference on Media, Communication and the Open Society. Moscow, 12-15.11.1998.

Pietiläinen, Jukka: Regional Newspaper and Society in Russia 1985-1997. Post-Graduate Student Conference. St.Petersburg, 13-16.5.1999.

Pietiläinen, Jukka: Regionalisation of the Media in Russia 1985-1999: aspects of content, legislation and control. Scientific Conference of International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Leipzig, 27-31.7.1999.

Pietiläinen, Jukka: Российские СМИ глазами европейских медиа-исследователей Conference "Zhurnalistika v 1999 godu". Moscow, 24-30.1.2000.

Pietiläinen, Jukka: Changing images of reality of Russian newspapers. 6th Conference of International Council for Central and East European Studies (ICCEES). Tampere, 29.7.-3.8.2000.

Pietiläinen, Jukka: Media Audience in a Russian Provincial City. 5th Conference of the European Sociological Association, Helsinki, 28.8.-1.9.2001.

Pietiläinen, Jukka: Development of Russian Journalism in the Post-Soviet Era -- Westernisation and Own Tradition. Conference 300 Years of Russian Newspaper. Moscow, 17.-19.10.2002.

Pietiläinen, Jukka: Russian Media System: Prospects for the Future. Conference Shaping Tomorrow's Media Systems. Moscow 23-24.5.2003.

Pietiläinen, Jukka: Kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet. Konferenssi Petroskoi 300 - Karjala muutoksessa. Petrozavodsk, 25-26.9.2003.

Pietiläinen, Jukka: Politicians on language policy. Reflections on the basis of an opinion poll among Finnish candidates for the European Parliament. Seminar: Linguistic Human Rights, Taivalkoski 7-8.7.2004.

Pietiläinen, Jukka: Censorship and Russia. 4th Aleksanteri Conference. Helsinki, 11-12.11.2004.

Pietiläinen, Jukka: Цензура в России или почему россияне поддерживают контроль над содержанием политических материалов. Conference: Sotsialnye kommunikatsii: novoe v nauke, obrazovanii, tekhnologiyakh. St.Petersburg 21-22.10.2004.

Pietiläinen, Jukka: Lingvoscioj en Eŭropa Unio. Preparita por la 3-a Tartua interlingvistika konferenco Interlingvistiko kaj eŭrolingvistiko (Interlingvistika ja eurolingvistika). Tartu 4.2.2005.

Pasti, Svetlana & Pietiläinen, Jukka: Journalists in Russian Regions: How different generations view their professional roles. VII World Congress of the International Council for Central and East European Studies (ICCEES). Berlin, Germany, 25–30.7.2005.

Pietiläinen, Jukka: Kielitaito Euroopan Unionissa. AFinLA:n syyssymposium, Turku, 11-12.11.2005.

Pietiläinen, Jukka: Attitudes towards Mass Media in Russia. BASEES Conference "The Mass Media in Post-Soviet Russia". University of Surrey (UK), 6-8.4.2006.

Pietiläinen, Jukka: Kielitaidon kehitys Euroopan Unionissa. Eurooppa-tutkimuksen päivät. Tampereen yliopisto, 9-10.5.2006.

Pietiläinen, Jukka: Censorship and Russia. 6th Aleksanteri conference, Helsinki, 11-12.10.2006.

Pietiläinen, Jukka: What Do We Study When We Study Russian Media? Russia in Flux Research Programme, Seminar "How to Study Russian Media?", Academy of Finland, 27.10.2006.

Pietiläinen, Jukka: Developing Media Ethics in Russia. BASEES Conference, Cambridge, 31.3.-2.4.2007.

Pietiläinen, Jukka: Media Use and Attitudes in Russia. NordMedia2007 Conference. Helsinki, 16-19.8.2007.

Pietiläinen, Jukka: Роль Большого жюри Союза журналистов в развитие медиаэтики в России. Conference журналистика и медиаобразование-2007. Belgorod, Russia, 1-3.10.2007.

Pietiläinen, Jukka: Perestroika and changing social problems in newspapers. 7th Aleksanteri conference, Helsinki, 30.11.-1.12.2007.

Pietiläinen, Jukka: Framing of Russian Elections of 2008 in Russian Newspapers. BASEES Conference, Cambridge, 29-31.3.2008.

Pietiläinen, Jukka: Media Use Trends in Russian Metropolis. Conference Mass Media in the Modern World. The St. Petersburg Readings. St. Petersburg, 23-24.4.2008.

Pietiläinen, Jukka: Informi pri Esperanto al eksteruloj: problemoj kaj defioj. Lingvistikaj kaj kulturaj aspektoj de Interlinvistiko, Internacia Simpozio, Poznań, 18-19.9.2008.

Pietiläinen, Jukka: Media Use and Attitudes to Media in Finland and Other Nordic Countries. 4th Nordic Readings, Moscow, 24-25.10.2008.

Pietiläinen, Jukka: Development of mass media audience in Russia. BASEES Conference, Cambridge, 28-30.3.2009.

Pietiläinen, Jukka: Russian media transition or transformation in comparison with Central Eastern European Countries. Conference Beyond East and West. Budapest, 25-27.6.2009.

Pietiläinen, Jukka: Trust in Media in Various European Countries. NordMedia2009 Conference. Karlstad, 13-15.8.2009.

Pietiläinen, Jukka: Public Opinion on Useful Languages in Europe. Poster (Picture here). Kolmas monikielisyyden tutkijoiden symposium. Tampere 1.10.2009.

Pietiläinen, Jukka: Russian middle class and media in the new millennium. International Media Readings. Moscow, 8-10.10.2009.

Pietiläinen, Jukka: Glossy magazines in Russia – domestication of a concept. Conference "East - West (Re)Negotiations: Popular Culture as a Means of Collective Memory". Tampere, 11-12.12.2009.

Pietiläinen, Jukka: Glamourin markkinamiehet. Kiiltopaperilehdet Venäjällä. Viestinnän tutkimuksen päivät. Tampere, 12-13.2.2010.

Pietiläinen, Jukka: Aikakauslehdet Venäjällä. Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen päivät (VIEPÄ), Helsinki, 8-9.3.2010

Pietiläinen, Jukka: Changing magazine market in Russia. BASEES Conference, Cambridge, 27-29.3.2010.

Pietiläinen, Jukka: Who uses foreign languages in Europe and why? Results from Eurobarometer surveys. Slides here. International Conference Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies. Jyväskylä, 7-10.6.2010.

Pietiläinen, Jukka: Media conflicts between Finland and Russia in 2009-2010. VIII World Congress of the International Council for Central and East European Studies (ICCEES). Stockholm, Sweden, 26–31.7.2010.

Pietiläinen, Jukka: Foreign news in Russian regions. Slides here. 5th International Conference of Russian Communication Association «Communication-2010». Tver, 7-12.9.2010.

Pietiläinen, Jukka: Propagating Consumerism. Glossy magazines in Russia. Conference Russian magazines and new media culture in Russia. Moscow, 30.9.-1.10.2010.

Pietiläinen, Jukka: Gazprom and other Russian energy companies as media owners. 10th Aleksanteri conference, Helsinki, 27-29.10.2010.

Pietiläinen, Jukka: Media Use as A Social Divide in Russia. Russo-Finnish conference "Social change, inequality and contemporary society". Moscow, 9.12.2010.

Pietiläinen, Jukka: Suomalais-venäläiset mediakonfliktit 2009-2010. Mediatutkimuksen päivät. Turku, 4-5.2.2011.

Pietiläinen, Jukka: Молодые женщины, горожане, богатые и незамужние... но не только. Кто они, читатели глянцевых журналов в России? Conference "Zhurnalistika v 2010 godu". Moscow 7-9.2.2011.

Pietiläinen, Jukka: Russia in Finnish Media. BASEES Conference, Cambridge, 2-4.4.2011.

Pietiläinen, Jukka: Finnish mass media in the era of globalisation. Conference Российские СМИ и журналистика в новой реальности, Ekateringburg, 14-15.4.2011.

Pietiläinen, Jukka: Diffrent Worlds in a One Country? Foreign News in Russian Regions. The New Landscape of Global Communication, Beijing, 1-3.7.2011.

Pietiläinen, Jukka: Effects of Media Use in Russia: Reading Cosmopolitan and having success with hard work. NORDMedia 2011, Akureyri, 11-13.8.2011.

Pietiläinen, Jukka: Media and Freedom of Speech in Russia and China. 11th Aleksanteri conference, Helsinki, 9-11.11.2011.

Pietiläinen, Jukka: О влиянии глянцевых журналов на ценности россиян Conference "Zhurnalistika v 2011 godu". Moscow 6-8.2.2012.

Pietiläinen, Jukka: Magazine Cosmopolitan and Changing Values of Russians. BASEES conference, Cambridge, 31.3.-2.4.2012.

Pietiläinen, Jukka: Itämeren itäpuolen media. Itämeri-foorumi, Turku, 7-8.6.2012.

Pietiläinen, Jukka: Novaĵoj translimen. Geografia strukturo de internaciaj novaĵoj. Internacia Kongresa Universitato, Hanojo, 28.7.-4.8.2012.

Pietiläinen, Jukka: Hallinin ja Mancinin teoria käytännössä – mediajärjestelmät, journalistit ja yleisö. FINCOM 2012 Conference, Jyväskylä, 30-31.8.2012.

Pietiläinen, Jukka: Развития медиаэтики в России. Developing Journalism Ethics in Russia. VI Международная конференция Российской коммуникативной ассоциации: Коммуникация в изменяющемся мире, Krasnoyarsk, 27.–29.9.2012.

Pietiläinen, Jukka: Freedom of the press in BRICS countries: International ratings and reality. The 4th International Media Readings in Moscow, Mass Media and Communications – 2012. Mass media after postsocialism: Trends of 2000s. Moscow, 15-16.11.2012.

Pietiläinen, Jukka: Independent Regional Newspapers in Russia – The art of possible? BASEES conference, Cambridge, 5.-8.4.2013.

Pietiläinen, Jukka: Foreign news in Russian regions: trends since 1995. IAMCR Conference, Dublin 26-30.6.2013.

Pietiläinen, Jukka: Languages of Scientific Publication in Finnish Universities. Nitobe Symposium on Languages and Internationalization in Higher Education: Ideologies, Practices, Alternatives. Reykjavík, 18-20.07.2013.

Pietiläinen, Jukka: World in Russia: Geography of Foreign News in Russian Newspapers during the Post-Soviet era. 13th Aleksanteri-Conference, Helsinki, 23-25.10.2013.

Pietiläinen, Jukka: Russian elections and manipulation of election results. SRC Special Seminar, Slavic Research Centre, Hokkaido University, Sapporo, 7.11.2013

Pietiläinen, Jukka: Manipulating of Election Results in Putin's Russia. 45th Annual Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), Boston, 21-24.11.2013.

Pietiläinen, Jukka: СМИ на языках национальных меньшинств в Финляндии. Conference Этническая пресса в медиасистеме полиэтнического региона. Якутск 20-21.3.2014.

Pietiläinen, Jukka: Delayed, Catching-up or Conservative: Understanding of modernisation in Russian scholarly literature. BASEES conference, Cambridge, 5-7.4.2014.

Pietiläinen, Jukka: Independent Regional Newspapers in Russia: The art of the possible. Conference Comparative media studies in today's world: journalism cultures in various socio-political contexts. St.Petersburg State University, St-Petersburg, 24-25.4.2014.


Arvostelut: Reviews:

Pietiläinen, Jukka: Epävakaata mediateoriaa (Downing, John: Internationalizing Media Theory). Tiedotustutkimus 3/1998, 94-95.

Pietiläinen, Jukka: Uutistoimistoista monipuolisesti (Boyd-Barrett, Oliver & Rantanen, Terhi (eds.): The Globalization of News). Tiedotustutkimus 2/2000, 107-108.

Pietiläinen, Jukka: Menneisyys ja politiikka julkisuudessa (Heino Nyyssönen: The Presence of the Past in Politics). Tiedotustutkimus 3/2000, 98.

Pietiläinen, Jukka: Review of Kas Deprez & Theo Du Plessis (eds.): Multilingualism and Government and Kas Deprez, Theo Du Plessis & Lut Teck (eds.). Multilingualism, the Judiciary and Security Services. Language Problems and Language Planning 27 (2003):3, 306-308. (in Esperanto).

Pietiläinen, Jukka: Perusteellinen opas Venäjän arkielämään (Outi Parikka: Äiti-Venäjän aapinen). Idäntutkimus 1/2008, 71-72.

Pietiläinen, Jukka: Hyvä elämä Venäjän medioissa. (M. Litovskaja, A. Rosenholm, I. Savkina & E. Trubina (red.): Obraz dostoinoi žizni v sovremennyh rossijskih SMI). Idäntutkimus 3/2009, 76.

Pietiläinen, Jukka: Venäjän lehdistöhistoriasta monipuolisesti. (Strovsky, Dmitry: Otechestvennaya zhurnalistika noveishego perioda). Idäntutkimus 4/2011, 78-79.

Pietiläinen, Jukka: Bonvena kontribuo al la esploro de la historio de Esperanto. (D.V. Vlasov: Esperanto: polveka cenzury). Esperanto 2013:3, 1287.

Pietiläinen, Jukka: Review of D.V. Vlasov: Esperanto: polveka cenzury. Language Problems and Language Planning 18 (2014):2, 218-220.


Julkaisemattomat opinnäytteet: Unpublished thesis:


Pietiläinen, Jukka: Lehdistöteorian muutos Neuvostoliitossa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1993. [Master's thesis, University of Tampere].

Pietiläinen, Jukka: Moderni, sanomalehti ja Venäjä: Karjalan tasavallan aluelehdistö muutoksessa 1985-1997. Lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, tiedotusoppi, 1998. Tiivistelmä tässä ja kokotekstiversio tässä. [Licenciate thesis, University of Tampere].

 

Muut julkaisut:  Other publications:


Pietiläinen, Jukka: Arvioita itäisen Euroopan avoimuudesta. Seminaariraportti. Tiedotustutkimus 1996:1, 82.

Hellstén, Iina & Pietiläinen, Jukka: Viestinnän ja politiikan tutkimuksen kesäkoulu. Raportti. Tiedotustutkimus 1996:3, 85.

Pietiläinen, Jukka: Karjalan lehdistö kuohuu vaalien alla. Suomen lehdistö 11/1999, 46-47.

Karvonen, Erkki & Pietiläinen, Jukka (toim.): Kaarle Nordenstreng. Viestintätieteen suurlähettiläs – Ambassador of Communication Research. Tampere: Tampere University Press, 2001. Kirjan www-sivu   www-page of the book

Karvonen, Erkki & Pietiläinen, Jukka: Kaarle Nordenstreng 60 vuotta - elämänkerrallisia huomiota. Teoksessa Kaarle Nordenstreng. Viestintätieteen suurlähettiläs – Ambassador of Communication Research.Tampere: Tampere University Press, 2001, 13-42.

Pietiläinen, Jukka & Karvonen, Erkki: Kaarle Nordenstreng’s Life and Activities - Biographical Notes. In Kaarle Nordenstreng. Viestintätieteen suurlähettiläs – Ambassador of Communication Research. Tampere: Tampere University Press, 2001, 43-66.

Pietiläinen, Jukka: Kallen postimiehenä. Teoksessa Kaarle Nordenstreng. Viestintätieteen suurlähettiläs – Ambassador of Communication Research. Tampere: Tampere University Press, 2001, 196-199. 

Pietiläinen, Jukka: Kion diris la enketo III. Esperanto 1/2005, 13-14.

Pietiläinen, Jukka: La rezerva plano de Edmond Privat. Libera Folio (8.1.2007)

Pietiläinen, Jukka: La revua enketo surprizis, sed ne nur. Esperanto 1/2007, 12-13.

Pietiläinen, Jukka: Ideologia ja itsesensuuri. Kolumni. Idäntutkimus 3/2007, 53-54.

Pietiläinen, Jukka: Lingvoscio en Ruslando. La Ondo de Esperanto 2/2008, 33.

Pietiläinen, Jukka: Bone redaktita, interesa kaj sendependa. La Ondo de Esperanto 3/2008, 9.

Pietiläinen, Jukka: Sanomalehtien lukijamäärät pienentyneet Venäjällä. Tieto & Trendit 4-5/2008, 50-52.

Turoma, Sanna & Pietiläinen, Jukka: Nationalismista, kulttuurihistoriasta ja kirjallisuudesta BASEESissa. Idäntutkimus 2/2009, 88-90.

Klapuri, Tintti & Pietiläinen, Jukka: Politiikkaa, poikkitiedettä ja inkivääripikkuleipiä. Idäntutkimus 2/2010, 89-90.

Pietiläinen, Jukka: Russian modernisation – technological or socio-cultural one? Baltic Rim Economies 2011:1, 46.

Pietiläinen, Jukka: Is a new glasnost era beginning? Baltic Rim Economies, 2011:2, 49.

Pietiläinen, Jukka: VIEPÄ keskusteli tutkimuksesta ja koulutuksesta. Idäntutkimus 18 (2011):2, 85-86.

Pietiläinen, Jukka: Monitieteisesti BASEESissa. Idäntutkimus 19 (2012):2, 88.

Pietiläinen, Jukka: Venäjän poliittinen järjestelmä oppimisprosessina. Kolumni. Idäntutkimus 20 (2013):2, 42-43.

Pietiläinen, Jukka: ASEEESissa puhetta vallankumouksista. Idäntutkimus 20 (2013):4, 72-73.

Pietiläinen, Jukka: Valkovenäjä on toista maata. Idäntutkimus 20 (2013):4, 73-74.


 

Back to homepage -- takaisin kotisivulle