TervetuloaKielikeskus - Language Centre

Tieteellinen kirjoittaminen

Rakentavan palautteen antaminen

Kohdista palaute aina arvioitavaan suoritukseen, älä henkilöön.

Anna palautetta aitojen havaintojesi pohjalta, älä muodon vuoksi.

Aloita positiivisista asioista ja esitä korjaamisehdotukset vasta sitten. Esim. ns. hampurilaispalaute on hyvä malli, eli kerro

 • mikä referaatissa on hyvää

 • miten siitä saisi vielä paremman (perustele ja esitä korjausehdotuksia)

 • mitä hyvää seuraa, jos kirjoittajat ottavat huomioon kehittämisehdotuksesi.

Anna yksityiskohtaista palautetta, ei hymistelyä eikä perusteetonta kiitosta.

Mieti, mitä hyötyä palautteestasi on. Anna palautetta sellaisista asioista, joille palautteen saaja voi tehdä jotain.

Muista, että palautteesi on sinun mielipiteesi, ei ehdoton totuus. Ole neutraali.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Välittyykö olennainen asiasisältö?

 • Onko alkutekstin asiat ymmärretty?

 • Onko tarkastelutapa objektiivinen?

 • Onko alkutekstiin viitattu luontevasti? Onko referaatissa vain toistettu tietoa vai onko sitä myös muokattu?

 • Onko teksti yhtenäinen ja sidosteinen? Onko asioiden väliset suhteet osoitettu selvästi?

 • Millainen jäsentely referaatissa on? Onko asiaan johdateltu riittävästi? Millainen yhteenveto on?

 • Onko teksti selkeää asiatyyliä? Millainen kieliasu on?

 • Onko teksti sävyltään selostava?

 • Onko otsikossa riittävästi tietoa?