Saamen kielen adjektiiveja

pred.yks.nom. pred.yks.gen. attribuutti suomennos
ahkit ahkida ahkidis ikävä
alit aliha alit sininen
allat allada
allaga
alla korkea, jalo
amas apmasa amas  
asehaš asehačča asehis ohut (litteästä esineestä)
assái assa? asses
assás
assas
paksu (litteästä esineestä)
áhpeheapme áhpeheami áhpehis raskaana oleva
álki álki álkes helppo
árgi [+lok] árggi árgges arka
ártet ártega ártegis kummallinen, merkillinen, omituinen
ávdin ávdima ávdin syrjäinen, autio
bahá bahá bahás vihainen, paha
bahča bahččaga bahča pahanmakuinen t. 
-hajuinen, katkera
bassi basi bassi pyhä
bastil bastila bastilis terävä
beakkán ? beakkán kuuluisa
bealjeheapme bealjeheami bealjehis kuuro, huonokuuloinen
bivnnut binnuha binnuhis suosittu, tavoiteltu, pidetty
bivval bivvala bivvalis lämmin, lauha
boagustahkes boagustahkkása boagustahkes nauravainen
boaris boarrása boares vanha
buhtis buhttá
buhttása?
buhtes puhdas [I]
buleš bulleša? bullešis? palonarka, tulenarka
buoidi buoiddi buoiddes lihava
buorre buori buorre hyvä
čalmmeheapme čalmmeheami čalmmehis sokea, näkövammainen
čáhppat čáhppada čáhppes musta
čáppat
čáppis
čábbá čáppa kaunis
čeavlái ? čeavlás ylpeä
čiegus čihkosa čiegus näkymätön, salainen
čieŋal čiekŋala čiekŋalis syvä
čeahppi čeahpi čeahpes taitava
čiegus čihkosa čiegus salainen
čoaskkis čoaskása čoaska kylmä, viileä
čorgat čorgada čorges
čorgadis
siisti
čuorbi čuorbbi čuorbbes taitamaton
čuovgat čuovgada čuvges valoisa, kirkas, heleä, vaalea (hiuksista)
dálolaš dálolačča dálolaš talollinen
dearvvas dearvasa dearvvas terve
dehálaš dehálačča dehálaš tärkeä
dimis dipmása dipma pehmeä
divrras divrasa divrras kallis, tyyris
dološ doloža ? entinen, muinainen
doron dorona doronis riitaisa, tappelunhaluinen
dorvvolaš dorvvolačča dorvvolaš turvallinen
dorvvuheapme dorvvuheami dorvvuhis turvaton; masentunut
duhtavaš [+kom t. ill] duhtavačča duhtavaš tyytyväinen
duihmi duihmmi duihmmes tyhmä
duođalaš duođalačča duođalaš totinen, vakava
duohta   duohta tosi
duolbbas duolbasa duolba tasainen, lattea
duolvvas duolvasa duolva likainen
duonta   duonta tomppeli
erenoamáš erenoamáža erenoamáš erinomainen, ainutlaatuinen
falli fali falis nopea
fasti fastti fasttes ruma
fámolaš fámolačča fámolaš voimakas, väkevä
fiinnis fiidná fiinna hieno
fiskat fiskada fiskes keltainen
gabba gappa ? valkoinen (karvasta)
galmmas galbmasa galbma kylmä
garas garrasa garra kova
gassat gassada gassa paksu (pyöreästä esineestä) HUOM! gasit=paksumpi ja gasimus=paksuin
gárži gáržži gáržžes ahdas, kapea
gávvil gávvila? gávvilis ovela, kavala
geađgái   geađgás kivinen
geafi geafi geafes köyhä
geahpas geahppasa geahppa kevyt
gievra gievrra gievrras vahva,voimakas
goikkis goikása goike kuiva
govdat govdaga govda leveä
guhkki guhki guhkes pitkä
guhkesjuolggat guhkesjuolggaga guhkesjuolkkat pitkäjalkainen
guohca guohccaga guohca mätä, ällöttävä
guorus gurrosa guoros tyhjä
gurut gurut gurut vasen
hálbi hálbbi hálbbes halpa
headju heaju heajos heikko, huono
healpu healppu healppos helppo, vaivaton
heittot heittoga heittogis huono, heikko
hiđis hihtása hiđis hidas
hilbat hilbada hilbes tuhma, pahansisuinen
ilolaš ilolačča ilolaš iloinen
ipmilmeahttun ipmilmeahttuma ipmilmeahttun jumalaton
jalla jalla jallas hölmö
jaskat jaskada jaskes hiljainen, äänetön
jállu jálu jálos rohkea
jierbmái   jierbmás järkevä
jierbmeheapme jierbmeheami jierbmehis järjetön
jođán jođána jođanis nopea, kaupaksi käyvä
johtil johtila johtilis nopea
jorbbas jorbasa jorba pyöreä
juolggeheapme juolggeheami juolggehis huonojalkainen
láiki láikki láikkes laiska
liekkas lieggasa liegga lämmin
lihkoheapme lihkoheami lihkohis onneton
lihkolaš lihkolačča lihkolaš onnellinen
linis litnása litna pehmeä, sileä, lauha
lobiheapme lobiheami lobihis luvaton
logakeahttá   logakeahtes lukematon
lossat lossada lossa painava, raskas HUOM! losit=painavampi
morašlaš morašlačča morašlaš surullinen
nanus nannosa nanu luja
nággár nággara nággaris itsepäinen
njálggat
njálggis
njálgá
njálgása njálgga maittava, makea
njuoskkas njuoskasa njuoska märkä
nuorra nuora nuorra nuori
oahpis oahppása oahpes tuttu
oanehaš oanehačča oanehis lyhyt
ođas ođđasa ođđa uusi
olgeš olgeš olgeš oikea ( gurut)
rabas rahpasa rabas avoin, avoinna
rašši raši rašes heikko
ráhkis ráhkkása ráhkes
ráhkis
rakas, armas
ráfálaš ráfálačča ráfálaš rauhallinen, levollinen
ráfeheapme ráfeheami ráfehis rauhaton
ráinnas ráidnasa ráinnas puhdas [L]
ránis rátnása ránes harmaa
riektat
riekta
riektada
riektasa
rievttes oikea
rihča rihččaga rihča kitkerä
rikkis riggá rikkes
rikkis
rikas
ropmi romi romes ruma
ruđaheapme ruđaheami ruđahis rahaton
ruksesalit ruksesaliha ruksesalit sinipunainen
ruoksat ruoksada rukses punainen
ruoná ruoná ruoná vihreä
ruškat ruškada ruškes ruskea
sávri sávrri? sávrres hyväkuntoinen, kestävä
seaggi(s) seakki seakka ohut (pyöreästä esineestä), korkea, pystyasennossa ohut, hoikka
searra seara searas kyvykäs, topakka
seavdnjat seavdnjada sevdnjes pimeä
siivui siivvui? siivo kiltto, siivo
silba silbba silba? hopea
smarvi smarvvi smarvi? kihara
soavllas? soavllasa? soavllis sohjoinen
stuoris stuorrá stuora iso, suuri
suohtas suohttasa suohtas hauska, mukava
suovvái   suovvás savuinen
surgat surgada surgadis
surges
surkea, kamala
šaddil šaddila šaddilis nopeakasvuinen
šealgat šealgada šelges kiiltävä
šearrat šearrada šearradis
šerres
kirkas; selkeä
uhcci uhci uhca pieni, lievä
unni unni unna pieni, pikkuinen
valli vali valis nopea
varas varrasa varas tuore
váimmolaš váimmolačča váimmolaš sydämellinen
váivi váivvi váivves ikävä, hankala
váivvalaš váivvalačča váivvalaš vaivalloinen
váralaš váralačča váralaš vaarallinen
váttis váddása váttes vaikea
vejolaš vejolačča vejolaš mahdollinen
vielgat vielgada vilges valkea
vieris vierrása vieris vieras, ulkopuolinen, sivullinen
vigiheapme vigiheami vigihis viaton
viiddis viidása? viiddes laaja, lavea
viissis viisása viissis viisas
vilddas vildasa vilda villi, vallaton
virkui   virkos virkeä
viššal viššala viššalis ahkera
vitmat vitmada vitmes lahjakas
vuogas vuohkkasa vuogas sopiva, mukavanoloinen
vuollegaš vuollegačča vuollegis matala
vuoras vuorrasa vuorra vanha


©2000-2001 Kimberli Mäkäräinen
All Rights Reserved.