Den samiska flaggan

Norges Astrid Båhl har designat den samiska flaggan. Flaggan blev godkänd på den trettonde Nordiska Samekonferensen 1986. Dess färger tar efter samernas traditionella klädesfärger. Flaggans cirkel representerar solen (den röda halvan) och månen (den blå halvan).

Flaggan hissas på officiella flaggdagar: 6/2 (Samisk nationaldag), 15/8 (dagen när den samiska flaggan blev antagen av Nordiska samerådet 1986), 18/8 (dagen när Nordiska samerådet (numera Samerådet) bildades 1956), 9/10 (dagen när Sametinget bildades 1989), och 9/11 (dagen när Finlands Sameparlamentet bildades 1973).


[ Norsk | Sámegillii | Suomi | English | Svenska ]
[ Samerna | Samiska språk | Samisk nationalsång | Länkar | Ordbok ]
[ Organisationer | Vid Helsingfors Universitetet | Vid Andra Universitet | Sameparlamentet | Samekulturen |Korsord]