Els fruïts silvestres de Finlàndia
Treball terminològica
Introducció a la terminologia

 
 
 
 


©1999 Kimberli Mäkäräinen, photos from Livsmedel
All Rights Reserved.