Osallistuminen

Yliopistolla on kolme perustehtävää: tutkimus, opetus ja yhteiskunnalliset palvelutehtävät. Näen kolmannen tehtävän mahdollisuutena osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja prosesseihin asiantuntija- ja koulutustehtävien kautta.

Itselleni keskeinen osallistumisen alue on mediakasvatus, jossa yhdistyvät toimittajan ja tiedottajan, opettajan ja kasvattajan sekä tutkijan ja tarkkailijan roolit. Toteutan mielelläni myös erilaisia viestinnän asiantuntijatoimeksiantoja yhdistyksille, oppilaitoksille ja muille organisaatioille. Vuoropuhelu yliopistomaailman ja eri ammatillisten kenttien kanssa on antoisaa kaikille osapuolille.

Perustamani Mediaskooppi-verkosto oli nuorten mediaosaajien verkosto, jonka tavoitteena oli kaventaa digitaalista kuilua aikuisten ja nuorten välillä. Verkosto oli aktiivinen vuosina 2007–2013. Se teki mediakasvatustyötä nuorten näkökulmasta: toiminta-ajatuksena oli, että nuoret opettavat aikuisia ja levittävät nykyisten "diginatiivien" eli nettiin syntyneiden nuorten tieto- ja taitopääomaa. Tällaiset osallistavan pedagogiikan käytännöt olivat Mediaskoopin toiminnan aikana vielä nuoria, ja dialogisen mediakasvatuksen ajatus otettiin oppilaitoksissa, järjestökentällä, nuorisotyössä ja vapaan sivistystyön organisaatioissa vastaan erittäin positiivisesti. Kehitimme verkoston koulutuksiin sosiaalisen innostamisen periaatteisiin perustuvan työskentelymetodin, jossa nuoret tulivat kuulluiksi ja aikuiset saivat mahdollisimman autenttisen kurkistuksen nuorten mediamaailmoihin. Metodin tavoitteena oli pedagogisoida nuorten mediankäyttötavoista saatuja havaintoja ja kokemuksia systemaattisesti osaksi kasvatus- ja opetustyötä.

Mediaskooppi toimi tiedonvälityksen, koulutuksen ja kasvatuksen kohtauspisteessä järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia, julkaisemalla materiaalia ja osallistumalla eri tavoin mediakasvatuksellisiin keskusteluihin. Verkosto perustettiin pirkanmaalaisille lukiolaisille pitämäni verkkokurssin päätteeksi vuonna 2007, kun eräs osallistujista tiivisti ryhmän tunnelmat: "Tätä kurssia tulee ikävä."

 

 
Etusivulle

viiva

Tampereen yliopisto, päivitetty 03.12.2010