Tutkimus

Tutkijana olen kiinnostunut journalismin ammatillisuudesta, journalistisista käytännöistä, journalistisesta ammatti-identiteetistä ja näiden muutoksista. Minua kiinnostavat myös journalistisen ideologian eri ilmenemismuodot eri media- ja kulttuuriympäristöissä sekä journalismi kulttuurisen välittämisen (cultural mediation) ja julkisen pedagogiikan (public pedagogy) muotona.

Viimeaikainen tutkimusintressini on kohdistunut kulttuurijournalismin ja journalistisen kulttuurin muutokseen viime vuosikymmenten aikana. Väitöskirjani The contested autonomy of arts and journalism (2015) käsitteli suomalaisen kulttuurijournalismin professionalismin muutosta 1970-luvulta 2000-luvulle. Pyrin hahmottamaan tutkimuksessa kulttuurijournalismin liikehdintää erilaisten ammatillisten vaatimusten ristipaineissa pääajatuksenani rekonstruoida journalismin ja taidekritiikin paradigman muotoutumista, kehitystä ja vuorovaikutusta sanomalehtien kulttuuriosastoissa.

Lisätietoa julkaisutoiminnastani ja pitämistäni esitelmistä on yliopiston SoleCRIS-tutkimustietokannassa. Olen esitellyt tutkimustani myös viestinnäntutkimuksen (ECREA, IAMCR, ICA, NordMedia) ja taiteensosiologian (ESA) kansainvälisissä konferensseissa.

Valikoituja tuoreita julkaisuja:

Jaakkola, M. et al. (2015). "Liquid modern journalism with a difference: The changing professional ethos of cultural journalism." Journalism Practice. Online first 17.7.2015.

Jaakkola, M. (2015). "Outsourcing views, developing news: Changes in art criticism in Finnish dailies, 1978–2008." Journalism Studies 16:3, 383–402.

Jaakkola, M. (2014). "Witnesses of a cultural crisis: Representations of media-related metaprocesses as professional metacriticism of arts and cultural journalism." International Journal of Cultural Studies. Online first 11.2.2014.

Jaakkola, M. (2013). ”Diversity through dualism: The balancing principle as an organizational strategy in culture departments of newspapers.” Nordicom Review 34:(Special issue December), 89–98.

Jaakkola, M. (2013). “Taidekritiikin muutos suomalaisissa sanomalehdissä 1978–2008.” Kulttuurintutkimus 30:4, 31–45.

Jaakkola, M. (2012). “Promoting aesthetic tourism: Transgressions between the generalist and the specialist subfields in cultural journalism.” Journalism Practice 6:4, 482–496.

Hellman, H. & Jaakkola, M. (2012). “From aesthetes to reporters: The paradigm shift in arts journalism in Finland.” Journalism: theory, practice and criticism 13:8, 1–19.

Hellman, H. & Jaakkola, M. (2009). ”Kulttuuritoimitus uutisopissa. Kulttuurijournalismin muutos Helsingin Sanomissa 1978–2008.” Media & viestintä 32:4, 24–42.

 

 
Etusivulle

viiva

Tampereen yliopisto, päivitetty 09.06.2014