etusivu / front page | valikoima viimeaikaisia julkaisuja / Recent Selected Publications | Summary Academic Curriculum Vitae

Valikoima viimeaikaisia julkaisuja / Recent Selected Publications

· Energialaitosten toiminta ja tuotot puntarissa. Tutkimus kuntien liiketoiminnan perusteista ja energialaitosten tuottojen kohtuullisuudesta. Veli Karhu, Tero Nissinen & Pekka Valkama. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/1999. Markkinaosasto. Helsinki 1999.

· Ammattikorkeakoulujen taloushallinto taloudenhoidon perusteet ja käytännöt. Pentti Meklin - Vuokko Kohtamäki & Pekka Valkama Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos. Suunnittelusarja 51/2000. Tampere 2000.

· Käyttöoikeussopimukset kuntien teknisessä palvelutuotannossa. Saku Laapio, Ritva Liivala, Hugues Morange, Paavo Taipale, Pekka Valkama & Harry Åhlgren. Tekpa-kehittämisyhteisön julkaisu nro 47. Efektia Oy, Helsinki 2001.

· Vouchers As An Alternative Public Service Financing System. Pekka Valkama & Stephen J. Bailey. Published in Public Policy and Administration Journal, Volume 16, number 1, pp. 32 - 58, 2001.

· Public - Private Partnership in Local Public Services. Written and assigned 25.4.2001 for The World Bank in Estonia. The report is written in The Estonia Municipal Finance Assistance Program of The World Bank Estonia Mission in the year 2001 together with Pentti Siitonen. In Finland it is published as a CD enclosed in "Kuudes pohjoismainen paikallistalouden konferenssi - yhteenveto". Janne Tukiainen ja Heikki A. Loikkanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. VATT-muistioita 55. Helsinki 2002.

· Kunnalliset osakeyhtiöt ja corporate governance. Kirjoitus s. 186 - 196 teoksessa Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Ari-Veikko Anttiroiko, Arto Haveri, Veli Karhu, Aimo Ryynänen ja Pentti Siitonen (toim.). Kunnallistutkimuksia. Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos. Tampere University Press. Tampere 2003.

· Vaihtoehtoiset palvelutuotantojärjestelmät kaupunkiseudulla. Palvelutuotantovaihtoehtojen mahdollisuudet ja yleisarviointi Tampereen kaupunkiseudulla. Pentti Siitonen & Pekka Valkama (toim.) Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos. Suunnittelusarja 54/2003. Tampere 2003.

· Pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailuttamisen talousvaikutukset. Pekka Valkama & Jussi Flinkkilä. Tampereen yliopisto. Hallintotiede 2003 Sarja A, Tutkimuksia 32. Tampere 2003.

· Vouchers As An Alternative Public Service Financing System. A Joint Chapter with Stephen J Bailey in a Book Strategic Public Finance written Stephen J Baileys. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.

· Corporatization. An Essay in a Book edited by David Schultz: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Facts on File, Inc. 2004.

· Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla. Acta Universitatis Tamperensis 1039. Tampere University Press. Tampere 2004.

   
päivitetty 4.3.2005