PSYYKENLÄÄKKEET MIELENTERVEYSPOTILAIDEN ARVIOIMINA

Lääkesuhteen itsearviointiasteikko

© JUKKA HALME
Psykologian pro gradu -tutkielma
Psykologian laitos, Tampereen yliopisto 1996


SISÄLLYS

johdanto

visits (since 13 March 1996)