FONEP5 Fonetiikan perusopintojen erikoistava opintojakso


Esimerkkejä tentittävästä kirjallisuudesta.

HUOM: Tämä lista ei ole kattava. Muita aiheita ja teoksia saa vapaasti ehdottaa!

Äännejärjestelmät

Sosiofonetiikka

Toisen kielen fonetiikkaa