Publications / Mari Korpela

PhD dissertation:

More Vibes in India. Westerners in Search of a Better Life in Varanasi. Acta Universitatis Tamperensis; 1456, Tampere University Press, Tampere 2009.

 

Journal articles:

From a Workshop into a Network: Finland-Based India Researchers Unite. A report from the India workshop at the annual conference of Finnish Anthropological Society, October 2011. Together with Jukka Jouhki. Suomen antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. 36:4 (2011). 88-94.

 

Leppoista elämää ulkomailla: mitä on elämäntapasiirtolaisuus? Kulttuurintutkimus. 27:4 (2010). 72-77.

 

Indiascapes. Reflecting on India at the 11th EASA Conference. Together with Jonathan Miles-Watson. Suomen antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. 35:3 (2010). 71-79.

 

A Postcolonial Imagination? Westerners Searching for Authenticity in India. Journal of Ethnic and Migration Studies. 36:6 (2010). 1299-1315.

 

Westerners in Search of a Better Life in India. A Research Report. Suomen antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. 35:1 (2010). 74-82.

 

Me, Myself and I. Western Lifestyle Migrants in Varanasi, India. Recreation and Society in Africa, Asia & Latin America. 1:1 (2010). http://www.spreadcorp.org/rasaala/Mari_Korpela.html

 

Kauas pois. Länsimaalaisten nuorten monikulttuuriset kokemukset Intiassa. Nuorisotutkimus 25:4 (2007). 3-17.

 

'I'm Not Like Indian Women.' Reflections of Young European Women in Varanasi, India. Jargonia, University of Jyväskylä. 9 (2006). 1-21. http://research.jyu.fi/jargonia/artikkelit/jargonia9.pdf

 

Articles in books:

Ihmisiä liikeessä: Intian boheemit elämäntapasiirtolaiset ja asioiden kansallinen järjestys . In Mikko Lehtonen (ed.) Liikkuva Maailma. Tampere: Vastapaino. 2013.

 

“Westerners” in Varanasi, India: A permanent yet temporary community . In Mari Korpela & Fred Dervin (eds.) Cocoon Communities. Togetherness in the 21st Century. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.  2013. 37-57.

 

Introduction. Together with Fred Dervin. In Mari Korpela & Fred Dervin (eds.) Cocoon Communities. Togetherness in the 21st Century. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.  2013. 1-13-

 

When a Trip to Adulthood Becomes a Lifestyle: The Community of Westerners in Varanasi, India. In Karen O'Reilly & Michaela Benson (eds.) A New Life? Expectations, aspirations, and experiences of lifestyle migration. Ashgate: Aldershot. 2009. 15-30.

 

Länsimaalaisten elämä Intian Varanasissa: rikasta köyhäilyä, vastakulttuuria vai aktivismia? in Susanna Paasonen (ed.) Aktivismi:verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja’, Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurintutkimusyksikön julkaisusarja. Jyväskylän yliopisto. 2005. 137-160.

 

Johdanto (Korpela Rantalaiho, Hirsiaho) in Anu Hirsiaho, Mari Korpela, Liisa Rantalaiho (eds.) Kohtaamisia rajoilla. Helsinki: SKS. 2005. 11-18.

 

Books:

Korpela, Mari, Dervin Fred (eds.) 2013. Cocoon Communities. Togetherness in the 21st Century. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

 

Korpela Mari, Hirsiaho Anu, Rantalaiho Liisa (eds.). 2005. Kohtaamisia rajoilla. Helsinki: SKS.

 

Book Reviews:

on Noel B. Salazar’s book Envisioning Eden. Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond  in Ethnos: Journal of Anthropology 77:2(2012). 282-284. 

 

on Assa Doron’s book Caste, Occupation and Politics on the Ganges: Passages of Resistance Anthropology in Action 19:2(2012). 44-45. 

 

on Pola Bousiou’s book The Nomads of Mykonos. Performing Liminalities in a Queer Space in Anthropology in Action 17:2-3(2010). 120-121.

 

Reports:

Vaaroja paratiisissa—Intian Goalla asuvat länsimaalaiset lapset. In Emma Aalto, Maarit Alasuutari, Tarja Heino, Tuuli Lamponen and Niina Rutanen (eds.) Suojeltu Lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 49-50.

 

Monenlaista aktivismia. Raportti kulttuurintutkimuksen kymmenennestä kesäkoulusta ‘Activism’ Jyväskylässä 9.-12.6.2003. Kulttuurintutkimus 20:3. (2003)

 

Muutoksen puolestapuhuja: Ama Ata Aidoon. Together with Johanna Latvala. Acta Universitatis Helsingiensis. 49:10. (2001)

 

Column:

Samaan aikaan toisaalla... Kommentti: Nuorisotutkimuksen verkkokanava. 28.8.2007

 

Translations:

Marjorie Mbilinyi: Aktivismia Tansaniassa, Kamppailua rajoista ja osallistavaa toimintaa. (Contesting Borders: Thoughts on Participatory Principles in Emancipatory Struggles). Korpela Mari, Hirsiaho Anu, Rantalaiho Liisa (eds.). 2005. Kohtaamisia rajoilla. Helsinki: SKS. 188-205.

 

Liisa Malkki: Ihmiskunnan kansalaiset. Kansainvälisyysaate ja kansojen kuviteltu yhteisö. (Citizens of Humanity: Internationalism and the Imagined Community of Nations). Laura Huttunen (ed.). 2012. Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Vastapaino: Tampere. 51-81. 

 

Master’s Thesis

‘I’m not Indian.’ Reflections of Young European Women in Varanasi, India. University of Tampere. 1999.