Teaching / Mari Korpela

Kurssit/ Courses:

Sosiaaliantropologian peruskurssi/ Introduction to social anthropology (2 ECTS)

26.10.2010– 30.11.2010                 Department of Social Research, University of Tampere  (18h)

28.10.2009-2.12.2009                  Department of Social Research, University of Tampere  (18h)

15.6.2009-18.6.2009                    Tampere Summer University (18 h)

30.10.2008- 4.12.2008                 Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere (18 h)

22.2.2008-1.3.2008                      Tampere Open University, Pori unit (18h)

15.1.2008-12.2.2008                     Tampere Open University(18 h)

11.6.2007-14.6.2007                     Tampere Summer University (18 h)

17.01.2007-7.2.2007                    Tampere Open University(18 h)

30.10.2006- 5.12.2006                 Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere (18 h)

19.6.2006-22.6.2006                    Tampere Summer University  (18 h)

15.4.2005-7.5.2005                      Tampere Open University, Seinäjoki Unit (24 h)

1.2.2005- 15.3.2005                     Tampere Open University(24 h)

 

Kahdidaatin seminaari/ Bachelor thesis seminar (10 ECTS)

7.9.2010– 15.12.2010                    Department of Social Research, University of Tampere

 

Sosiaaliantropologinen tutkimus/ Social anthropological research (7 ECTS)

13.1.2010-28.4.2010                     Department of Social Research, University of Tampere (24h)

 

Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen/ Research and academic writing (7 ECTS)

12.1.2010-20.4.2010                     Department of Social Research, University of Tampere (16h)

 

Women travellers in India (7 ECTS)

4.2.2008-4.4.2008                        Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere

                                                      The Finnish Network for Gender Studies / (online course)

18.9.2006-18.11.2006                    Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere /

                                                      (online course)

1.9.2004-31.12.2004                      Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere (24 h)

 

Elämäntapasiirtolaisuus / Lifestyle migration (6 ECTS)

14.4.2009-14.5.2009                     Department of Social Research, University of Tampere (20 h)

 

Yhteisöt transnationaalissa maailmassa/ Transnational communities (6 ECTS)

29.9.2009-24.11.2009                   Department of Social Research, University of Tampere (20h)

19.3.2007-23.4.2007                     Department of Sociology and Social Pshychology/

                                                        International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

 

Transnational Countercultures (6 ECTS)

4.3.2008-29.4.2008                      Department of Sociology and Social Pshychology/

                                                        International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

 

Empiirisen tutkimuksen perusteet/ Introduction to empirical research (3 ECTS)

7.9.2007-19.10.2007                     Faculty of Social Sciences / University of Tampere                   

11.1.2008-29.2.2008                      Faculty of Social Sciences / University of Tampere                   

                                            

 

Lectures abroad:

 

My touristic Experiences in India. On the course on tourism, Department of Sociology, University of Goa, India. 8.2.2012.

 

More Vibes in India. Westerners in Search of a Better Life in Varanasi and Goa. Department of Sociology and Anthropology and the Department of Hotel and Tourism Management, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel. 13.6.2011.

 

Methodological Challanges when studying Mobile Childhood. Western Children Living in Goa.

On the course on research methods, Department of Sociology, University of Goa, India. 17.2.2011.

 

 

Luennot/ Lectures in Finland:

 

Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita? Luentosarjalla Toiminta, tulkinta ja tieto. YKY, Tampereen yliopisto. 11.2.2013.

 

Lasten haastatteleminen osana etnografista tutkimusta. Luentosarjalla Haastattelu: taito, tyylit ja tutkimus. YKY, Tampereen yliopisto. 8.11.2012.

 

Etnografinen tutkimus. Luentosarjalla Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät. YKY, Tampereen yliopisto. 25.9.2012.

 

Länsimaalaisten yhteisö Intian Varanasissa. Paikallinen tila, transnationaali elämäntapa.

Luentosarjalla ’Transnationaalit ja diasporiset kulttuurit ja yhteisöt’. Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 8.11.2010.

 

Ikuisesti Nuori? Länsimaalaisyhteisö Varanasin kaupungissa Intiassa. /

Forever Young? The Community of Westerners in Varanasi, India.

Luentosarjalla ’Elämänkulku’. Tampereen yliopiston Porin yksikkö. 25.2.2008 & 9.2.2010.

Luentosarjalla ’Nuoruuden siirtymät’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 25.3.2010.

 

Opettamisen käytännöt monikulttuurisessa yliopistossa/ Teaching in a Multicultural University.

Kurssilla ‘Feministinen yliopistopedagogiikka’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 3.12.2009.

 

”Apua! Mitä mä nyt teen?!” Aineistojen järjestäminen ja analysointi. /

”Help! What shall I do now?” Organising and analysing ethnographic data

Kvalitatiivisten menetelmien metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 2.10.2007

 

Between Europe and India. Searching for an Ideal lifestyle.

Luentosarjalla “Transnational Europe”. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos/ International School of Social Sciences, Tampereen yliopisto.  4.10.2006.

 

Etnografisen aineiston analyysi. / Analysing ethnographic data.

Etnografian metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 7.3.2006.

 

Women’s position in Finland.

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia, Porvoo, 9.11.2000.

 

”En ole intialainen.” Eurooppalaisnaisten itsemäärittelyä Varanasissa. / ’I’m not India’. European women in Varanasi.

Luentosarjalla ”Rikkaat, köyhät ja neuvokkaat. Kohtaamisia Itä-Afrikan ja Etelä-Aasian naisten kanssa, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, marraskuu 2000.

 

 

Yleistajuinen luento/ A lecture for the general public

Mikä Intiassa houkuttaa? Länsimaalaiset ihmiset ihanteellista elämää etsimässä.

Why India attracts? Westerners searching for an ideal life.

Intia viikko, Tampereen kaupunki, 16.3. 2008