Research institute for Social Sciences - RISS 

 

Kokoelma Alasuutarin englanninkielisiä artikkeleita:

Rautalin, Marjaana and Pertti Alasuutari: The Curse of Success: The Impact of the OECD PISA Study on the Discourses of the Teaching Profession in Finland. European Educational Research Journal 7, No 4, 2007, 348-364.

Alasuutari, Pertti: Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen: miten muutos oli ideologisesti mahdollinen? [From planned economy to competition economy: How was the change ideologically possible?]. Yhteiskuntapolitiikka 69, 2004, 3-16.

Alasuutari, Pertti: The Principles of Pax Americana. Cultural Studies - Critical Methodologies 4 No 2, 2004, 246-249.

Alasuutari, Pertti (2001) Art, Entertainment, Culture, and Nation. Cultural Studies - Critical Methodologies 1 No 2, 157-184.

Alasuutari, Pertti (1999) Cultural Studies as a Construct. European Journal of Cultural Studies Vol. 2 No 1, 91-109.

Alasuutari, Pertti: Cultural Images of the Media. In: Pertti Alasuutari (ed.): Rethinking the Media Audience. London: Sage 1999, 86-104.

Alasuutari, Pertti: Introduction: Three Phases of Reception Studies. In: Pertti Alasuutari (ed.): Rethinking the Media Audience. London: Sage 1999, 1-21.

Alasuutari, Pertti: Why Does the Radio Go Unnoticed? The Nordicom Review of Nordic Research on Media and Communication, a Special issue on Radio Research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. No. 1/1997, 161-172.

Alasuutari, Pertti (1997) The Discursive Construction of Personality. In: Amia Lieblich and Ruthellen Josselson (eds.): The Narrative Study of Lives Vol. 5. Newbury Park, California: Sage, 1-20.

Alasuutari, Pertti (1996) Television as a Moral Issue. In: Ian Crawford and Sigurjon Baldur Hafsteinsson (eds.): The Construction of the Viewer: Media Ethnography and the Anthropology of Audiences. Höjberg, Denmark: Intervention Press, 101-117.

Alasuutari, Pertti (1992) "I'm ashamed to admit it but I have watched Dallas": The Moral Hierarchy of TV Programmes. Media, Culture & Society 14, no. 4, 561-582.

Alasuutari, Pertti: Individualism, Self-Control, and the Finnish Temperance Movement. Ethnos 56 (1991:3-4), 173-188.

Alasuutari, Pertti (1986) Alcoholism in Its Cultural Context: The Case of Blue-collar Men. Contemporary Drug Problems 13, 641-686.

Alasuutarin suomenkielisiä artikkeleita:

Alasuutari, Pertti (2006) Median arkikäyttö ja julkinen ohjelmatoiminta . Yhteiskuntapolitiikka 71, 2006 (No. 4), 361-372.

Kortteinen, Matti, Mari Vaattovaara & Pertti Alasuutari: Eliitin eriytymisestä pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 70, 2005 (No. 5), 475-487.

Alasuutari, Pertti (2005) Yhteiskuntatutkimuksen etiikasta. Teoksessa Pekka Räsänen, Anu-Hanna Raittila ja Harri Melin (toim.) Tutkimus menetelmien pyörteissä: Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. Jyväskylä: PS-Kustannus 2005, 15-28.

Alasuutari, Pertti (2004) Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen: miten muutos oli ideologisesti mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 69, 2004, 3-16.

Alasuutari, Pertti (2002): Tutkimuksesta kirjaksi. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino 2002, 149-161.

Kulttuuripääoma summamuuttujan valossa. Sosiologia 34, 1997, 3-14.