Tilastollisten menetelmien perusteet 1 [TILTP2]

Osoite on vanhentunut. Uusi osoite on http://www.uta.fi/~strale/tiltp2/index.html.