Tilastollisten menetelmien perusteet 2 [TILTP3]

Osoite on vanhentunut. Uusi osoite on http://www.uta.fi/~strale/tiltp3/index.html.