Tilastotieteen johdantokurssi [TILTP1]

Osoite on vanhentunut. Uusi osoite on http://www.uta.fi/~strale/tiltp1/index.html.