Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

a*x^2 + b*x + c = 0

Anna kertoimet termeille ja paina painiketta Ratkaise. 
Näin ohjelma tulostaa yhtälön ratkaisut    X1   ja   X2.
Anna toisen asteen termin kerroin a----->

ja ensimmäisen asteen termin kerroin b----->

ja vielä vakiotermi c----->Ratkaisu X1 =
Ratkaisu X2 =